Ad van Pelt
Skip Navigation Links erkmuziek

Kerkmuziek is een breed begrip. Alle muziek in de kerkdienst, kan worden gerekend tot de kerkmuziek. Met veel genoegen mag ik hieraan een bijdrage leveren op de volgende wijzen: orgelspel tijdens de dienst, begeleiding van de gemeentezang, het begeleiden van solisten, een cantorij of koor. Daarnaast berust "achter de schermen" ook het onderhoud van de orgels tot mijn taak. Vrijwel wekelijks stem ik de tongwerken van de orgels in de Petruskerk en de Maranathakerk te Woerden. Voorts vereist ook het in goede conditie houden van de instrumenten regelmatig veel aandacht. Indirect draagt ook dit aspect bij tot een zo goed mogelijke verzorging van de kerkmuziek.
Tijdens de dienst kunt u, naast het gesproken woord, uitvoerig luisteren naar lied- en koraalbewerkingen en vrije orgelwerken van verschillende componisten. Bovendien naar improvisaties over liederen die tijdens de dienst worden gezongen of die goed bij de dienst passen. Hierbij worden de mogelijkheden van de diverse orgels zo goed mogelijk gedemonstreerd. Via het onderstaande keuzemenu kunt u vinden, welke orgelwerken ik heb mogen spelen tijdens de diensten in de afgelopen periode. Ook kunt u een overzicht van onze voorgangers raadplegen.
 

Nederlandse Muziek

 Muziek van Bach 

   Duitse Muziek   

We kunnen de pagina's ook rechtstreeks bereiken door hier te klikken: 

  Nederlandse Muziek A   

  Nederlandse Muziek B   

  Nederlandse Muziek C  

  Nederlandse Muziek D  

  Bach - A 

  Bach - B

  Bach - C  

  Bach - D  

  Duitse Muziek A

  Duitse Muziek B

  Duitse Muziek C

 

  Franse Muziek

  Engelse Muziek

  Overige Muziek

  Voorgangers


Kerkelijk orgelspel tijdens de diensten in de Petruskerk en Maranathakerk (Woerden); Oude Kerk (Huizen) en Hervormde Kerk (Nieuwkoop):
In de afgelopen weken werden onder meer de volgende stukken gespeeld:

1 december, 9.30 uur
Oude Kerk, Huizen

Dietrich Buxtehude : Nun komm, der Heiden Heiland (BuxWV 211)
Johann Pachelbel : Partita 'Christus der ist mein Leben' (melodie 'Nu daagt het in het oosten') - Choral en var. 1-5

1 december, 18.30 uur
Maranathakerk, Woerden

Johann Sebastian Bach : Nun komm der Heiden Heiland (BWV 659)
Johann Ernst Bach : Valet will ich dir geben (melodie 'Hoe zal ik U ontvangen')
Albert de Klerk : Gezang 125 'O kom, o kom, Immanuel' (Orgelboek bij de 491 gezangen)

8 december, 9.30 uur
Petruskerk, Woerden

Johann Pachelbel : Partita 'Christus der ist mein Leben' (melodie 'Nu daagt het in het oosten') - Choral en var. 6-12
Jan Zwart : Gaat stillen in den lande (boek VI, nr. 20)

8 december, 18.30 uur
Petruskerk, Woerden

Johann Nikolaus Hanff : Helft mir Gottes Güte preisen (melodie 'Verwacht de komst des Heren')
Johann Sebastian Bach : Nun komm, der Heiden Heiland (BWV 36.8, 62.6, 699)

15 december, 9.30 uur
Hervormde Kerk, Nieuwkoop

Johann Sebastian Bach : Herr Christ, der einig Gottes Sohn (BWV 698)
Michel Corrette : Une jeune pucelle, uit: Noëls, Suite 1 (melodie 'Verwacht de komst des Heren')
Auke Jongbloed : Nun komm, der Heiden Heiland (3 verzen)

15 december, 18.30 uur
Oude Kerk, Huizen

Johann Ludwig Krebs : O König, dessen Majestät (Krebs-WV 544) [melodie 'Lofzang van Zacharias'] 

22 december, 9.30 uur
Petruskerk, Woerden

Johann Sebastian Bach : Nun komm der Heiden Heiland (BWV 659a)
Wilhelm Friedemann Bach : Nun komm, der Heiden Heiland
Johann Nikolaus Hanff : Helft mir Gottes Güte preisen
Johann Gottfried Walther : Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld (melodie "Lofzang van Zacharias")
Albert de Klerk : Lofzang van Zacharias

22 december, 18.30 uur
Oude Kerk, Huizen

Johann Sebastian Bach : Lob sei dem allmächtigen Gott (BWV 704)
Albert de Klerk : Bewerking over 'O kom, o kom, Immanuel'

25 december, 9.30 uur
Maranathakerk, Woerden

Johann Sebastian Bach : Ich steh an deiner Krippen hier (BWV 469)
Johann Peter Kirnberger : Vom Himmel hoch, da komm ich her

