Ad van Pelt
Skip Navigation Links iografie

Biografie van Ad van Pelt

Biografie - kort
Ad van Pelt (1960) studeerde aan het Utrechts Conservatorium bij Kees van Houten en Jan Welmers. In 1986 behaalde hij zijn diploma's Uitvoerend Musicus en Kerkmuziek. Daarnaast behaalde hij in 1987 zijn doctoraalexamen muziekwetenschappen aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Sinds 1990 is hij organist van de Petruskerk te Woerden. Ook is hij werkzaam als docent voor orgel en piano. Van 1998 tot 2020 was hij docent schoolmuziek aan het Wartburg College te Rotterdam. Voorts is hij bestuurslid van de Stichting Utrecht Orgelland.

Biografie - uitgebreid
Ad van Pelt werd geboren in 1960 te Rotterdam. Vanaf 1965 ontving hij pianolessen van Ton le Duc en vanaf 1974 van Eveline M. Jansen. Vanaf 1975 ontving hij van haar ook orgellessen. Deze lessen werden gegeven op het Bätz-orgel van de Petruskerk te Woerden. Na het behalen van zijn VWO-diploma studeerde Ad van Pelt hoofdvak orgel en bijvak piano aan het Utrechts Conservatorium bij Kees van Houten (orgel, piano), Ans Verbeek (piano) en Jan Welmers (orgel, improvisatie). Hier kreeg hij ook lessen van Leo Baauw, Ton Bruynèl, Jaap de Haan, Otto Hamburg, Hans van der Harst, Ton Hartsuiker, Jan Jansen, Rom Kalma, Hans Maas, Simon Plat, Leo Samama en Theo Teunissen. Hij voltooide zijn orgelstudie met het behalen van de diploma’s Docerend Musicus (1984) en Uitvoerend Musicus (1986) voor orgel. In 1986 behaalde hij bovendien zijn Praktijkdiploma Protestantse Kerkmuziek, nadat hij hymnologie en liturgiek had gestudeerd bij Maarten Kooij. In 1988 werd hem de Bevoegdheidsverklaring I als organist door de Raad voor de Eredienst der Nederlandse Hervormde Kerk toegekend. Sindsdien is hij Eerste graads Kerkmusicus.

Orgelconcoursen
Tijdens zijn orgelstudie nam hij driemaal deel aan een orgelconcours. Alle drie de keren behaalde hij een prijs.
1. In 1981 behaalde hij een "aanmoedigingsprijs" tijdens het orgelconcours voor vakstudenten in de Jacobskerk te Zeerijp, een concours van de Stichting Groningen Orgelland. 
2. In 1983 ontving hij de 3e prijs tijdens het Internationale Albert Schweitzer Orgelfestival in de Lebuïnuskerk te Deventer. Aan de voorronden werd deelgenomen door ca. 25 deelnemers. 
3. In 1983 viel hem de 2e prijs ten deel tijdens het concours voor vakstudenten in de Petruskerk te Leens, georganiseerd door de Stichting Groningen Orgelland. 

Universiteit Utrecht
Naast zijn studie aan het conservatorium studeerde hij muziekwetenschappen aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Zijn docenten waren: dr. Jan van Biezen, dr. Jan Boogaarts, Marja Bosma, prof.dr. Willem Elders, prof.dr. Marius Flothuis, drs. Him Yong Kwee, dr. Jos Kunst, dr. Joost Langeveld, dr. Gert Oost, dr. Rudolf Rasch, dr. Ronald Stenvert, dr. Randall Tollefsen, dr. Gyula Véber en prof.dr. Kees Vellekoop. In 1985 behaalde hij zijn kandidaatsexamen. Hiertoe schreef hij een scriptie: De Franse liturgische cantus firmus-bewerkingen voor orgel. Daarna deed hij onderzoek naar Duitse koraalbewerkingen uit de 17e en 18e eeuw. De resultaten hiervan legde hij vast in zijn doctoraalscriptie: De cantus firmi in de Duitse koraalbewerkingen. In 1987 behaalde hij zijn doctoraalexamen. In 1987 mocht hij in de Senaatszaal van het Academiegebouw te Utrecht zijn doctoraalbul in ontvangst nemen. Sinds die tijd mag hij zich doctorandus noemen. In 1988 verkreeg hij aan het Pedagogisch-didactisch Instituut voor de leraarsopleiding van de Rijksuniversiteit te Utrecht de Eerste graads Onderwijsbevoegdheid voor het vak Muziek.

