Ad van Pelt
Skip Navigation Links ach en Mozartfestival - estivalcomponisten - wart

Jan Zwart (1877-1937)

Jan Zwart volgde orgellessen bij G.B. van Krieken en H. de Vries te Rotterdam. In 1898 werd hij organist van de Hersteld Evangelisch-Lutherse Kerk te Amsterdam. afbeelding van Zwart, Jan
Vanaf 1914 gaf hij regelmatig orgelbespelingen in Amsterdam. Aanvankelijk waren dit middagbespelingen, vanaf 1919 werden het avondbespelingen. Nadien verzorgde hij onder meer ook bespelingen in Alkmaar, Kampen, Zaandam en Zwolle. Dat gaf hem bij een breed publiek een grote bekendheid. Vanaf 1925 gaf hij regelmatig orgelbespelingen voor de Nederlandse radio. In 1929 volgde een exclusief contract met de NCRV. In de jaren dertig bespeelde hij in ieder geval ook het Bätz-orgel van de Petruskerk te Woerden.

De complete orgelwerken van Jan Zwart zijn in Woerden worden uitgevoerd tussen 2008 en 2015.
Met dank aan kleinzoon dr. Frits Zwart voor het controleren van de onderstaande lijst en bovendien voor het toezenden van enkele orgelwerken die in de afgelopen jaren onder redactie van zijn vader Dirk Janszoon werden uitgegeven.

In de afgelopen jaren stonden de volgende werken van Jan Zwart op het programma:

