Ad van Pelt
Skip Navigation Links erkmuziek - ederlandse Muziek C

Nederlandse muziek van componisten geboren tussen 1900 en 1940, ten gehore gebracht tijdens de diensten vanaf 2007

Nederland Laatst
gespeeld
Liedboek
1973
Liedboek
2013
Feike Asma, 1912-1984 Psalm 77
Voorspel en koraal Psalm 119
Mijn Verlosser hangt aan 't Kruis (boek 4, nr. 1)
O zegt het allen dat Hij leeft (boek 5, nr. 3)
Beveel gerust uw wegen (boek 8, nr. 2)
De Heer kent al de zijnen (boek 8, nr. 3)
Komt allen, deze dag moet waardig zijn bezongen (boek 10, nr. 2)
Heer, ik hoor van rijke zegen (boek 10, nr. 4)
Vaste rots van mijn behoud (boek 18, nr. 2)
2017
09
13
14
12
14
18
18
13
P 77
P 119
G 189
G 217
G 427
-
G 242
-
-
77
119
-
641
904
-
672
-
911
Wim van Beek, 1930-2017 Wat de toekomst brengen moge (Gezang 293), uit: Orgelboek bij de 491 Gezangen 12 G 293 913
Klaas Bolt, 1927-1991 Variaties over Psalm 43 [Zetting 1,2 + Var. 1,2]
Trio over Psalm 75
O Lam van God
14
19
14
P 43
P 75
G 188
43
75
409
Jan Dirk Bonefaas, 1926-2004 Fantasie over Psalm 72 07 P 65 65
Bram Bruin, 1912-1968 Fantasie Psalm 122 15 P 122 122
Douwe Egbert Cnossen, 1931-1991 Fantasie Christus wandelt langs de straten 07 G 171 -
Chris Haalboom, *1932 Gezang 435 14 G 435 -
Nico van den Hooven, 1933-1991 Gezang 225 07 G 225 655
Gerrit Jellesma, 1880-1954 Psalm 116 {voor gemengd koor, soli en orgel} 14 P 116 116
Cor Kee, 1900-1997 't Scheepke onder Jezus' hoede
Gezang 292 (Orgelboek bij de 491 Gezangen)
18
17
-
G 292
-
-
Albert de Klerk, 1917-1998
   Bewerkingen over
   Psalmen en Gezangen
'k Wil U, o God, mijn dank betalen (1944)
Midden in de winternacht, uit: Ons Volkslied (1945)
O Kerstnacht, schooner dan de dagen, uit: Ons Volkslied (1945)
Kirken den er et gammelt hus, uit: Koralpreludier og variasjoner (1980)
Psalm 68 (Koraalbewerkingen bij de 150 Psalmen)
Gezang 5, uit: 41 Gezangen
Gezang 34: Partita "Om Sions wil zwijg ik niet stil" (1982)
Gezang 66 (Orgelboek bij de 491 Gezangen)
Gezang 67 (Orgelboek bij de 491 Gezangen)
Gezang 125 (Orgelboek bij de 491 Gezangen)
Partita over Gezang 131
Gezang 157 (Orgelboek bij de 491 Gezangen)
Gezang 264 (Koraalbewerkingen bij de 491 Gezangen)
Gezang 439 Hoe glanst bij Gods kindren het innerlijk leven
Gezang 483: Gij die alle sterren houdt (1996)
17
13
14
13
15
18
16
17
17
17
09
14
17
08
18
G 390
-
G 154
G 170
P 68
G 48
G 34
G 66
G 67
G 125
G 131
G 157
G 264
G 439
G 483
245
486
510
837
68
...
176
157a
158a
466
-
518
750
752
919
Albert de Klerk
   Overige werken
De herdertjes lagen bij nachte, uit: Ons Volkslied (1945)
Dialoog, Fugato en Toccata, uit: Tien Orgelwerken (1946)
Pastorale, uit: Tien Orgelwerken (1946)
Paraphrase over "Vexilla Regis" (1949)
Variaties over een Kempisch Kerstlied (1953)
Fantasia Primi Toni "Ave Maris Stella", uit: Octo Fantasiae (1954)
Variaties over Psalm 95 (1962)
Variaties over Psalm 150 (1962)
Impetuoso en Pomposo, uit: Twelve Images (1969)
Variaties over Noël "Joseph est bien marié" (1978)
Variasjoner over "Fedrane kyrkja i Noregs land" (1980)
13
09
10
12
09
11
11
11
10
11
11
   
