Ad van Pelt
Skip Navigation Links ach en Mozartfestival - oormalige festivalcomponisten - weelinck, Jan Pieterszoon

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) 

Jan Pieterszoon Sweelinck werd waarschijnlijk in mei 1562 in Deventer geboren. In 1564 verhuisde de familie naar Amsterdam, alwaar vader Pieter Swibbertszoon organist werd van de Oude Kerk en in functie bleef tot zijn overlijden in 1573. Enkele jaren later, in 1577, werd de jeugdige Jan Pieterszoon benoemd tot opvolger van zijn vader, in welke functie hij werkzaam bleef tot zijn overlijden op 16 oktober 1621, in totaal ongeveer 44 jaar. Hij was beroemd tot ver over de landsgrenzen. Vanaf 1605 genoot Sweelinck alom bekendheid als pedagoog. Organisten uit de wijde omtrek kwam naar Amsterdam om bij hem orgel-, klavecimbel- en compositielessen te volgen. Onder zijn leerlingen noemen we hier de broers Andreas en Martin Düben, Peter Hasse, Heinrich Scheidemann, Paul Siefert, Melchior Schildt en ook de broers Gottfried en Samuel Scheidt.
Sweelinck is voornamelijk bekend geworden om zijn vocale composities. Hij schreef weergaloze bewerkingen over de 150 Psalmen, gepubliceerd tussen 1604 en 1621 in vier boeken. Daarnaast ook een groot aantal werken voor orgel en klavecimbel. Deze werken werden in veel gevallen door zijn leerlingen en studenten meegenomen naar het buitenland en bleven op deze manier bewaard in bibliotheken en archieven verspreid over heel europa. Circa 20 toccata's, 25 fantasieën, 15 bewerkingen over psalmen en geestelijke liederen en 10 bewerkingen over volksliederen en dansen bleven van hem bewaard.
De complete orgel- en klavecimbelwerken, aangegeven met de SwWV-nummers 253-331 werden van 2002 tot 2012 (het Sweelinck-jaar) compleet uitgevoerd. Dat zijn 79 werken met een SwWV-nummer. De SwWV-nummers zijn gepubliceerd in MGG (Musik in Geschichte und Gegenwart) door de Sweelinck-deskundige dr. Pieter Dirksen.
In totaal zijn er 339 werken met een SwWV-nummer. Behalve de genoemde orgel- en klavierwerken zijn ook de volgende 21 werken uitgevoerd: SwWV 23, 90, 96, 158, 163, 170, 193, 195-196, 223-226, 229, 332-338. Bovendien grote delen uit SwWV 339.
In totaal zijn er dus precies 100 volledige werken met een SwWV-nummer uitgevoerd (79+21=100). Verder nog SwWV 265b, 309a en 314a. Bovendien een groot aantal werken met een betwijfelbare toeschrijving aan Sweelinck.

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) - 450 JAAR GELEDEN GEBOREN

Op 12 oktober 2012 werd in de Petruskerk te Woerden een Sweelinck Manifestatie gehouden. Tijdens deze uitvoering werd voornamelijk muziek van Jan Pieterszoon Sweelinck uitgevoerd op het historische J.H.H. Bätz-orgel. De uitvoering duurde bijna zes uur. De Sweelinck Manifestatie vormde het slotconcert van een complete uitvoering van alle klavier- en orgelwerken van Sweelinck in het kader van het “Bach en Mozartfestival Woerden”. Ook alle werken met een betwijfelbare toeschrijving aan Sweelinck werden bij dit project betrokken, zodat hiermee ook muziek van tijdgenoten van Sweelinck ten gehore werd gebracht en aandacht werd gegeven aan de rol van Sweelinck als “leermeester”. De orgelwerken werden uitgevoerd door elf organisten. Het was ook mogelijk de concerten ten dele te bezoeken. Men kon op elk gewenst moment plaatsnemen.
In de afgelopen jaren verleenden de volgende organisten eveneens medewerking aan de integrale uitvoering van de orgel- en klavierwerken van Sweelinck:
Hugo Bakker, Koos Damman, dr. Pieter Dirksen, Jacques van den Dool, Jeroen de Haan, Matthias Havingha, Bert ten Hoeve, Dirk-Jan Honing, Christiaan Ingelse, Jan Jansen, Kirsten van Os, Marieke Stoel, Henk Verhoef, Herman van Vliet, Bert Wisgerhof en Gerard de Wit

