Ad van Pelt
Skip Navigation Links iografie

Biografie van Ad van Pelt

Biografie - kort
Ad van Pelt (1960) studeerde aan het Utrechts Conservatorium bij Kees van Houten en Jan Welmers. In 1986 behaalde hij zijn diploma's Uitvoerend Musicus en Protestantse Kerkmuziek. Daarnaast behaalde hij in 1987 zijn doctoraalexamen muziekwetenschappen aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Sinds 1990 is hij organist van de Petruskerk te Woerden. Daarnaast is hij werkzaam als organist aan diverse andere kerken en als docent voor orgel en piano. Bovendien is hij docent schoolmuziek aan het Wartburg College, locatie Revius, te Rotterdam.

Biografie - uitgebreid
Ad van Pelt werd geboren in 1960 te Rotterdam. Zijn ouders waren enthousiaste amateur-musici. Moeder Clazina Johanna van Pelt-Overweel was violiste. Vader Gerrit Jan van Pelt was koordirigent en speelde piano. Broer Gert Jan van Pelt is dirigent en docent Schoolmuziek. Vanaf 1965 ontving Ad van Pelt zijn eerste pianolessen van Ton le Duc. Ondertussen studeerde hij ook bij zijn vader. Hij ging vaak met vader mee, wanneer deze als dirigent en koorbegeleider op diverse plaatsen in het land optrad. Ook mocht hij regelmatig de koren van vader begeleiden op orgel en piano. Vanaf 1974 volgde hij pianolessen bij Eveline M. Jansen. Vanaf 1975 ontving hij van haar ook orgellessen. Deze lessen werden gegeven op het Bätz-orgel van de Petruskerk te Woerden.

Utrechts Conservatorium
Na het behalen van zijn VWO-diploma studeerde Ad van Pelt hoofdvak orgel en bijvak piano aan het Utrechts Conservatorium bij Kees van Houten (orgel, piano), Ans Verbeek (piano) en Jan Welmers (orgel, improvisatie, harmonie, contrapunt). Kees van Houten is sedert 1957 organist van de Lambertuskerk te Helmond en verwierf bekendheid vanwege een diepgaande studie over de werken van Johann Sebastian Bach. Jan Welmers was van 1974 tot 2002 organist van de Stevenskerk te Nijmegen. Momenteel is hij vooral bekend als internationaal toonaangevend componist. In 2005 ontving Jan Welmers in de Oude Kerk te Amsterdam de Jan Pieterszoon Sweelinck-prijs. Ad van Pelt kreeg aan het Utrechts Conservatorium bovendien lessen van Leo Baauw (pedagogiek), Ton Bruynèl (elektronische muziek), Jaap de Haan (muziektheorie), Otto Hamburg (muziekgeschiedenis), Hans van der Harst (orgelbouw), Ton Hartsuiker (muziek van de 20e eeuw), Jan Jansen (solfège), Rom Kalma (solozang), Hans Maas (solfège), Simon Plat (pedagogiek), Leo Samama (geschiedenis van het hoofdvak) en Theo Teunissen (methodiek). Hij voltooide zijn orgelstudie met het behalen van de diploma’s Docerend Musicus (1984) en Uitvoerend Musicus (1986) voor orgel. In 1986 behaalde hij bovendien zijn Praktijkdiploma Protestantse Kerkmuziek, nadat hij hymnologie en liturgiek had gestudeerd bij Maarten Kooij, cantor van de Domkerk te Utrecht. In 1988 werd hem de Bevoegdheidsverklaring I als organist door de Raad voor de Eredienst der Nederlandse Hervormde Kerk toegekend. Sindsdien is hij Eerste graads Kerkmusicus.