2016 17 december - Petruskerk - Woerden - Ad van Pelt, orgel - Lofzang van Maria (Boek X, nr. 2)
2015 29 juli - Petruskerk - Woerden - Everhard Zwart, orgel - Hoe zal ik U ontvangen (Boek XVII); Vol van pracht (Boek XIII); Uren, dagen, maanden, jaren (Boek VII), Larghetto in As (1899); Fantasie en fuga Psalm 72 (editie Dirk Janszoon Zwart, 1e versie)
12 augustus - Petruskerk - Woerden - Ad van Pelt, orgel - Hersteld Ev. Luthersch Gezang 192 (Boek VI); Psalm 3, 19 en 89 (Stuk V)
2014 9 mei - Petruskerk - Woerden - Herman van Vliet, orgel - De Tien Geboden (Boek X, nr. 1); Morgenzang (Boek X, nr. 5); Moderato e maestoso, 1e deel uit de onvoltooide Orgelsonate in g (1899)
6 augustus - Petruskerk - Woerden - Everhard Zwart, orgel - Psalm 8, 24, 36 en 73 (Boek VI); Psalm 72 (editie Dirk Janszoon Zwart, 2e versie); Waak op, gij geest der oude helden (Drie Pinksterzangen, nr. 2)
2013 3 mei - Petruskerk - Woerden - Herman van Vliet, orgel - Fantasie Psalm 24 [1e versie] (Stuk IV); Psalm 42 [2e en 3e bewerking] (Stuk V); Fantasie "Het Wilhelmus" met de bede uit Psalm 134 (Boek XIV)
31 juli - Petruskerk - Woerden - Jos Moeke, orgel - Alle roem is uitgesloten (Boek X); Rust mijn ziel, uw God is koning (Boek XVII)
7 augustus - Petruskerk - Woerden - Everhard Zwart, orgel - Kleine fantasie over het Lutherlied “Een vaste burcht is onze God”; Koraalvoorspel Psalm 73; Jezus uw verzoenend sterven; Sombere muziek Psalm 103; Fantasie Psalm 24 (2e druk)
29 november 2013 - Petruskerk - Woerden - Ad van Pelt, orgel - De Lofzang van Maria [2 bewerkingen] (Boek X); De Lofzang van Simeon (Boek X)
2012 24 februari - Opstandingskerk - Woerden - Arie Schüller, orgel - Psalm 75 (Stuk XII); Ad van Pelt, orgel - O Hoofd bedekt met wonden (boek X); Alle roem is uitgesloten (boek VI); Gebed des Heeren (koraalbewerkingen I); Jezus neemt de zondaars aan (boek VI); Looft God! Laat ons Zijn' Naam ter eer (boek VI); Halleluja! Eeuwig dank en eere (boek VI); Erick Versloot, orgel - O Hoofd vol bloed en wonden (boek VII)
31 maart - Oude Kerk - Huizen - Ad van Pelt, orgel - Psalm 61 (koraalbewerkingen I); Jezus mijn Heiland (koraalmuziek 1);  Psalm 89 (koraalmuziek 2); Alle Menschen müssen sterben (koraalmuziek 2); Jezus leeft en wij met Hem / Christus is opgestaan (koraalmuziek 2); Merck toch hoe sterck (koraalmuziek 2); O zegt het allen dat Hij leeft (koraalmuziek 2); Fantasie en fuga Psalm 72 (Stuk X)
8 mei - Petruskerk - Woerden - Herman van Vliet, orgel - Wilt heden nu treden voor God den Heere (boek XII); O Heer die daer des Hemels tente spreyt (boek XII)
16 juni - Maranathakerk - Woerden - Richt Bouma, orgel - Psalm 6 (stuk II); Psalm 25 : 2 (boek VI); Psalm 42 (stuk II); Wilbert den Hertog, orgel - Twee bewerkingen over "God, enkel licht" (koraalbewerkingen I); Sjaak Warnaar, orgel - Morgenglans der eeuwigheid (boek VII)
21 juni - Petruskerk - Woerden - Joop Eijkelenboom, orgel - U bid ik aan, o Macht der Liefde (boek IV); Fantasie Psalm 72 "Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen" (koraalmuziek 1); Prijs den Heer met blijde galmen (koraalmuziek 1); Komt nu met zang (koraalmuziek 1); Halleluja, eeuwig dank en eere (koraalmuziek 1); Kom tot uw Heiland (koraalmuziek 2); Psalm 77 (Boek VI); Psalm 84 (Boek VI); Psalm 42 [1e bewerking] (Stuk V); Alle Menschen müssen sterben (koraalmuziek 2)
4 juli - Petruskerk - Woerden - Koos Damman, orgel - Psalm 47 (stuk II)
8 augustus - Petruskerk - Woerden - Everhard Zwart, orgel - U bid ik aan, o macht der liefde (boek IV); Morgenglans der eeuwigheid (boek VII); Preludium, uit: Suite Kerstfeest nr. 2 (boek XIII); Psalm 25 : 1 Andante religioso (stuk II); Toccatine Psalm 33 (stuk II); Fantasie Psalm 66 (stuk VI)
15 augustus - Petruskerk - Woerden - Jeroen de Haan, orgel - Twee bewerkingen over Psalm 1 (Stuk V)
22 augustus - Petruskerk - Woerden - Ad van Pelt, orgel - Psalm 66 (boek VI); Ev.-Gezang 4 (boek VI); Ev.-Gezang 29 (boek VI)
7 december - Petruskerk - Woerden - Ad van Pelt, orgel - Pastorale I en II; Postludium (Daar is uit 's werelds duistre wolken), uit: Suite Kerstfeest nr. 2 (boek XIII); Koor "Revival" o.l.v. Henk Hilgeman; Ad van Pelt, orgel - Kerst-Cantate "Hosianna"

De complete orgelwerken van Jan Zwart, met datum van uitvoering en naam van de organist:

BOEK Nederlandsche Orgelmuziek voor Kerk en Concertgebruik DATUM~~~ ORGANIST
I Fantasie "Een Vaste Burg is onze God 12-11-2010 Robert Hoogenboom
II Suite Kerstfeest nr. 1
1. Eere zij God (1e versie)
2. Eere zij God (2e versie)
3. Stille Nacht (1e bewerking)
4. Stille Nacht (2e bewerking)
5. Er ruischt langs de Wolken
6. O hoe heerlijk, hoe begeerlijk (1e bewerking)
7. O hoe heerlijk, hoe begeerlijk (2e bewerking)
8. Nog juicht ons toe die zaal'ge Nacht
9. Halleluja, looft den Heer
27-12-2008 Nico van der Kooij
IV Drie Orgelliederen
1. Vrees niet o mijn ziele (Als g'in nood gezeten)
2. Neem Heer mijn beide handen
3. U bid ik aan, o Macht der Liefde

