Ad van Pelt
Skip Navigation Links ach en Mozartfestival - oormalige festivalcomponisten - eincken, Johann Adam

Johann Adam Reincken (1643-1722)

Johann Adam Reincken
Johann Adam Reincken

Een tijdlang is aangenomen dat Reincken reeds in 1623 is geboren, maar uit recent onderzoek is gebleken dat dat mogelijk zijn vader betreft. Hij was leerling van Scheidemann (die op zijn beurt leerling van Sweelinck was).
Op jeugdige leeftijd kwam Reincken vanuit de Elzas naar Deventer. Van hieruit kreeg hij de gelegenheid om in Hamburg zijn orgelstudie bij Heinrich Scheidemann, zelf leerling van Sweelinck in Amsterdam, te voltooien. Hierdoor kan hij dus worden beschouwd als een tussenschakel tussen Sweelinck en Bach, aangezien Bach bij Reincken in de leer is geweest. Na terugkeer in Deventer werd Reincken tot organist van de Bergkerk benoemd. Lang heeft deze verbintenis niet geduurd, want na twee jaar vertrok hij in 1658 weer naar Hamburg, nu voorgoed. Hij werd de opvolger van zijn leraar Scheidemann aan de Katharinenkirche. Hij bespeelde zijn orgel "auf eine solche besondere reinliche Art, dass man zu seiner Zeit in den Sachen, die er geübt hatte, keinen Gleichen kannte", getuigde Mattheson in 1722.
De orgelwerken van Reincken worden in de Breitkopf-editie als volgt genummerd: 1. An Wasserflüßen Babylon (Choralfantasie), 2. Was kann uns kommen an für Not (Choralfantasie), 3. Toccata in G, 4. Toccata in g, 5. Toccata in A, 6. Fuga in g, 7. Toccata in G. 
Overigens schreef Reincken daarnaast nog meerdere klavecimbelwerken. Uit de bekende verzameling Suites "Hortus Musicus" bewerkte Bach meerdere delen in zijn klavecimbelcomposities BWV 954, 965 en 966. Ook deze werken zullen te zijner tijd worden uitgevoerd.

Hier de meest recente uitvoeringen van werken van Reincken

Op 14 juni 2008, in de Petruskerk te Woerden, werd Was kann uns kommen an für Not door Ad van Pelt.
Op 16 juni 2011, eveneens in de Petruskerk te Woerden, speelde Marnix van der Ploeg de Fuga in g

Op 18 oktober 2019 speelt Sjaak Warnaar, in de Petruskerk te Woerden, de Fuga in g

De complete orgelwerken van Johann Adam Reincken met datum van uitvoering en naam van de organist:

Breitkopf-Nr.

WERK

DATUM

ORGANIST

1
2
3
4
5
6
7

An Wasserflüßen Babylon
Was kann uns kommen an für Not
Toccata in G
Toccata in g
Toccata in A
Fuga in g
Toccata in G

26-8-2006
14-6-2008
19-4-2008
9-6-2007
26-4-2008
16-6-2011
12-1-2008

Jeroen de Haan
Ad van Pelt
Ad van Pelt
Ad van Pelt
Ad van Pelt
Marnix van der Ploeg
Ad van Pelt

...