SwWV

Vocale werken
1-150    : De 150 Psalmen
151-187 : Cantiones Sacrae
188-192 : Geestelijke werken
193-200 : Canons
201-218 : Chansons (1594)
219-245 : Rimes (1612)
246-252 : Wereldlijke werken
      
Instrumentale werken
253-281 : Fantasia's
282-298 : Toccata's
299-316 : Koraalvariaties
317-331 : Lied- en dansvariaties
332-338 : Luitwerken

339 : Compositions RegelnJan Pieterszoon Sweelinck

De complete orgel- en klavierwerken van Jan Pieterszoon Sweelinck met datum van uitvoering en naam van de organist:

SwWV WERK VNM-
uitgave
Leon-
hardt
Dover
editie
Seiffert
Dirksen
1997
Breitkopf
editie
Dirksen
Bären-
reiter
editie
Rampe

Blz.
DATUM ORGANIST

253
254
255
256
257
Fantasia's
Fantasia C1 - auf die Manier eines Echo
Fantasia C2 [auf die Manier eines Echo]
Fantasia C3 [auf die manier eines Echo]
Fantasia C4 / Fantasia ut sol fa mi [J. Bull?]
Fantasia C5

I.13
I.14
-
I.33
I.36

17
18
19
12
Suppl.1

1
2
54
71
66

II.14
II.1
II.15
II.2
II.16

P 11
P 10
P 13
P 24
P 25

7
4
4
6
4

12-10-2012
8-8-2007
31-7-2008
12-10-2012
12-10-2012

Arie Hardijzer
Koos Damman
Pieter Dirksen
Ad van Pelt
Marco Goud
258
-
259
260
261
Fantasia d1 - Cromatica
Fantasia [John Bull] - Variante von SwWV 258
Fantasia d2
Fantasia d3 - Echo
Fantasia d4 - Echo
I.1
I.1a
I.2
I.11
I.34
1
-
2
14
15
3
3a
4
5
6
II.3
-
II.4
II.5
II.6
P 1
P 1a
P 2
P 8
P 12
7
6
8
8
4
16-9-2004
12-10-2012
1-8-2012
12-8-2009
19-6-2014
Jan Jansen
Ad van Pelt
Henk Verhoef
Koos Damman
Nico van der Kooij
-
262
263
264
265
Fantasia. D.
Fantasia d5
Fantasia F1 - Ut re mi fa sol la [Hexachord]
Fantasia F2
Fantasia F3 - Fantasia mit Bindungen
-
I.37
I.5
-
I.27
-
Suppl.2
6
7
33
-
67
7
55
8
-
II.17
II.7
II.18
II.19
P 14 II.1
P 18
P 6
P 26
P 7
2
3
8
6
2
3-3-2012
25-4-2009
23-6-2006
12-10-2012
12-10-2012
Ad van Pelt
Ad van Pelt
Dirk-Jan Honing
Arie Schüller
Marco Goud
265b
266
267
268
269
Praeludium Pedaliter [Variante von SwWV 265]
Fantasia G1
Fantasia G2 [- 2.3.4. vocem]
Fantasia G3 [als 'Fuga' überliefert]
Fantasia G4 [- 2.3.4. vocem] - John Bull ?
I.27a
I.6
I.9
I.38
-
73
8
9
Suppl.3
-
76
9
10
68
56
II.25
II.8
II.9
II.20
II.10
P 7a
P 14 II.2
P 15
P 22
-
2
8
8
4
8
12-10-2012
12-10-2012
12-10-2012
25-4-2009
12-10-2012
Sander Booij
Ad van Pelt
Han Siemons
Ad van Pelt
Ad van Pelt
270
271
272
273
274
Fantasia g1 - Contraria
Fantasia g2
Fantasia g3
Fantasia a1 [- 'B-A-C-H']
Fantasia a2 - 2.3.4 vocem [anoniem]
I.3
I.8
I.10
I.4
I.32
3
4
-
5
11
11
12
13
14
57
II.11
II.21
II.12
II.13
II.22
P 3
P 4
P 5
P 16
P 27
7
4
1
10
10
31-7-2008
4-8-2010
29-5-2004
27-8-2008
8-6-2011
Pieter Dirksen
Henk Verhoef
Ad van Pelt
Marieke Stoel
Ad van Pelt
275
276
277
278
279
Fantasia a3 - auf die Manier eines Echo
Fantasia a4 - nur Thema erhalten *
Ricercare d1
Ricercare d2
Ricercare d3
I.12
-
I.35
I.39
I.40
16
71
-
-
-
15
16
72
73
74
II.23
-
II.27
II.28
II.29
P 9
-
P 19
P 20
P 21
3
2
4
4
4
19-5-2012
12-10-2012
12-10-2012
14-7-2012
12-10-2012
Hugo Bakker
Ad van Pelt
Kees Bruggeman
Koos Damman
Kees Bruggeman
280
281
-
-
-
Ricercare a1
Capriccio a1
Fantasia
Fantasia D
Fantasia D
I.7
I.29
-
-
-
10
70
-
-
-
17
76
-
-
-
II.24
II.26
-
-
-
P 17
P 23
II.1 blz.86
II.1 blz.90
II.1 blz.92
10
3
4
2
2
27-7-2006
4-7-2012
12-10-2012
4-8-2012
12-10-2012
Christiaan Ingelse
Koos Damman
Ad van Pelt
Ad van Pelt
Ad van Pelt
  * = Fantazia op de Fuga van M: Jan Pietersn.
       [fecit Dr. Bull 1621 15. Decemb.]
               