Orgelconcoursen
Tijdens zijn orgelstudie nam hij driemaal deel aan een orgelconcours. Alle drie de keren behaalde hij een prijs.
1. Op 12 september 1981 behaalde hij een "aanmoedigingsprijs" tijdens het orgelconcours voor vakstudenten op het beroemde Faber-orgel (1661) in de Jacobskerk te Zeerijp, een concours van de Stichting Groningen Orgelland. De jury bestond uit Bernhardt Edskes, Ton Koopman, Johan van Meurs en Hans van Nieuwkoop. Er was toen geen eerste prijs. De tweede prijs ging naar Vincent van Laar (Groningen), de derde prijs naar Joke Brandsma (Arnhem).
2. Op 1 juli 1983 ontving hij de derde prijs tijdens het Zesde Internationale Albert Schweitzer Orgelfestival te Deventer. Dit concours vond plaats op het vermaarde Holtgräve-orgel (1839) in de Lebuïnuskerk te Deventer. Aan de voorronden werd deelgenomen door circa 25 deelnemers uit heel Europa. De jury werd gevormd door Wim van Beek, Jan Kleinbussink en Gisbert Schneider. De eerste prijs ging toen naar Gonny van der Maten (Wageningen), de tweede prijs naar Anton Pauw (Haarlem).
3. Op 10 september 1983 viel hem de tweede prijs ten deel tijdens het tweede orgelconcours voor vakstudenten dat evenals in 1981 werd georganiseerd door de Stichting Groningen Orgelland. Het werd gehouden in de Petruskerk te Leens met het beroemde Hinsz-orgel (1734). De jury werd gevormd door Wim van Beek, Kees van Houten en Dorthy de Rooij. De eerste prijs ging naar Klaas Stok (Zutphen), de derde prijs naar Richard Bot (Voorschoten).

Universiteit Utrecht
Naast zijn studie aan het conservatorium studeerde hij muziekwetenschappen aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Aan deze opleiding waren zijn docenten: dr. Jan van Biezen (orgelkunde), dr. Jan Boogaarts (koordirectie), Marja Bosma (kunstgeschiedenis), prof.dr. Willem Elders (Renaissance), prof.dr. Marius Flothuis (Romantiek), drs. Him Yong Kwee (muziekwetenschap), dr. Jos Kunst (20e eeuw), dr. Joost Langeveld (muzieksociologie), dr. Gert Oost (basso continuo), dr. Rudolf Rasch (akoestiek), dr. Ronald Stenvert (kunstgeschiedenis), dr. Randall Tollefsen (Barok), dr. Gyula Véber (barok) en prof.dr. Kees Vellekoop (Middeleeuwen). In 1985 behaalde hij zijn kandidaatsexamen. Hiertoe schreef hij een scriptie met de titel: De Franse liturgische cantus firmus-bewerkingen voor orgel. Daarna deed hij onderzoek naar Duitse koraalbewerkingen uit de 17e en 18e eeuw. De resultaten hiervan legde hij vast in zijn doctoraalscriptie: De cantus firmi in de Duitse koraalbewerkingen. In 1987 behaalde hij zijn doctoraalexamen. Op 8 juli 1987 mocht hij in de Senaatszaal van het Academiegebouw te Utrecht zijn doctoraalbul in ontvangst nemen. Sinds die tijd mag hij zich doctorandus noemen. In 1988 verkreeg hij aan het Pedagogisch-didactisch Instituut voor de leraarsopleiding van de Rijksuniversiteit te Utrecht de Eerste graads Onderwijsbevoegdheid voor het vak Muziek.

Aanvullende cursussen
Drs. Ad van Pelt volgde diverse aanvullende cursussen, onder meer bij Kamiel d’Hooghe en Albert de Klerk (in de Kathedrale Basiliek Sint Bavo te Haarlem), Arie J. Keijzer (in de Doelen te Rotterdam), Johann Th. Lemckert (in de Laurenskerk te Rotterdam) en Harald Vogel (tijdens de Nord-Deutsche Orgelakademie, in de Sanct Cosmae-Kirche te Stade). In 1996 volgde hij aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag een cursus pianomethodiek en didactiek bij Marcel Baudet. Ook studeerde hij meerdere jaren bij Theo Teunissen, oud-organist van de Jacobikerk te Utrecht. Bovendien nam hij vier maal deel aan de Kurt Thomas Cursus voor koordirigenten (de laatste keer was in 2003). Hier kreeg hij les van de volgende docenten: Daan Admiraal (koordirectie), Jan Eelkema (slagtechniek), Jaap Hillen (koordirectie), Hans van den Hombergh (koordirectie), Hans Leenders (Gregoriaans), Nicolas Mansfield (koordirectie), Grietje Oudenampsen (stemvorming), Barend Schuurman (koordirectie), Jos van der Sijde (slagtechniek), Ger Vos (koordirectie) en Reinier Wakelkamp (koordirectie). Ook woonde hij lessen onder leiding van Daniel Reuss en Jos van Veldhoven bij.