5-3-2011
5-3-2011
8-8-2012
Joop Eijkelenboom (1,2)
Everhard Zwart (3)
V Passie en Paschen
1. Meditatie over Psalm 22
2. Canonisch voorspel "O Hoofd vol bloed en wonden"
3. Koraalvoorspel "Ja Jezus sterft, aan 't Kruis geklonken"
4. Koraalbewerking derzelfde Melodie
5. Koraalvoorspel "Komt knielen wij voor Jezus samen"
6. Voorspel voor de Melodie van Psalm 66
7. Kleine Fantasie over het Paaschlied: "Daar juicht een toon"
4-4-2009 Kees Bruggeman
VI 20 Korte Koraalvoorspelen (1e bundel)
1. Psalm 8 : 1
2. Psalm 24 : 1
3. Psalm 25 : 2
4. Psalm 36 : 2
5. Psalm 42 : 5
6. Psalm 66 : 1
7. Psalm 72 : 11
8. Psalm 73 : 13
9. Psalm 75 : 1
10. Psalm 77 : 1
11. Psalm 84 : 1

6-8-2014
6-8-2014
16-6-2012
6-8-2014
29-5-2012
22-8-2012
3-12-2011
6-8-2014
3-12-2011
21-6-2012
21-6-2012
Everhard Zwart (1,2,4,8)
Richt Bouma (3)
Wilbert den Hertog (5)
Ad van Pelt (6,7,9)
Joop Eijkelenboom (10,11)
  12. Psalm 100 : 1
13. Evangelisch Gezang 4 : 1 (= Gezang 86)
14. Evangelisch Gezang 29 : 1 (= Gezang 445)
15. Evangelisch Gezang 38 : 1 (Alle roem is uitgesloten)
16. Evangelisch Gezang 39 : 1 (= Gezang 217)
17. Evangelisch Gezang 96 (= Gezang 221)
18. Evangelisch Gezang 163 (= Gezang 254)
19. Hersteld Ev.-Luthersch Gezang 192 (Ev. Gezang 243)
20. Ev. Luth. Gen. Bundel Gez. 17 (= Gezang 127)
3-12-2011
22-8-2012
22-8-2012
24-2-2012
24-2-2012
24-2-2012
24-2-2012
12-8-2015
3-12-2011
Ad van Pelt (12-20)
VII 5 Orgelkoralen
1. Gebed des Heeren
2. O Heil'ge Geest daal op ons neer
3. O god'lijk Lam, onschuldig / O hoofd vol bloed en wonden
4. Uren, dagen, maanden, jaren
5. Morgenglans der eeuwigheid

16-7-2008
9-5-2009
24-2-2012
29-7-2015
8-8-2012
Bert ten Hoeve (1)
Herman van Vliet (2)
Erick Versloot (3)
Everhard Zwart (4,5)
VIII 4 Geestelijke liederen
1. Scheepke onder Jezus' hoede
2. Ga niet alleen door 't leven
3. Achter Hem aan
4. Heer blijf met mij
3-8-2011 Everhard Zwart
X Enige Gezangen
1. De tien geboden des Heeren
2. De Lofzang van Maria, allegretto
3. De Lofzang van Maria, tranquillo
4. De Lofzang van Simeon
5. Morgenzang
6. O Hoofd bedekt met wonden
7. Alle roem is uitgesloten

9-5-2014
17-12-2016
29-11-2013
29-11-2013
9-5-2014
24-2-2012
31-7-2013
Herman van Vliet (1,5)
Ad van Pelt (2,3,4,6)
Jos Moeke (7)
XII Drie Oud-Hollandsche Liederen
1. Wilt heden nu treden voor God den Heere
2. Bede "O Heer die daer des Hemels tente spreyt"
3. Aria "Gelukkig is het land"