25 december, 18.30 uur
Oude Kerk, Huizen

Georg Böhm : Vom Himmel hoch, da komm ich her
Johann Sebastian Bach : Vom Himmel hoch, da komm ich her (BWV 700)
Jan Zwart : Lofzang van Maria (twee bewerkingen uit Boek X)

26 december, 9.30 uur
Oude Kerk, Huizen

Johann Sebastian Bach : Vom Himmel hoch, da komm ich her (BWV 701)
Johann Ludwig Krebs : O König, dessen Majestät (Krebs-WV 544) [melodie 'Lofzang van Zacharias'] 

29 december, 9.30 uur
Oude Kerk, Huizen

Johann Sebastian Bach : Gottes Sohn ist kommen (BWV 703)
Johann Sebastian Bach : Lob sei dem allmächtigen Gott (BWV 704)

29 december, 18.30 uur
Petruskerk, Woerden

Dietrich Buxtehude : Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich (BuxWV 202)
Johann Sebastian Bach : Gelobet seist du, Jesu Christ (BWV 697)
Jan Zwart : Lofzang van Simeon (Boek X)

31 december, 19.30 uur
Gereformeerde Kerk, Nieuwkoop

Johann Sebastian Bach : Das alte Jahr vergangen ist (BWV 288, 614, 1091)
Jan Willem Frans Brandts Buys : Gezang 21, 52 en 120 (melodie: "Uren, dagen, maanden, jaren") 
Margreeth de Jong : O God, our help in ages past (opus 98, nr. 1)

1 januari 2020, 10.30 uur
Maranathakerk, Woerden 

Johann Sebastian Bach : Der Tag ist hin (BWV 447) [melodie Psalm 8]
Johann Caspar Simon : Jesu, geh voran 
Otto Dienel : Seelenbräutigam (melodie "Jezus ga ons voor")
Margreeth de Jong : Psalm 8, uit: Berkenwouder Orgelboek (opus 3)

5 januari, 9.30 uur
Hervormde Kerk, Nieuwkoop

Johann Christoph Bach : Wie schön leuchtet der Morgenstern (44 Choräle, nr. 39)
Johann Sebastian Bach : Wie schön leuchtet der Morgenstern (BWV 764)
Max Reger : Wie schön leuchtet der Morgenstern (opus 135a, nr. 29)
Robert Schumann : Silversterlied [Nieuwjaarslied] (opus 68, nr. 43)

5 januari, 18.30 uur
Petruskerk, Woerden

Friedrich Wilhelm Zachow : Wie schön leuchtet der Morgenstern (Beckmann, nr. 49)
Johann Sebastian Bach : Wie schön leuchtet der Morgenstern (BWV 763)

12 januari, 9.30 uur
Maranathakerk, Woerden

Johann Sebastian Bach : Wie schön leuchtet der Morgenstern (BWV 1.6 en 436)
Johann Sebastian Bach : Christum wir sollen loben schon (BWV 696)
Max Reger : Wie schön leuchtet der Morgenstern (ohne Opuszahl)

12 januari, 18.30 uur
Oude Kerk, Huizen

Johann Sebastian Bach : Wie schön leuchtet der Morgenstern (BWV 36.4)
Johann Sebastian Bach : Christ, unser Herr, zum Jordan kan (BWV 280)
Johann Sebastian Bach : Der Tag ist hin, die Sonne gehet nieder (BWV 447)
Niels Gade : Wie schön leuchtet der Morgenstern
Feike Asma : Psalm 77

Kerkdiensten in januari 2020
(organist: Ad van Pelt)

1 januari 2020

10.30 uur

Maranathakerk

Woerden

Ds. C.J. Overeem

5 januari 

9.30 uur
18.30 uur

Hervormde Kerk
Petruskerk

Nieuwkoop
Woerden

Ds. F. van den Bosch
ds. J. Quist

12 januari

9.30 uur
18.30 uur

Maranathakerk
Oude Kerk

Woerden
Huizen

Ds. G. Kansen
Ds. H.J.T. Lubbers

19 januari

9.30 uur
18.30 uur

Hervormde Kerk
Oude Kerk

Nieuwkoop
Huizen

Ds. P.J. van Midden
Ds. P.M. van 't Hof

26 januari

9.30 uur
18.30 uur

Oude Kerk
Petruskerk

Huizen
Woerden

Ds. P.M. van 't Hof
Ds. B.M. van den Bosch

De kerkdiensten kunt u via internet beluisteren en downloaden. Het gaat zeer eenvoudig. Hieronder ziet u hoe dat mogelijk is. 

Woerden, Petruskerk en Maranathakerk
Dat kan via www.kerkomroep.nl - Klik op: Kerkkeuze - Dan: Woerden, Petruskerk of Maranathakerk - Vervolgens ziet u een lijstje met data en tijden. 

Nieuwkoop, Hervormde Kerk
Dat kan via www.kerkomroep.nl - Klik op: Kerkkeuze - Dan: Nieuwkoop, Hervormde Kerk - Vervolgens ziet u een lijstje met data en tijden. 

Huizen, Oude Kerk
Dat kan via www.kerkomroep.nl - Klik op: Kerkkeuze - Dan: Huizen, Oude Kerk - Vervolgens ziet u een lijstje met data en tijden.