282
-
-
-
283
Toccata's
Toccata C1 / Toccata
Toccata in C / Fantazie [Variante von SwWV 282]
Tocata
Praeamublum C [Kurzfassung von SwWV 282]
Toccata C2

I.19
I.19a
-
-
I.20

30
-
-
-
31

18
18a
-
-
19

I.1
-
-
I.Anh.1
I.11

T 10
T 10a
T 10b
I.2 blz.48
T 11

3
3
3
1
4

26-7-2006
6-7-2011
12-10-2012
6-3-2010
13-7-2011

Ad van Pelt
Koos Damman
Ad van Pelt
Marco Goud
Gerard de Wit
284
285
286
-
-
Toccata C3 / Toccata 5 toni
Toccata d1 [Hans Leo Hassler / Claudio da Merulo?]
Toccata d2 / Toccata primi toni
Toccata de Primo tono
Fuga decima
I.25
I.31
I.15
-
-
32
23
20
-
-
20
21
22
-
-
I.9
I.14
I.5
-
-
T 12
T 13
T 1
T 1a
T 1b
2
4
4
4
1
15-5-2004
6-8-2008
12-10-2012
12-10-2012
24-9-2010
Ad van Pelt
Koos Damman
Arie Schüller
Ad van Pelt
Ad van Pelt
287
288
-
289
290
Toccata d3 / Toccata primi toni [Scheidt ?]
Toccata G1 / Tocata
Toccata [Variante von SwWV 288]
Toccata G2 / Toccata à 3
Toccata G3 / Toccata
-
I.18
I.18a
I.23
I.26
-
28
-
27
Suppl.4
58
23
23a
24
69
I.16
I.8
-
I.12
I.10
T 15
T 5
-
T 6
T 18
3
4
5
3
1
5-7-2007
28-4-2012
12-10-2012
23-8-2006
4-11-2004
Ad van Pelt
Gerard de Wit
Ad van Pelt
Ad van Pelt
Ad van Pelt
291
292
293
294
295
Toccata G4 / Toccata
Toccata g1 / Toccata 2di Toni
Toccata g2 / Toccata 2di Toni
Toccata g3 / Toccata 2di Toni [Fragment]
Toccata g4 / Tocata [Jacob Hassler?]
-
I.21
I.22
I.28
I.30
-
24
25
72
26
59
25
26
27
28
I.17
I.3
I.2
I.4
I.15
T 17
T 3
T 2
T 4
T 14
3
2
3
2
3
29-8-2007
23-8-2006
15-8-2007
29-8-2007
5-6-2010
Bert ten Hoeve
Ad van Pelt
Ad van Pelt
Ad van Pelt
Marco Goud
296
-
-
Toccata a1 / Toccata 9. Toni
Toccata del Nono tono
Fuga undecima
I.17
-
-
22
-
-
29
-
-
I.6
-
-
T 7
T 7a
T 7b
4
4
1
12-10-2012
12-10-2012
4-8-2012
Jos Moeke
Ad van Pelt
Ad van Pelt
297
-
-
-
Toccata a2 / Toccata Noni toni / Tocata
Praeludium Toccata [alternative Fassung]
Toccata
Toc[cata]: 4Ti: Ton[i]
I.16
-
-
-
21
-
-
-
30
-
-
-
I.7
I.7a
-
-
T 8
T 8a
T 8b
T 8c
6
6
5
2
11-7-2012
12-10-2012
12-10-2012
12-10-2012
Gerard de Wit
Ad van Pelt
Ad van Pelt
Wilbert den Hertog
298
-
-
-
-
Toccata a3 / Toccata à 4 Voc.
Toccata / Quarti toni Fantasia [Variante von SwWV 298]
Toccata a 3
Fantasia D
Fantasia D
I.24
I.24a
-
-
-
29
-
-
-
-
31
31a
-
-
-
I.13
-
-
-
-
T 9
T 9a
T 16
I.2 blz.44
I.2 blz.46
2
2
2
2
2
14-3-2009
4-8-2012
28-8-2010
22-9-2012
12-10-2012
Marco Goud
Ad van Pelt
Ad van Pelt
Ad van Pelt
Ad van Pelt