Kerkorganist
In juli 1976 werd Ad van Pelt benoemd tot organist van de Maranathakerk te Woerden. In 1983 werd in deze kerk het huidige Van Vulpen-orgel in gebruik genomen. Aan deze kerk is hij inmiddels dus al ruim 42 jaar als organist verbonden.
Van oktober 1976 tot januari 1991 was hij daarnaast vaste bespeler van het Bätz-Witte-orgel (1902) van de Hervormde Kerk te Harmelen.
Vanaf 1 september 1986 was hij assistent-organist van de Petruskerk te Woerden.
Op 1 september 1989 trad hij in dienst als hoofdorganist van de Oude Kerk te Huizen. In deze kerk bevindt zich een fraai orgel van de firma Flentrop (1980) in een historische kas (1912). Aan deze kerk is hij inmiddels dus al ruim 28 jaar als organist verbonden.
Aansluitend werd hij per 1 januari 1990 benoemd tot organist en kerkmusicus van de Grote- of Petruskerk in Woerden. Daarmee werd hij vaste bespeler van het monumentale hoofdorgel van Johann Heinrich Hartmann Bätz (1768) en het koororgel van de Gebroeders Van Vulpen (1987) in een historische kas (circa 1830). Aan deze kerk is hij inmiddels dus al ruim 28 jaar als organist verbonden.
Daarnaast is hij vanaf oktober 2001 organist van de Hervormde Kerk te Nieuwkoop. In deze kerk staat een uniek historisch orgel van Peter Weidtman jr. (circa 1750), dat later nog werd uitgebreid met een Mixtuur, Trompet op het manuaal en een vrij pedaal met een Subbas 16'. Aan deze kerk is hij inmiddels dus al ruim 16 jaar als organist verbonden.
Van 2005 tot 2007 was hij één van de organisten van de Grote- of Bartholomeüskerk te Schoonhoven, met een fraai orgel van de Gebroeders Van Vulpen (1975). Van 2006 tot 2013 bovendien organist van de Hervormde Kerk te Zegveld, met een prachtig mild geïntoneerd Van Gelder-orgel (1879), dat in 1984 werd uitgebreid met een tweede manuaal.

Draaginsigne in Goud
Op 17 september 2016 ontving hij uit handen van de heer F. Willemze, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente te Woerden, het Draaginsinge in Goud, wegens het vervullen van de functie van organist gedurende 40 jaren. De onderscheiding werd hem toegekend door het hoofdbestuur van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland, op voordracht van het College van Kerkrentmeesters te Woerden. Het Draaginsigne mocht hij in ontvangst nemen tijdens een concert ter gelegenheid van zijn jubileum, in de Petruskerk te Woerden.
Reeds 15 jaar eerder, op 4 november 2001 ontving hij Draaginsigne in Zilver, wegens het vervullen van de functie van organist gedurende 25 jaren. Die onderscheiding werd hem toegekend door het hoofdbestuur van de Vereniging van Kerkvoogdijen in de Nederlandse Hervormde Kerk, op voordracht van het College van Kerkvoogden van de Hervormde gemeente te Woerden.