Aanvullende cursussen
Drs. Ad van Pelt volgde onder meer aanvullende cursussen bij Kamiel d’Hooghe en Albert de Klerk, Arie J. Keijzer, Johann Th. Lemckert en Harald Vogel (tijdens de Nord-Deutsche Orgelakademie). In 1996 volgde hij aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag een cursus pianomethodiek en didactiek bij Marcel Baudet. Ook studeerde hij bij Theo Teunissen. Hij nam vier maal deel aan de Kurt Thomas Cursus voor koordirigenten. Hier kreeg hij les van Daan Admiraal, Jan Eelkema, Jaap Hillen, Hans van den Hombergh, Hans Leenders, Nicolas Mansfield, Grietje Oudenampsen, Barend Schuurman, Jos van der Sijde, Ger Vos en Reinier Wakelkamp. 

Kerkorganist
In juli 1976 werd Ad van Pelt benoemd tot organist van de Maranathakerk te Woerden. In 1983 werd in deze kerk het Van Vulpen-orgel in gebruik genomen. Aan deze kerk is hij inmiddels ruim 43 jaar organist.
Van oktober 1976 tot januari 1991 was hij organist van de Hervormde Kerk te Harmelen.
Vanaf 1 september 1986 was hij assistent-organist van de Petruskerk te Woerden.
Op 1 september 1989 werd hij hoofdorganist van de Oude Kerk te Huizen, met een Flentrop-orgel (1980) in een historische kas (1912). Aan deze kerk is hij inmiddels ruim 30 jaar organist.
Per 1 januari 1990 werd hij benoemd tot organist en kerkmusicus van de Grote- of Petruskerk in Woerden, met een hoofdorgel van Johann Heinrich Hartmann Bätz (1768) en een koororgel van de Gebr. Van Vulpen (1987) in een historische kas (circa 1830). Aan deze kerk is hij inmiddels ruim 30 jaar organist.
Vanaf oktober 2001 is hij ook organist van de Hervormde Kerk te Nieuwkoop, met een orgel van Peter Weidtman jr. (circa 1750). Aan deze kerk is hij inmiddels ruim 18 jaar organist.
Van 2005 tot 2007 was hij één van de organisten van de Grote- of Bartholomeüskerk te Schoonhoven en van 2006 tot 2013 bovendien van de Hervormde Kerk te Zegveld.

Draaginsigne in Goud
Op 17 september 2016 ontving hij uit handen van de heer F. Willemze, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente te Woerden, het Draaginsinge in Goud, wegens het vervullen van de functie van organist gedurende 40 jaren. De onderscheiding werd hem toegekend door het hoofdbestuur van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland, op voordracht van het College van Kerkrentmeesters te Woerden. 
Reeds 15 jaar eerder (2001) ontving hij Draaginsigne in Zilver, wegens het vervullen van de functie van organist gedurende 25 jaren. Die onderscheiding werd hem toegekend door het hoofdbestuur van de Vereniging van Kerkvoogdijen in de Nederlandse Hervormde Kerk, op voordracht van het College van Kerkvoogden van de Hervormde gemeente te Woerden.

Bachfestival in Woerden
Sedert 1997 organiseert Ad van Pelt jaarlijks een Bachfestival in Woerden (en omgeving), voornamelijk in de Petruskerk. Daarnaast waren er meerdere concerten in andere kerken, zoals de Bonaventurakerk, Ev.-Lutherse Kerk, Maranathakerk, Opstandingskerk, Rehobothkerk en Maranathakerk te Woerden, de Oude Kerk te Huizen.
Tijdens deze concerten zijn onder meer de complete orgelwerken uitgevoerd van de volgende componisten: Brahms en Bruhns (1997), Clérambault en Mendelssohn-Bartholdy (1998), J.S. Bach en Bellini (2001), Du Mage (2002), Berlioz en De Grigny (2003), Couperin (2004), Honegger (2005), M. Haydn (2006), Franck en Mozart (2007), Glinka, Lübeck, Pierné, Reincken, Schumann en Sibelius (2008), Andriessen, Boëllmann, Boyce, Buxtehude en Georg Muffat (2009), Schubert (2010), Hanff (2011), Mudde en Sweelinck (2012), Pachelbel (2013), Distler, Van Noordt (2014), J. Zwart (2015), Böhm (2016) en Geist (2017), Scheidt (2019)
Thans zijn de complete uitvoeringen van werken van diverse andere festivalcomponisten nog in volle gang: Purcell, Händel, Lefébure-Wély, Dubois, Albert de Klerk en Margreeth Christina de Jong.
Tijdens concerten van het Bachfestival voerde hij de Achtzehn Choräle (BWV 651-668), de koraalbewerkingen uit Klavierübung III (BWV 669-689), de Kirnberger Sammlung (BWV 690-713) en de los overgeleverde koralen (BWV 714-740). 