299
Geestelijke variatiewerken
Allein Gott in der Höh sei Ehr (var. 1-4)

II.1

35

32

III.8

C 1

4

7-8-2010

Ad van Pelt
     var. 5 en 6 (Andreas Düben)
   var. 7 (Martin Düben)
   var. 8 en 9 (Martin Düben ?)
   var. 10 en 11 (Peter Hasse)
   var. 12 en 13 (Gottfried Scheidt)
   var. 14 (Gottfried Scheidt ?)
   var. 15, 16 en 17 (Anonymus)
  35     C 1 2
1
2
2
2
1
3
10-8-2011
10-8-2011
11-8-2012
8-9-2012
12-10-2012
12-10-2012
12-10-2012
Jeroen de Haan
Jeroen de Haan
Ad van Pelt
Ad van Pelt
Wilbert den Hertog
Wilbert den Hertog
Arie Hardijzer
300
301
302
303
304
Allein zu Dir, Herr Jesu Christ (4 var)
Christ qui lux es et dies (3 var)
Da pacem Domine in diebus nostris (4 var)
Erbarm dich mein, o Herre Gott (6 var)
Herzlich lieb hab ich dich, o Herr (4 var)
II.2
II.3
II.4
II.5
II.14
-
37
38
41
45
33
34
35
36
77
III.9
III.1
III.2
III.3
-
C 2
C 3
C 4
C 5
C 13
10
4
6
13
11
8-6-2011
27-7-2011
28-4-2012
12-10-2012
12-10-2012
Ad van Pelt
Jacques v.d. Dool
Gerard de Wit
Jos Moeke
Marnix van der Ploeg
305
306
307
308
309
Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ (4 var)
Jesus Christus unser Heiland
Nun freut euch, lieben Christen g'mein (3 var)
O God, die du ons Vader bist
Onse Vader in Hemelrijck / Vater unser im Himmelreich
II.6
-
II.7
-
II.9
46
-
48
-
54.2
37
60
38
61
78
III.4
III.13
III.5
III.14
-
C 6
C 16
C 7
C 17
C 15
6
5
3
3
3
11-7-2012
2-7-2011
23-8-2003
14-3-2009
31-3-2012
Gerard de Wit
Ad van Pelt
Ad van Pelt
Marco Goud
Ad van Pelt
309a
310
311
312
313
Onse Vader in hemelrijck / Vater unser im Himmelreich
Psalm 23 Mein Hüter und mein Hirt (3 var)
Psalm 36 (4 var)
Psalm 60 (2 var)
Psalm 116 (4 var)
II.15
-
II.10
II.16
II.11
54.1,3,4
-
-
-
51
79
62
39
63
40
-
III.15
III.11
III.16
III.12
C 14
C 18
C 8
C 19
C 9
8
7
6
5
6
31-3-2012
24-6-2004
9-10-2004
25-4-2009
12-7-2008
Ad van Pelt
Ad van Pelt
Kees Bruggeman
Ad van Pelt
Ad van Pelt
314
314a
315
316
 
Psalm 140 (5 var)
Die 10 Gebot Gottes (4 var)
Puer nobis nascitur (4 var)
Wij gelooven in een God alleyne /
    Wir glauben all an einen Gott (3 var)
II.12
-
II.8
II.13
var.2-4
52
-
53
56.2-4
 
41
41a
42
43
 
III.6
III.10
IV.5
III.7
 
C 10
C 10a
C 11
C 12
 
7
6
3
9
 
6-8-2003
7-7-2010
27-12-2003
31-7-2008
 
Ad van Pelt
Ad van Pelt
Ad van Pelt
Pieter Dirksen
 

317
318
319
320
321
Wereldlijke variatiewerken
Alemande de chapelle (3 var)
Almande Gratie (4 var) / More palatino
Balleth del Granduca (5 var) [Scheidt ?]
Engelse Fortuyn / Von der Fortuna werd ich getrieben (3 var)
Est-ce Mars (7 var)