Bachfestival in Woerden
Sedert 1997 organiseert Ad van Pelt jaarlijks een Bachfestival in Woerden (en omgeving), voornamelijk in de Petruskerk te Woerden en de Ev.-Lutherse Kerk. Daarnaast ook meerdere concerten in verschillende andere kerken, zoals de Bonaventurakerk, Maranathakerk, Opstandingskerk, Rehobothkerk en Maranathakerk te Woerden, de Oude Kerk te Huizen en de Torenpleinkerk te Vleuten. Tijdens deze concerten zijn inmiddels onder meer de complete orgelwerken uitgevoerd van de volgende componisten (met tussen haakjes het jaar waarin de cyclus werd afgerond): Brahms en Bruhns (1997), Clérambault en Mendelssohn-Bartholdy (1998), J.S. Bach en Bellini (2001), Du Mage (2002), Berlioz en De Grigny (2003), Couperin (2004), Honegger (2005), M. Haydn (2006), Franck en Mozart (2007), Glinka, Lübeck, Pierné, Reincken, Schumann en Sibelius (2008), H. Andriessen, Boëllmann, Boyce, Buxtehude en Georg Muffat (2009), Schubert (2010), Hanff (2011), Mudde en Sweelinck (2012), Pachelbel (2013), Distler, Van Noordt (2014), J. Zwart (2015), Böhm (2016) en Geist (2017). 
Thans zijn de complete uitvoeringen van werken van diverse andere festivalcomponisten nog in volle gang: Scheidt, Purcell, Händel, Dubois, Albert de Klerk en Margreeth Christina de Jong.
Tijdens concerten van het Bachfestival voerde hij onder meer de Achtzehn Choräle (BWV 651-668) uit, alsmede de koraalbewerkingen uit Klavierübung III (BWV 669-689), de koraalbewerkingen uit de Kirnberger Sammlung (BWV 690-713) en de los overgeleverde koralen (BWV 714-740). Voorts speelde hij onder meer de complete orgelwerken van Pierre du Mage, François Couperin, Mikhail Glinka, Arthur Honegger, Michael Haydn, Jean Sibelius en Johann Nikolaus Hanff.

Cultuurprijs van de gemeente Woerden
In 2001 ontving Ad van Pelt uit handen van burgemeester drs. Herman Arnold van Zwieten (1930-2004) de voor zijn activiteiten als organisator van het Bachfestival Woerden.

Repertoire
De muziek van Bach heeft zijn voorliefde. Van deze componist heeft hij inmiddels het merendeel van de orgelwerken tijdens concerten uitgevoerd. Daarnaast speelt hij graag Franse muziek. Zijn repertoire omvat orgelmuziek uit vijf eeuwen. Op een aparte lijst, te vinden onder de knop "Repertoire", kunt u een selectie uit zijn repertoire vinden.

Société Académique "Arts, Sciences, Lettres"
Vanwege zijn verdiensten voor de Franse orgelkunst werd hem in april 2007 een bijzondere onderscheiding toegekend door de Société Académique "Arts, Sciences, Lettres" te Parijs. Deze onderscheiding werd hem toegekend voor de organisatie en uitvoering van een groot aantal concerten met de (integrale) orgelwerken van meerdere Franse componisten (onder meer François Couperin en César Franck). De Médaille Bronze werd hem officieel overhandigd door Loes Ypma, wethouder van Cultuur van de Gemeente Woerden. Dit gebeurde op 17 november 2007, tijdens een concert in de Petruskerk te Woerden. Het bijbehorende Diplôme Bronze ontving hij uit handen van Marieke Stoel, organiste van de Houtrustkerk te Den Haag, eerder eveneens onderscheiden met een Diplôme Bronze van de Société Académique.

Franse muziek<br/><a  data-cke-saved-href="http://oi68.tinypic.com/16lcyg0.jpg" href="http://oi68.tinypic.com/16lcyg0.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>
In het Bachfestival Woerden geeft Ad van Pelt reeds vanaf 1997 ruime aandacht aan Franse muziek. Tot nu toe werden de complete orgelwerken uitgevoerd van Louis-Nicolas Clérambault, Pierre du Mage, Nicolas de Grigny, François Couperin, César Franck, Herctor Berlioz, Gabriel Pierné en Léon Boëllmann. Een hoogtepunt was de uitvoering van de complete werken voor orgel en harmonium van Léon Boëllmann in de Opstandingskerk te Woerden, op 10 oktober 2009. Aan die uitvoering verleenden 19 organisten en 2 harmoniumspelers hun medewerking. Momenteel worden tijdens de concerten van dit festival de complete werken voor orgel en harmonium van Théodore Dubois en Lefébure-Wély uitgevoerd.