Adriaan Kousemaker, 1909-1984 Avondzang (Bundel 1938) 14 G 386 239
Jan D. van Laar, *1936 Jezus, ga ons voor (Orgelboek bij de 491 Gezangen)  
Gezang 264 (Orgelboek bij de 491 Gezangen)
Gezang 299 (Orgelboek bij de 491 Gezangen)
15
17
14
G 442
G 264
G 299
835
750
727
Rutger van Mazijk, *1934 Preludium Psalm 100
d'Almachtig' is mijn herder en geleide
Heer ik hoor van rijke zegen
Voor alle heil'gen in de heerlijkheid
18
14
18
14
P 100
G 13B
-
G 299
100
-
-
727
Willem Mudde, 1909-1984
   Psalmen
Psalm 38, uit: Vijf Canonische Psalmvoorspelen (1946)
Psalm 138
Psalm 139
10
10
10
P 38
P 138
P 139
38
138
139
Willem Mudde
   Gezangen
Gij, Jezus Christus, opgestegen
Morgenglans der eeuwigheid (Orgelkoralen in de eredienst, 1951)
From Heaven above to earth I come (1960)
Praise, My Soul, the King of Heaven
Give Praise and Glory unto God (The Parish Organist XI, 1966)
Forty days and forty nights (Aus der Tiefe) (The Parish Organist XI, 1966)
O Worship the King (The Parish Organist XI, 1966)
Variaties en fuga over "Waer dat men sich al keerd of wend"
Variaties over "Er is een Kindeke geboren op aard"
16
14
13
18
12
12
16
09
09
G 232
G 289
G 133
G 460
G 86
...
G 470
-
-
380
287
469
103c
825
...
-
-
-
Piet Post, 1919-1979 Gezang 299 (Liedboek voor de Kerken) 14 G 299 727
Arie S. Schuller Psalm 75
Bewerking over Gezang 303
12
15
P 75
G 303
75
968
Adriaan C. Schuurman, 1904-1998 Psalm 65
Psalm 125 (Bundel 1938)
07
14
P 65
P 125
65
125
Willem Vogel, 1920-2010 Psalm 47 (Orgelboek bij de 150 Psalmen)
Fantasia "Jezus leeft en wij met Hem"
O Nederland, let op uw saeck (deel 1, uit: Valeriussuite)
Gelukkig is het land (deel 2, uit: Valeriussuite)
Com nu met sang (deel 5, uit: Valeriussuite)
Festivo (deel 7, uit: Valeriussuite)
15
11
15
15
16
15
P 47
G 217
-
G 416
G 415
G 415
47
...
-
-
865
865
Paul Christiaan van Westering, 1911-1991 Gezang 259 (Bundel '38) 17 G 292 -
Paul Wols, 1934-2018 Psalm 14 [uit: Korte Voorspelen]
Psalm 53 [uit: Korte Voorspelen]
Beveel gerust uw wegen
16
16
15
P 14
P 53
G 465
14
53
904
Simon de Zee, 1930-2004 Gezang 397 (Orgelboek bij de 491 gezangen) 17 G 397 90a

Orgelspel door het Kerkelijk Jaar en bij bijzondere gelegenheden

      Liedboek
1973
Liedboek
2013
Advent Albert de Klerk De Lofzang van Maria, uit: Orgelboek bij de 491 Gezangen (1985)
De Lofzang van Zacharias, uit: Orgelboek bij de 491 Gezangen (1985)
O kom, o kom, Immanuël, uit: Orgelboek bij de 491 Gezangen (1985)
O kom, o kom, Immanuël, uit: Koraalbewerkingen bij de 491 Gezangen (1993)
G 66
G 67
G 125
G 125
157a
158a
466
466
Kerst Albert de Klerk Midden in de winternacht, uit: Ons Volkslied (1945)
O Kerstnacht, schooner dan de dagen, uit: Ons Volkslied (1945)
Variaties over een Kempisch kerstlied (1953)
Variaties over "Joseph est bien marié" (1978)
Partita over "O zalig, heilig Bethlehem" (1993)
-
G 154
-
-
G 131 
486
510
-
-
-
  Willem Mudde Variaties over "Er is een Kindeke geboren op aard" (1948)
From Heaven above to Earth I Come (1960)
-
G 133
-
469
Oudjaar Cor Kee Gezang 292 Wegen Gods, hoe duister zijt gij, uit: Orgelboek bij de 491 Gezangen G 292 -
  Paul Christiaan van Westering Gezang 259, uit: Bundel '38 G 292 -
  Simon de Zee Gezang 397 O God, die droeg ons voorgeslacht, uit: Orgelboek bij de 491 Gezangen G 397 90a
Epifanie Albert de Klerk Kirken den er et gammelt hus, uit: Koralpreludier og variasjoner (1980) G 170 837
Lijdenstijd Feike Asma Mijn Verlosser hangt aan 't Kruis (boek 4, nr. 1) G 189 -
  Klaas Bolt O Lam van God, onschuldig G 188  409
  Albert de Klerk Paraphrase over "Vexilla Regis" (1949) - -
Pasen Feike Asma O zegt het allen, dat Hij leeft (boek 5, nr. 3) G 217 641 
  Nico van den Hooven Zingt voor de Heer een nieuw gezang G 225 655
  Willem Vogel Fantasia voor orgel "Jezus leeft, en wij met Hem!" G 217  641
Bevrijdingsdag Willem Vogel O Nederland, let op Uw saeck (deel 1, uit: Valeriussuite)
Gelukkig is het land (deel 2, uit: Valeriussuite)
Komt nu met zang (deel 5, uit: Valeriussuite)
Festivo (deel 7, uit: Valeriussuite)
-
416
415
415
-
-
865
865
Hemelvaart Willem Vogel Psalm 47, uit: Orgelboek bij de 150 Psalmen P 47 47 
Pinksteren Feike Asma Komt allen, deze dag moet waardig zijn bezongen (boek 10, nr. 2)
Heer, ik hoor van rijke zegen (boek 10, nr. 4)
G 242
672
  Rutger van Mazijk Heer, ik hoor van rijke zegen - -
Eeuwigheidszondag
Rouwdiensten
Van Mazijk d'Almachtig' is mijn herder en geleide   G 13B -
  Klaas Bolt Variaties over Psalm 43 P 43 43
Heilig Avondmaal Feike Asma Vaste rots van mijn behoud (boek 18, nr. 2) - 911

Enkele psalmbewerkingen

Psalm Componist
14
36 (68)
38
47
Wols (Korte voorspelen)
de Klerk (Koraalbewerkingen bij de 150 Psalmen)
Mudde
Vogel (Orgelboek bij de Psalmen)
53
65 (72)
75
77 (86)
100
Wols (Korte voorspelen)
Bonefaas, Schuurman
Bolt
Asma
van Mazijk
122
125
138
139
Bruin
Schuurman (Bundel 1938)
Mudde
Mudde

...