8-5-2012
8-5-2012
20-8-2008
Herman van Vliet (1,2)
Bert ten Hoeve (3)
XIII  Suite Kerstfeest nr. 2 
1. Praeludium (Komt allen te samen)
2. Pastorale (I) "De Herders"
3. Pastorale (II) "De herdertjes lagen bij nachte"
4. Koraal-intermezzo (Van uit den hemel daalde ik neer)
5. Meditatie (Vol van pracht)
6. Postludium (Daar is uit 's werelds duistre wolken)
8-8-2012
7-12-2012
7-12-2012
18-12-2010
29-7-2015
7-12-2012
Everhard Zwart (1,5)
Ad van Pelt (2,3,4,6)
XIV  Fantasie "Het Wilhelmus" met de bede uit Psalm 134 3-5-2013 Herman van Vliet 
XV  Canonisch Voorspel "God enkel licht"  14-7-2010 Koos Damman 
XVI  Postludium en koraal "Alle roem is uitgesloten"  3-8-2011 Everhard Zwart
XVII  Drie Orgelkoralen 
1. Hoe zal ik U ontvangen
2. Rust mijn ziel, uw God is Koning
3. O Heil'ge Geest, daal op ons neer

29-7-2015
31-7-2013
9-5-2009

Everhard Zwart
Jos Moeke
Herman van Vliet
STUK Musijck over de Voijsen der Psalmen Davids    
I Sombere muziek over Psalm 103 vers 8 7-8-2013 Everhard Zwart
II Psalm 25, 33, 6, 47, 42, 33
1. Psalm 25 : 1 Andante religioso
2. Psalm 33 (Voluit) Alla Breve
3. Psalm 33 (Verkort) Con moto e maestoso (= nr. 91)
4. Psalm 6 (in de stijl van Oud-Nederlandsch Koraalspel)
5. Psalm 47 (Feest Voorspel met Koraal)
6. Psalm 42 (Orgelkoraal)
7. Psalm 33 (Toccatine)

8-8-2012
29-5-2010
29-5-2012
16-6-2012
4-7-2012
16-6-2012
8-8-2012
Everhard Zwart (1,7)
Jenneke den Hertog (2,3)
Richt Bouma (4,6)
Koos Damman (5)
III Psalm 33, 51
Fantasie-Toccata Psalm 33
Elegisch voorspel Psalm 51 : 1

8-5-2010
16-10-2010
Herman van Vliet
Jeroen de Haan
IV Psalm 24
Psalm 24 (1e druk) - versie 1960 (Willem Mudde)
Psalm 24 (2e druk) - versie 1982 (Dirk Janszoon Zwart en Feike Asma)
3-5-2013
7-8-2013
Herman van Vliet
Everhard Zwart
V Psalm 1, 3, 4, 5, 19, 33, 42, 89
1. Psalm 1 (1e bewerking)
2. Psalm 1 (2e bewerking)
3. Psalm 3 vers 3 "Ik lag en sliep gerust"
4. Psalm 4 Intonatie
5. Psalm 5 (vrij-canonisch)
6. Psalm 19 Mixolydisch voorspel
7. Psalm 33 (1e bewerking) - Voor alléén het 7e vers
8. Psalm 33 (2e bewerking) Con moto e maestoso (= nr. 75)
9. Psalm 42 (1e bewerking) "dan sus, dan soo"
10. Psalm 42 (2e bewerking)
11. Psalm 42 (3e bewerking) Lento
12. Psalm 89 Maestoso