Cultuurprijs van de gemeente Woerden
In 2001 ontving Ad van Pelt uit handen van burgemeester drs. Herman Arnold van Zwieten (1930-2004) de voor zijn activiteiten als organisator van het Bachfestival Woerden.

Repertoire
De muziek van Bach heeft zijn voorliefde. Van deze componist heeft hij inmiddels veel orgelwerken tijdens concerten uitgevoerd. Daarnaast speelt hij graag Franse muziek. Zijn repertoire omvat orgelmuziek uit vijf eeuwen. 

Société Académique "Arts, Sciences, Lettres"
Vanwege zijn verdiensten voor de Franse orgelkunst werd hem in 2007 een bijzondere onderscheiding toegekend door de Société Académique "Arts, Sciences, Lettres" te Parijs. Deze onderscheiding werd toegekend voor de organisatie en uitvoering van een groot aantal concerten met de (integrale) orgelwerken van meerdere Franse componisten (Couperin, Du Mage en Franck). De Médaille Bronze werd officieel overhandigd door Loes Ypma, wethouder van Cultuur van de Gemeente Woerden. Dit gebeurde op 17 november 2007, tijdens een concert in de Petruskerk te Woerden. Het bijbehorende Diplôme Bronze ontving hij uit handen van Marieke Stoel, organiste te Den Haag, eerder eveneens onderscheiden met een Diplôme Bronze van de Société Académique.

Franse muziek
In het Bachfestival Woerden geeft Ad van Pelt reeds vanaf 1997 ruime aandacht aan Franse muziek. Tot nu toe werden de complete orgelwerken uitgevoerd van Clérambault, Du Mage, De Grigny, Couperin, Franck, Berlioz, Pierné en Boëllmann. Een hoogtepunt was de uitvoering van de complete werken voor orgel en harmonium van Boëllmann in de Opstandingskerk te Woerden in 2009. Aan die uitvoering verleenden 19 organisten en 2 harmoniumspelers hun medewerking. Momenteel worden tijdens de concerten van dit festival de complete werken voor orgel en harmonium van Dubois en Lefébure-Wély uitgevoerd.

Radio
Meermalen is zijn orgelspel op de radio te beluisteren geweest, onder meer vanuit de Grote of Lebuïnuskerk te Deventer, de Hervormde Kerk te Harmelen, de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden en de Petruskerk te Woerden. In 2006 verleende hij medewerking aan een opname van de Evangelische Omroep. Deze opname vond plaats in de Petruskerk te Woerden.

Youtube
In 2009 bracht hij een kort bezoek aan de Hofkirche in Luzern (Zwitserland). Zijn zoon Christiaan heeft spontaan twee opnames gemaakt. Sinds enige tijd zijn deze fragmentjes op Youtube te beluisteren. Klik hier om het "Allegro moderato maestoso" van Mendelssohn-Bartholdy (die zelf Luzern bezocht in 1847) te beluisteren:  Mendelssohn in Luzern  en hier de "March in C" (Z. 647) van Purcell:  March in C van Purcell

Wartburg College
Van 1987 tot 2020 was hij werkzaam als docent Schoolmuziek aan het Wartburg College, aanvankelijk aan de locatie Marnix te Dordrecht en reeds vanaf 1988 aan de locatie Revius, te Rotterdam. In deze jaren organiseerde hij ruim 300 Pauzeconcerten. Aan deze concerten verleenden veel docenten en leerlingen hun medewerking. Meerdere malen trad hij op als jurylid tijdens het Wartburg Muziekconcours. Tijdens deze concoursen werden onder meer prijzen behaald door Rien Donkersloot (orgel), Arrianne Schipper (harp) en Gerard de Wit (orgel).

