Ad van Pelt
Skip Navigation Links erkmuziek - ederlandse Muziek D

Nederlandse muziek vam componisten geboren na 1940, ten gehore gebracht tijdens de diensten vanaf 2007

Nederland Laatst
gespeeld
Liedboek
1973
Liedboek
2013
Peter van Dijk, *1952 God is tegenwoordig (Orgelboek bij de 491 Gezangen) 2019 G 323 906
Theo Jellema, *1955 Zou ik niet van harte zingen (Orgelboek 41 Gezangen) 14 G 426 903
Cor de Jong, *1954 Ter maaltijd van het Lam gereed (Orgelboek bij de 491 Gezangen) 13 G 346 -
Margaretha Christina de Jong, *1961
    Vroege werken (Opus 1-52)
Psalm 8 (Berkenwouder Orgelboek) - opus 3
Psalm 143 (Organist en Eredienst) - opus 4
Psalm 56 (VOGG 2000) - opus 7
Psalm 150 (Vijf Psalmbewerkingen) - opus 9 nr. 5
Psalm 116 (Psalmen en Gezangen I) - opus 14 nr. 2
Psalm 130 (Psalmen en Gezangen I) - opus 14 nr. 3
Psalm 91 (VOGG 2005) [deel 1 en 2] - opus 15
Psalm 113, Partita II - Opus 24 nr. 1
Psalm 134 (Psalmen 1) - opus 33
Psalm 135 (Psalmen 1) - opus 34
18
18
18
18
19
19
18
15
16
16
P 8
P 143
P 56
P 150
P 116
P 130
P 91
P 113
P 134
P 135
8
143
56
150
116
130
91
113
134
135
    120 Intonationen (Opus 53) 1. Ach bleib mit deiner Gnade
6. Aus meines Herzen Grunde
18
18
G 124
G 127
444
440
    Korte voorspelen (opus 70) Psalm 1 tot en met 17 en 19
Psalm 31
Psalm 53
Psalm 145
Psalm 146
16
16
16
15
15
P 1 - 17
P 31
P 53
P 145
P 146
1 - 17
31
53
45
146
    Overige werken (opus 71-100) De Heer is waarlijk opgestaan (Orgelboek bij de Gezangen VGK) - opus 80 nr. 3
Feierlich Hymne - opus 89
18
18
-
-
-
-
Paul Kieviet, *1964 Psalm 87 (VOGG 2011)
Duo Psalm 102 (VOGG 2012)
15
16
P 87
P 102
87
102
Jan Kleinbussink, *1946 Een naam is onze hope (Gezang 32, uit: Orgelboek 41 Gezangen) 18 G 303 968
Arie Loonstra, *1961 Psalm 44 (in Franse stijl)
Psalm 124 (in Franse stijl)
14
14
P 44
P 124
44
124
Theo Meurs *1959 Ik mag aan uwe kribbe staan
Vom Himmel kam der Engel Schar
Wij staan aan een kribbe
16
17
16
G 141
-
-
475
-
503
Hans van Nieuwkoop, *1948 Psalm 147 (Koraalbewerkingen bij de 150 Psalmen)
D'Almachtige is mijn herder en geleide (Orgelboek bij de 491 Gezangen)
Sonatina over Gezang 480
19
14
14
P 147
G 13A
G 480
147
23a
823
Jaap Niewenhuijse, 1941-2008 Psalm 93 14 P 93 93
Dick Sanderman, *1956 Psalm 117 (Orgelboek bij de 150 Psalmen)
Christmas Carols
16
08
P 117
...
117
...
Gijs van Schoonhoven, *1953 Koraal en Var. I en III, uit: Partita "Halleluja, lof zij het Lam" 15 G 259 -
Pieter Stolk, 1945-2007 Eens was het nacht op aarde 09 - -
Stef Tuinstra, *1954 Zonne der gerechtigheid 14 G 313 967
Willem van Twillert, *1952 Psalm 17 (Voorspelen over alle Psalmmelodieën)
Psalm 115 (Voorspelen over alle Psalmmelodieën)
Quatuor over Psalm 121
Partita over Psalm 30, 76, 139 (1985)
Jezus leven van ons leven (1987)
O Hoofd vol bloed en wonden (1987)
12
14
12
15
14
14
P 17
P 115
P 121
P 139
G 182
G 183
17
115
121
139
575
576
Herman van Vliet, 1941-2018 Psalm 33 
Psalm 49 (Koraalbewerkingen bij de 150 Psalmen)
Nu valt de nacht (Orgelboek bij de 491 Gezangen)
18
18
13
P 33
P 49
G 195
33
49
590
Maarten Vos, *1941 Psalm 10 (variatie 1)
Psalm 12 (vier variaties)
Psalm 115
Psalm 117 (VOGG 2011)
Variatie 2, uit: Variaties over Psalm 124
Bedezang voor de predikatie (VOGG 2011)
12
12
15
14
14
12
P 10
P 12
P 115
P 117
P 124
Gez. H
10
12
115
117
124
-
Tim van der Weide, *1945 Daar juicht een toon [deel 1, uit: Paassuite]
Weest gegroet, gij eersteling der dagen [deel 2, uit: Paassuite]
Christus, onze Heer, verrees [deel 3, uit: Paassuite]
Ik zeg het allen, dat Hij leeft [deel 4, uit: Paassuite]
Kondig het jubelend aan [deel 5, uit: Paassuite]
18
18
18
18
18
-
G 221
G 215
G 218
G 224
-
-
624
642
659
Gerard de Wit, *1985 Psalm 68 (VOGG 2011)
Psalm 121 (Psalmen 5 van Stichting Charité)
12
16
P 68
P 121
68
121
Jaap de Wit, *1969 Psalm 126 [koraal, var. 2 en var. 4] (VOGG 2005) 14 P 126 126
Martin Zonnenberg, *1958 Het is zo lang geleden [deel 1, uit: Kerstoratorium "Licht en vrede"
Kerst-Intrada
17
17
-
-
498
-
Dirk Zwart *1962 Uw opgang naar Jeruzalem, uit: Paasoratorium "Het Lam dat ons doet leven" 07 - -
Peter Zwart, *1945 God is tegenwoordig 19 G 323 906

