Ad van Pelt
Skip Navigation Links ach en Mozartfestival - estivalcomponisten - anff

Johann Nikolaus Hanff (1665-1711)

Over het leven en werk van Johann Nikolaus [Nicolaus] Hanff is helaas slechts weinig bekend. Hij werd geboren in Wechmar (Thüringen) op 25 september 1665. Als organist en componist maakte hij deel uit van de Noord-Duitse school. Aanvankelijk werkte hij als muziekleraar in Hamburg.
In deze periode gaf hij onder meer van 1688 tot 1692 klavecimbel- en compositieles aan de toen nog zeer jonge Johann Mattheson (1681-1764). Mattheson was bij aanvang van de lessen dus nog maar zeven jaar! Later zou hij uitgroeien tot één van de bekendste muziektheoretici uit de Duitse Barok, als begenadigd componist en bovendien als vriend van Georg Friedrich Händel, met wie hij geruime tijd samenwerkte.
Nadien bekleedde Johann Nikolaus Hanff diverse posten als kerkmusicus. Zo was hij onder meer organist aan het hof in Eutin, het hof van de prins-bisschop van Lüneburg. Na het overlijden van de bisschop en ook na de opheffing van het hof, waarschijnlijk in 1705, keerde hij met zijn vrouw terug naar Hamburg. Aldaar werden zijn beide kinderen geboren in 1706 en 1711. In augustus 1711 werd hij benoemd tot organist van de Domkerk te Schleswig (Sleeswijk), maar hij overleed helaas reeds enkele maanden later, namelijk op 25 december 1711. Van Hanff bleven slechts zes orgelwerken (koraalbewerkingen) en drie cantates bewaard.
Op 3 augustus 2011 werden de complete orgelwerken van Hanff in de Grote of Sint Janskerk te Gouda uitgevoerd door Ad van Pelt.
Op 1 oktober 2011 werd deze cyclus nogmaals gespeeld, in de Petruskerk te Woerden.
Op 8 oktober 2011 was er een derde integrale, ditmaal in de Waalse Kerk te Leiden.  

De orgelwerken van Hanff, met de meest recente uitvoering:

NR. WERK Aantal
Pagina's
DATUM ORGANIST
1
2
3
4
5
6
Ach Gott, vom Himmel sieh darein
Auf meinen lieben Gott
Ein feste Burg ist unser Gott
Erbarm dich mein, o Herre Gott (twee verzen)
Helft mir Gottes Güte preisen
Wär Gott nicht mit uns diese Zeit
2
2
2
4
2
3
8-10-2011
8-10-2011
29-10-2011
8-10-2011
8-6-2019
8-10-2011
Ad van Pelt
  Totaal aantal pagina's 15    

Tenslotte nog enige gegevens over de drie cantates van Johann Nikolaus Hanff:

NR. WERK BEZETTING OPMERKING
1 Wohlauf, mein Herz alt, tenor, 3 instrumenten, basso continuo Vier strofen
2 Alleluja, der Tod ist verschlungen 2 sopranen, bas, 2 violen, fagot, basso continuo  
3 Gott sei uns g'nädig, segne uns sopraan, alt, tenor, bas, 2 violen, altviool, cello, basso continuo  

...