Radio
Meermalen is zijn orgelspel op de radio te beluisteren geweest, onder meer vanuit de Grote of Lebuïnuskerk te Deventer, de Hervormde Kerk te Harmelen, de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden en de Petruskerk te Woerden. In 2006 verleende hij medewerking aan een opname van de Evangelische Omroep. Deze opname vond plaats in de Petruskerk te Woerden.

Youtube
In de zomer van 2009 was hij met zijn vrouw en twee van zijn kinderen enkele dagen in Zwitserland. De familie bracht een kort bezoek aan de Hofkirche in Luzern. Zijn zoon Christiaan heeft spontaan twee opnames gemaakt op onze digitale fotocamera. Sinds enige tijd zijn deze fragmentjes op Youtube te beluisteren. Klik hier om het "Allegro moderato maestoso" van Felix Mendelssohn-Bartholdy (die trouwens zelf Luzern bezocht in 1847) te beluisteren:  Mendelssohn in Luzern  en hier de lichtvoetige "March in C" (Z. 647) van Henry Purcell:  March in C van Purcell

Wartburg College
Vanaf 1987 is hij werkzaam als docent Schoolmuziek aan het Wartburg College, aanvankelijk aan de locatie Marnix te Dordrecht en enkele jaren later aan de locatie Revius, President Rooseveltweg 11 te Rotterdam. Sedert 1992 organiseert hij in deze school onder meer regelmatig Pauzeconcerten. Inmiddels zijn er ruim 300 pauzeconcerten geweest, waaraan vele docenten en leerlingen hun medewerking hebben verleend. In de aula staat een Yamaha-concertvleugel en bovendien een Monarke-orgel (met houten klavieren). Meerdere malen trad hij op als jurylid tijdens het Wartburg Muziekconcours. Tijdens deze concoursen werden onder meer prijzen behaald door Rien Donkersloot (orgel), Arrianne Schipper (harp) en Gerard de Wit (orgel).

Privé-docent voor orgel en piano
Sinds 1980 geeft hij regelmatig orgel- en pianolessen aan individuele leerlingen. Hij heeft nog plaats voor enkele nieuwe piano- en orgelstudenten. Neemt u gerust even contact op, dat kan via info@advanpelt.nl  
Wat meer informatie kunt u desgewenst vinden via deze site bij de knop "lessen".

Muziekschool Cantabile
Sinds 1998 is hij coördinator van Muziekschool Cantabile. Hij vervult deze taak samen met Ferdi Schukking. Muziekschool Cantabile is een groep van circa 25 gediplomeerde musici en muziekdocenten. Momenteel zijn de volgende musici bij Muziekschool Cantabile aangesloten:

Blokfluit 
Dwarsfluit
Hobo
Klarinet
Saxofoon
Fagot
Trompet
Hoorn
Harp
Viool / Altviool
Cello
Contrabas
Zang
Piano
Orgel
Pauline Schenkelaars
Machteld Miechels, Liselotte Kuling, Coralien Vierstra
Wouter van den Broek, Anja van der Maten
Maartje Benders
Ferdi Schukking
Antoine Janssen, Tamara Smits
Henk Buurman
Henk Veldt
Arrianne Schipper
Marleen A-Tjak, Anna Hiemstra, Emmy Stoel
Mariëtte Gort, Winde Reijnders
Teun Godschalk
Iris Giel, Gera van Heezik, Ab Kraaypoel
Annemarie de Boer, Yvonne Leeftink, Ad van Pelt
Jeroen de Haan, Geerten Liefting, Ad van Pelt

Wilt u ook docent worden bij Muziekschool Cantabile ? Neemt u dan contact met ons op. Meer informatie over de docenten en musici van Muziekschool Cantabile kunt u vinden op de web-pagina van Cantabile. 