Privé-docent voor orgel en piano
Sinds 1980 geeft hij regelmatig orgel- en pianolessen. Hij heeft nog plaats voor enkele nieuwe piano- en orgelstudenten. Wat meer informatie kunt u desgewenst vinden via deze site bij de knop "lessen".

Muziekschool Cantabile
Sinds 1998 is hij coördinator van Muziekschool Cantabile. Hij vervult deze taak samen met Ferdi Schukking. Muziekschool Cantabile is een groep van circa 25 gediplomeerde musici en muziekdocenten. Momenteel zijn de volgende musici bij Muziekschool Cantabile aangesloten:

Blokfluit 
Dwarsfluit
Hobo
Klarinet
Saxofoon
Fagot
Trompet
Hoorn
Harp
Viool / Altviool
Cello
Contrabas
Zang
Piano
Orgel

Pauline Schenkelaars
Machteld Miechels, Liselotte Kuling, Coralien Vierstra
Wouter van den Broek, Anja van der Maten
Mascha Hoogendoorn
Ferdi Schukking
Antoine Janssen, Tamara Smits
Henk Buurman
Henk Veldt
Arrianne Schipper
Marleen A-Tjak, Anna Hiemstra, Emmy Stoel
Mariëtte Gort, Winde Reijnders
Teun Godschalk
Iris Giel, Gera van Heezik, Ab Kraaypoel
Annemarie de Boer, Yvonne Leeftink, Ad van Pelt
Jeroen de Haan, Geerten Liefting, Ad van Pelt

Wilt u ook docent worden bij Muziekschool Cantabile ? Neemt u dan contact met ons op. Meer informatie over de docenten en musici kunt u vinden op de web-pagina van Cantabile. 

Deutscher Zusammenfassung - Geboren in 1960 der Niederländische Organist Ad van Pelt studierte Orgel an der Hochschule für Musik in Utrecht bei Kees van Houten und Jan Welmers. Am internationalen Albert Scheitzer-Orgelwettbewerb in Deventer (1983) bekwam er einen Preis. Sein Konzert-Diplom bekam er 1986. Ad van Pelt spielte viele Konzerte in Holland. Er studierte auch Musikwissenschaffen am Universität zu Utrecht. Von 1990 arbeitet er als Kirchenmusiker und Organist an die St. Petrikirche zu Woerden, wo er spielt auf einen monumentalen, historische Orgel von Johann Heinrich Hartmann Bätz (1768). Er spielte viele Konzerte in der Bachfestival Woerden. Er is besonders interessiert im historischen Ausführungspraxis. In 2006 spielte er Konzerte in Gent (Belgien) und Steinhagen (Nordrhein-Westfalen).

English summary - Born in 1960, the Dutch organist Ad van Pelt studied with Kees van Houten and Jan Welmers at the Conservatorium of Utrecht, and was a prize winner during the International Albert Schweitzer Organ Competition in Deventer (1983). After graduating in 1984 he received his Masters diploma in 1986. He also studied musicology at Utrecht University, where he earned the Doctorandus of Musical Arts degree in 1987. In 1990, he was appointed church musician of the Petruskerk in Woerden, where he plays the historic Bätz organ of 1768, and has performed many concerts as part of the Woerden Bach Festival. Ad van Pelt performs regularly throughout Holland and has a wide interest in historical performance practice. 

Resumée en français - Né en 1960, l’organiste hollandais Ad van Pelt a étudié avec Kees van Houten et Jan Welmers au Conservatoire d’Utrecht. Après avoir obtenu un premier prix en 1984, il obtient son diplôme de concertiste en 1986. Il a également étudié la musicologie à l’université d’Utrecht. En 1987, il décroche le doctorat en Art musical. En 1990, il est nommé au poste d’organiste de l’église Sint-Pieter (Petruskerk) à Woerden où il joue l’orgue historique construit par Bätz de 1768. Il se produit de nombreuses fois en concerts en tant qu’invité du Festival Bach de Woerden. Il joue régulièrement aux Pays-Bas. En 2006, ses activités de concertiste le conduisent également à Gent (Belgique) et Steinhagen (Allemagne).