-
III.7
III.1
III.2
III.3

-
61
65
64
58

44
64
80
45
46

IV.13
IV.8
IV.14
IV.12
IV.1

V 11
V 15
V 1
V 10
V 2

4
4
4
4
6

27-7-2005
22-10-2005
19-11-2011
6-8-2003
12-7-2006

Ad van Pelt
Ad van Pelt
Ad van Pelt
Ad van Pelt
Ad van Pelt
322
323
324
325
326
Ick voer al over Rijn (6 var)
Malle Sijmen
Mein junges Leben hat ein End (6 var)
Onder een Linde groen / Unter der Linden grune (4 var)
Passomeza (6 var) [Scheidt?]
III.4
III.5
III.6
III.8
III.13
59
Suppl.5
60
63
67
47
70
48
49
82
IV.2
IV.15
IV.3
IV.7
IV.16
V 3
V 13
V 4
V 9
V 14
6
2
5
8
7
3-8-2005
4-11-2004
8-10-2005
7-8-2002
29-8-2007
Kirsten van Os
Ad van Pelt
Ad van Pelt
Ad van Pelt
Ad van Pelt
327
-
328
329
330
Pavana Hispanica (4 var)
Paduana Hispania (2 var)
Paduana Lachrymae / Pavana Lachrymae [naar Dowland]
Pavana Philippi (2 var) [naar Peter Philips]
Poolse almande (8 var) / Soll es sein
III.9
-
III.10
III.11
III.12
68
-
66
69
62
50
50a
51
52
53
IV.10
-
IV.11
IV.4
IV.6
V 6a
V 6b
V 5
V 7
V 8
6
2
4
6
9
20-11-2002
12-10-2012
23-8-2006
12-10-2012
7-7-2012
Matthias Havingha
Ad van Pelt
Ad van Pelt
Marnix van der Ploeg
Ad van Pelt
331
-
-
-
-
Vluchtige nimph (3 var) / Windeken daer het bosch af drilt
Bergamasca
Die flichtig Nimphae [Anonymus]
Niederländisch liedgen [Anonymus/Sweelinck]
Ballet [Anonymus]
    65
81
-
-
-
IV.9
-
-
-
-
V 16
V 12
IV.2 blz.34
IV.2 blz.38
IV.2 blz.46
3
7
4
8
2
20-7-2005
12-10-2012
12-10-2012
12-10-2012
12-10-2012
Koos Damman
Ad van Pelt
Sander Booij
Sander Booij
Ad van Pelt
  Vroeger aan Sweelinck toegeschreven
Fantasia in C [John Bull - second version]
Ach Gott vom Himmel sieh darein (3 var)
Allein zu dir, Herr Jesu Christ [1 variatie]
Dies sind die heilgen zehn Gebot (2 var)
Durch Adams Fall ist ganz verderbt (2 var)
 
13
34
36
39
40

-
-
84
-
-
   
3
3
2
1
2

12-10-2012
12-10-2012
6-3-2010
12-10-2012
12-10-2012

Warno Ruting
Wilbert den Hertog
Marco Goud
Warno Ruting
Warno Ruting
  Es ist das Heil uns kommen her (2 var)
Es spricht der Unweisen Mund wohl [bicinium]
Herr Christ der einig Gottes Sohn (2 var)
Nun freut euch, lieben Christen gemein (2 var)
Nun komm der Heiden Heiland (3 var)
  42
43
44
47
49
-
85
-
-
-
    2
1
2
2
2
12-10-2012
18-2-2012
12-10-2012
11-8-2010
28-10-2006
Warno Ruting
Wilbert den Hertog
Sander Booij
Ad van Pelt
Herman van Vliet
  O lux beata trinitas (2 var) [Scheidemann]
Wie nach einem Wasserquelle / Psalm 42 [Speuy]
Wie schön leuchtet der Morgenstern (5 var)
Wir glauben all an einen Gott (var. 1)
Wo Gott der Herr nicht bei uns hält (2 var)
-
-
-
II/13
-
50
55
-
56/1
57
-
-
88
43/I
89
  -
-
III.2.blz.67
III.2.blz.78
-
2
2
8
2
2
12-10-2012
6-3-2010
12-10-2012
30-7-2008
11-8-2010
Warno Ruting
Marco Goud
Jos Moeke
Jacques v.d. Dool
Ad van Pelt
339 Delen uit: Compositionsregeln (SwWV 339)
Dubbelcanon tegen de melodie van Psalm 140
[Musica Pro Organo II, blz. 12]
          2 12-10-2012 Kees Bruggeman
339 Canonische variaties "Veni Creator Spiritus"
[Musica Pro Organo II, blz. 14]
          9 12-10-2012 Ad van Pelt 