Familie Van Pelt
Bij alle bovengenoemde activiteiten wordt hij fantastisch goed geholpen door zijn echtgenote Gerda van Pelt-van der Velden, de zoons Willem en Christiaan en dochter Gerdine.

Gerda van Pelt-van der Velden werd geboren in 1964 in Delft. Ze groeide op in Zoetermeer.
Ze volgde onder meer een opleiding in de verzorging en volgt op dit moment onder meer pianolessen.
Bovendien registreert ze regelmatig bij orgelconcerten.
Willem van Pelt werd geboren in 1989 in Woerden. Hij studeerde "Life Sciences" aan de Hogeschool Utrecht.
In 2014 behaalde hij zijn Bachelor diploma van de afdeling Biologie en Medisch Laboratorium Onderzoek.
Hij woont in Utrecht en heeft meerdere jaren pianolessen gevolgd.
Christiaan van Pelt werd geboren in 1991 in Woerden. Hij studeerde Rechten aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
In 2015 behaalde hij zijn Master Fiscaal Recht. Hij volgde pianolessen bij Willy Buiter.
De foto hiernaast werd genomen bij de Muziekwedstrijd 2010 in Huizen.
Gerdine van Pelt werd geboren in 2002 in Woerden. Ze volgt de opleiding HAVO aan het Driestar College te Gouda. 
Ze speelt graag piano, orgel en fluit. Ze volgde van 2009 tot 2014 met veel plezier fluitlessen bij Machteld Miechels.

Deutscher Zusammenfassung - Geboren in 1960 der Niederländische Organist Ad van Pelt studierte Orgel an der Hochschule für Musik in Utrecht bei Kees van Houten und Jan Welmers. Am internationalen Albert Scheitzer-Orgelwettbewerb in Deventer (1983) bekwam er einen Preis. Sein Konzert-Diplom : 1986. Ad van Pelt spielte viele Konzerte in Holland, auch in Deutschland und Belgien. Er studierte auch Musikwissenschaffen am Universität zu Utrecht. Von 1990 arbeitet er als Kirchenmusiker und Organist an die St. Petrikirche zu Woerden, wo er spielt auf einen monumentalen, historische Orgel von Johnn Heinrich Hartmann Bätz (erbaut in 1768). Er spielte viele Konzerte in der Bachfestival Woerden. Er is besonders interessiert im historischen Ausführungspraxis. In 2006 spielte er Konzerte in Gent (Belgien) und Steinhagen (Nordrhein-Westfalen).

English summary - Born in 1960, the Dutch organist Ad van Pelt studied with Kees van Houten and Jan Welmers at the Conservatorium of Utrecht, and was a prize winner during the International Albert Schweitzer Organ Competition in Deventer (1983). After graduating in 1984 he received his Masters diploma in 1986. He also studied musicology at Utrecht University, where he earned the Doctorandus of Musical Arts degree in 1987. In 1990, he was appointed church musician of the Petruskerk in Woerden, where he plays the historic Bätz organ of 1768, and has performed many concerts as part of the Woerden Bach Festival. Ad van Pelt performs regularly throughout Holland and has a wide interest in historical performance practice. Additional concert activities during 2006 include performances in Gent (Belgium) and Steinhagen (Germany).

Resumée en français - Né en 1960, l’organiste hollandais Ad van Pelt a étudié avec Kees van Houten et Jan Welmers au Conservatoire d’Utrecht. Après avoir obtenu un premier prix en 1984, il obtient son diplôme de concertiste en 1986. Il a également étudié la musicologie à l’université d’Utrecht. En 1987, il décroche le doctorat en Art musical. En 1990, il est nommé au poste d’organiste de l’église Sint-Pieter (Petruskerk) à Woerden où il joue l’orgue historique construit par Bätz de 1768. Il se produit de nombreuses fois en concerts en tant qu’invité du Festival Bach de Woerden. Il joue régulièrement aux Pays-Bas. En 2006, ses activités de concertiste le conduisent également à Gent (Belgique) et Steinhagen (Allemagne).