Ad van Pelt
Skip Navigation Links erkmuziek - ederlandse Muziek B

Nederlandse muziek van componisten geboren tussen 1800 en 1900, ten gehore gebracht tijdens de diensten vanaf 2007

Nederland Laatst
gespeeld
Liedboek
1973
Liedboek
2013
Hendrik Andriessen, 1892-1981 Tema con variazioni (ca.1912)
Deuxième Choral (1916/1965)
Tussenspel no. I + IVe Tussenspel, uit: Tussenspelen bij de 14 stonden (1943)
Veni, Veni, Emmanuel [eerste deel], uit: Advent to Whitsuntide (1961)
O Filliae et Filiae, uit: Advent to Whitsuntide (1961)
Veni, Creator Spiritus, uit: Advent to Whitsuntide (1961)
Canzonetta (1963)
Semplice, con eleganza, uit: Suite (1968)
13
07
12
13
07
11
08
08
-
-
-
G 125
G 207
G 239
-
-
-
-
-
466
620
386
-
-
Jan Brandts Buijs, 1868-1933 Evangelisch Gezang 21, 52 en 120, uit: De melodieën der Gezangen
Evangelisch Gezang 45, uit: De melodieën der Gezangen
17
12
G 292
G 480
-
823
Cornelis Johan Bute, 1889-1979 Psalm 144, uit: Koraalboek bij de Bundel '38 16 P 144 144
Jan van Ingen Schenau, ca. 1950 De sterre gaat stralen (met koor) 12    
Cornelis Pameyer, 1870-1940 Lied voor de Vox Humana 18 - -
Albert Pomper, 1852-1917 Fantasie over "Het Oude Wilhelmus" en "Een vaste Burg" 16 G 401
G 411
708
898
Pieter Vermeulen, 1890-1974 Voorspel op Psalm 138 18 P 138 138
Johannes Worp, 1821-1891 Der Heer is God en niemand meer (Evangelisch Gezang 4)
Uren, dagen, maanden, jaren (Evangelisch Gezang 21)
Rust, mijn ziel! Uw God is Koning (Evangelisch Gezang 22)
Beveel gerust uw wegen (Evangelisch Gezang 194)
14
17
14
15
-
G 292
-
G 427
-
-
283
904
Jan Zwart, 1877-1937
    Boek I-VI
Een vaste Burg is onze God (Boek I) - inleiding
Stille nacht (beide bewerkingen), uit: Kerstsuite nr. 1 (Boek II)
Neem Heer mijn beide handen (Boek IV, nr. 2)
Jezus leeft en wij met Hem (Boek VI, nr. 16)
Wees gegroet gij eersteling der dagen (Boek VI, nr. 17)
Ga, stillen in den lande (Boek VI, nr. 20)
17
14
07
16
16
11
G 401
G 143
-
G 217
G 221
G 127
898
483
-
641
-
440
Jan Zwart
    Boek VII-XVII
Lofzang van Maria (Boek X, nr. 2 en 3)
Lofzang van Simeon (Boek X, nr. 4)
O Hoofd bedekt met wonden (Boek X, nr. 6)
Aria "Gelukkig is het land" (Boek XII, nr. 3)
Van uit den hemel daalde ik neer, uit: Kerstsuite nr. 2 (Boek XIII)
Postludium "Daar is uit 's werelds" uit: Kerstsuite nr. 2 (Boek XIII)
Fantasie alla Marcia over "Het Wilhelmus" (Boek XIV)
17
16
15
18
14
14
18
G 66
G 68
G 183
G 416
G 133
G 26
G 411
157a
159a
576b
-
469
482
708
Jan Zwart
    Stuk I-XII
Canonisch voorspel over Psalm 84 (Stuk VII)
Toccata Psalm 146 (Stuk IX)
18
15
P 84
P 146
84
146
Jan Zwart
   Overige werken
Gebed des Heeren (Koraalbewerkingen I, nr. 4)
Jezus, mijn Heiland (Koraalmuziek 1)
Komt nu met zang (Koraalmuziek 1)
Jezus leeft en wij met Hem (Koraalmuziek 2)
O zegt het allen dat Hij leeft (Koraalmuziek 2)
Merck toch hoe sterck (Koraalmuziek 2)
Psalm 61 (koraalbewerkingen 1)
Kerst-cantate "Hosianna" (met koor)
Een vaste Burg is onze God
14
15
16
18
18
15
12
12
09
G 48
-
G 415
G 217
G 218
-
P 61
-
G 401
370
-
865
641
642
-
61
-
898

Orgelspel door het Kerkelijk Jaar en bij bijzondere gelegenheden

      Liedboek
1973
Liedboek
2013
Advent Hendrik Andriessen Veni, Veni, Emmanuel (1961) G 125 466
  Jan Zwart Ga stillen in den lande (Boek VI, nr. 20)
Lofzang van Maria (Boek X, nr. 2 en 3)
G 127
G 66 
440
157a
Kerst Jan Zwart Lofzang van Simeon, uit: Boek X
Van uit den hemel daalde ik neer, uit: Kerstsuite 2 (Boek XIII)
Daar is uit 's werelds duist're wolken, uit: Kerstsuite 2 (Boek XIII)
Stille nacht (twee bewerkingen), uit: Kerstsuite 1 (Boek II)
G 68
G 133
G 26
G 143
159a
469
482
483
Oudjaar Jan Brandts Buijs Uren, dagen, maanden, jaren (Evangelisch Gezang 21, 52, 120) G 292  -
  Johannes Worp Uren, dagen, maanden, jaren (Evangelisch Gezang 21) G 292 -
Lijdenstijd Hendrik Andriessen Tussenspel no. I en IVe Tussenspel, uit: Tussenspelen bij de 14 stonden (1943) -
  Jan Zwart O Hoofd bedekt met wonden (Boek X) G 183  576
Biddag Jan Zwart Gebed des Heeren (Koraalbewerkingen I/4) G 48 370
Pasen Jan Zwart Jezus leeft en wij met Hem (Boek VI, nr. 16)
Wees gegroet, gij eersteling der dagen (Boek VI, nr. 17)
Jezus leeft en wij met Hem / Christus is opgestaan (Koraalmuziek 2)
O zegt het allen dat Hij leeft (Koraalmuziek 2)
G 217
...
G 217
G 218
641
...
641
642
Bevrijdingsdag Albert Pomper Fantasie over "Het Oude Wilhelmus" en "Een vaste Burg" G 401/411 708/898
  Jan Zwart Gelukkig is het land (boek XII, nr. 3)
Fantasia alla Marcia over "Het Wilhelmus" (boek XIV)
Komt nu met zang (Koraalmuziek 1)
Merck toch hoe sterck (Koraalmuziek 2)
G 416
G 411
G 415
-
-
708
865
Pinksteren Hendrik Andriessen Veni Creator Spiritus, uit: Advent to Whitsuntide (1961) G 239  670 

Enkele psalmbewerkingen

Psalm Componist
...  
84 Zwart
138
144
Vermeulen
Bute (koraalboek bij de Bundel '38)

...