Overige werken van Sweelinck uitgevoerd tijdens het Bachfestival Woerden

SwWV Werk Datum Musici
  Pseaumes de David - SwWV 1-150
1. Cinquante Pseaumes de David (1604)
2. Livre second des Pseaumes de David (1613)
3. Livre troisiève des Psaumes de David (1614)
4. Livre quatrième des Pseaumes de David (1621)
   
23
90
Pseaume 23 "Mon Dieu me paist sous sa puissance" (1604)
Pseaume 90 "Tu as esté, Seigneur" (1613)
12-9-2009
19-11-2011
Ev.-Lutherse Cantorij o.l.v. Jeroen de Haan
Woerdens Kamerkoor o.l.v. Willem Blonk
96 Pseaume 96 "Chantez à Dieu chanson nouvelle" (1621) 13-9-2008 Ev.-Lutherse Cantorij o.l.v. Jeroen de Haan
100 Pseaume 100 "Vous tous qui la terre habitez" (1614)
{intavolatie door Gert Oost} [Musica Pro Organo II, blz. 23]
   

158
163
170
Cantiones Sacrae (1619) - SwWV 151-187
Cantate Domino canticum novum
Hodie Christus natus est
De Profundis clamavi ad te Domini (Psalm 130)

19-11-2011
22-12-2007
28-2-2008

Woerdens Kamerkoor o.l.v. Willem Blonk
Woerdens Kamerkoor o.l.v. Willem Blonk
Capella Augustini o.l.v. Rutger Mauritz; Ad van Pelt, orgel


193
195
196
Motetten - SwWV 188-192
Canons - SwWV
193-200
Canon a 3 (Ave Maris Stella) [Breitkopf III/17]
Miserere mei (Psalm 51)
Canon über "O Mensch, bewein" [Musica pro Organo I, blz. 21]


29-8-2007
28-2-2008
12-10-2012


Bert ten Hoeve, orgel
Capella Augustini o.l.v. Rutger Mauritz
Ad van Pelt, orgel


223
223
Chansons - SwWV 201-218
Rimes Françoises et Italiennes (1612) - SwWV 219-245

Voicy du gay Printemps à 2 (vers 1)
Voicy du gay Printemps à 2 (vers 2)


5-6-2010
10-7-2010


Marjolein de Graaff, sopraan; Jurriaan Groottes, bas
Ad van Pelt, orgel
224
225
226
229
Marchans qui traversez à 2
Liquide perle Amor à 2
Io mi son giovinetta à 2
Garrula rondinella à 2
29-8-2007
29-8-2007
5-6-2010
29-8-2007
Bert ten Hoeve, orgel
Bert ten Hoeve, orgel
Marjolein de Graaff, sopraan; Jurriaan Grootes, bas
Ad van Pelt, orgel


332
333
334
335
336
337
338
 
Diverse wereldlijke werken - SwWV 246-252
Werken voor luit - SwWV
332-338
Psalm 5 [VNM III/14]
Psalm 23 [VNM III/15]
Psalm 23 [VNM III/16]
Courante in d [VNM III/17]
Volte in g [VNM III/18]
Volte in g [VNM III/19]
Volte in g [VNM III/20]
Compositions Regeln - SwWV 339


6-12-2008
18-10-2008
18-10-2008
12-6-2004
12-6-2004
12-6-2004
6-12-2008
 


Ad van Pelt, orgel
Ad van Pelt, orgel
Ad van Pelt, orgel
Dijon Groenleer, gitaar
Dijon Groenleer, gitaar
Dijon Groenleer, gitaar
Ad van Pelt, orgel
 


Jan Pieterszoon Sweelinck behoorde tot 2012 tot de festivalcomponisten.
De complete orgelwerken worden uitgevoerd vanaf 2002.
Het project werd afgerond in 2012.
Tot die tijd kon u de gegevens over het lopende project hier bekijken:

 

Festivalcomponisten