15-8-2012
15-8-2012
12-8-2015
29-5-2010
29-5-2010
12-8-2015
6-8-2014
29-5-2010
21-6-2012
3-5-2013
3-5-2013
12-8-2015
Jeroen de Haan (1,2)
Ad van Pelt (3,6,12)
Jenneke den Hertog (4,5,8)
Everhard Zwart (7)
Joop Eijkelenboom (9)
Herman van Vliet (10,11)
VI Psalm 77 (86), 92, 116 (74), 102
1. Psalm 77 (86)
2. Psalm 92
3. Psalm 116 (74)
4. Psalm 102
5-3-2011 Robert Hoogenboom
VII Canonisch voorspel over Psalm 84 : 1 30-8-2008 Ad van Pelt
VIII Fantasie Psalm 66 : 1 8-8-2012 Everhard Zwart
IX Toccata over Psalm 146 30-5-2009 Couzijn van Leeuwen
X Psalm 72
1. Fantasie Psalm 72 : 11 (versie zoals in Stuk X)
2. Fantasie Psalm 72 : 11 (1e versie in de editie 2003)
3. Fantasie Psalm 72 : 11 (2e versie in de editie 2003)

31-3-2012
29-7-2015
6-8-2014
Ad van Pelt (1)
Everhard Zwart (2,3)
XI Psalm 91, 68
1. Orgelkoraal Psalm 91
2. Voorspel en Koraal Psalm 68
12-5-2011 Herman van Vliet
XII Hymne Psalm 75 24-2-2012 Arie Schüller
  Diverse orgelwerken    
  Moderato e maestoso, 1e deel uit de onvoltooide Orgelsonate in g (1899) verzorgd door Dirk Janszoon Zwart 9-5-2014 Herman van Vliet
  Larghetto voor orgel in As (1899) - voltooid door Jaap Zwart 29-7-2015 Everhard Zwart
  Furiante - voltooid door Dirk Janszoon Zwart 9-5-2009 Herman van Vliet
  Drie Pinksterzangen - verzorgd door Dirk Janszoon Zwart
1. O Heil'ge Geest, daal op ons neer
2. Waak op, gij geest der oude helden
3. Daal in ons, o stroom van leven
9-5-2009
6-8-2014
9-5-2009
Herman van Vliet (1,3)
Everhard Zwart (2)
  Koraalbewerkingen I - verzorgd door Frits Zwart (2010)    
  1. Psalm 61
2. Psalm 73 (I) - vers 13
3. Psalm 73 (II)
4. Gebed des Heeren
5. Een Vaste Burg is onze God (bijlage bij "De Harp", 1937)
6. God, enkel Licht - Canonisch voorspel (I)
7. God, enkel Licht - Canonisch voorspel (II)
31-3-2012
7-8-2013
7-8-2013
24-2-2012
7-8-2013
16-6-2012
16-6-2012
Ad van Pelt (1,4)
Everhard Zwart (2,3,5)
Wilbert den Hertog (6,7)
  Reconstructie - verzorgd door Willem Hendrik Zwart (1988)    
  Ouverture "Dankt, dankt nu allen God" en "Wilt heden nu treden" 3-8-2011 Everhard Zwart
  Koraalmuziek 1 - Notatie: Gerrit Jan van de Werfhorst (2011)    
  1. Jezus mijn Heiland en U geldt de zaak
2. Fantasie Psalm 72 "Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen"
3. Prijs den Heer met blijde galmen (JdH 446)
4. Komt nu met zang
5. Halleluja, eeuwig dank en eere
31-3-2012
21-6-2012
21-6-2012
21-6-2012
21-6-2012
Ad van Pelt (1)
Joop Eijkelenboom (2-5)
  Koraalmuziek 2 - Notatie: Gerrit Jan van de Werfhorst (2011)    
  1. Alle Menschen müssen sterben
2. Psalm 89
3. Jezus leeft en wij met Hem / Christus is opgestaan
4. Merck toch hoe sterck
5. O zegt het allen dat Hij leeft
6. Kom tot uw Heiland
21-6-2012
31-3-2012
31-3-2012
31-3-2012
31-3-2012
21-6-2012
Joop Eijkelenboom (1,6)
Ad van Pelt (2-5)
  Overige werken    
  O Gij mijn troost {viool, orgel, vrouwenkoor}    
  Kerst-Cantate "Hosianna" {gemengd koor, orgel}
- bewerking Willem Hendrik Zwart
7-12-2012 Koor "Revival" o.l.v. Henk Hilgeman
Ad van Pelt, orgel

   ...