Orgelspel door het Kerkelijk Jaar en bij bijzondere gelegenheden

      Liedboek
1973
Liedboek
2013
Advent Margreeth de Jong Ach bleib mit deiner Gnade (opus 53.1)
Aus meines Herzens Grunde (opus 53.6)
G 124
G 127
444
440
  Pieter Stolk Eens was het nacht op aarde - -
Kerst Theo Meurs Ik mag aan uwe kribbe staan
Wij staan aan een kribbe
G 141
-
475
503
  Dick Sanderman Christmas Carols ... ...
  Martin Zonnenberg Het is zo lang geleden, uit: Kerstoratorium - 498
Lijdenstijd Willem van Twillert Jezus leven van ons leven (1987)
O Hoofd bedekt met wonden (1987)
G 182
G 183
575
576
  Herman van Vliet Nu valt de nacht, uit: Orgelboek bij de 491 Gezangen (1995) G 195 590
Pasen Tim van der Weide Daar juicht een toon [deel 1, uit: Paassuite]
Weest gegroet, gij eersteling der dagen [deel 2, uit: Paassuite]
Christus, onze Heer verrees [deel 3, uit: Paassuite]
Ik zeg het allen, dat Hij leeft [deel 4, uit: Paassuite]
Kondig het jubelend aan [deel 5, uit: Paassuite]
-
G 221
G 215
G 218
G 224
-
-
624
642
659
Hemelvaart Dick Sanderman Psalm 117 P 117  117 
Trinitatis Gijs van Schoonhoven Partita "Halleluja! Lof zij het Lam" - Koraal en Var. 1 en 3 G 259 -
Heilig Avondmaal Cor de Jong Ter maaltijd van het Lam gereed, uit: Orgelboek bij de 491 Gezangen G 346 -

Enkele psalmbewerkingen

Psalm Componist
1 - 17
17
19
30
31
44
49
M.C. de Jong (Korte voorspelen)
van Twillert
M.C. de Jong (Korte voorspelen)
van Twillert (Partita)
M.C. de Jong (Korte voorspelen)
Loonstra (Franse stijl)
Van Vliet (Koraalbewerkingen bij de 150 Psalmen)
53
56
87
M.C. de Jong (Korte voorspelen)
M.C. de Jong (VOGG 2000)
Kieviet (VOGG 2011)
102
113
115
117 (127)
121
124
126
130
134
135
143
145
146
147
150
Kieviet (VOGG 2012)
M.C. de Jong (Korte voorspelen)
van Twillert
Sanderman
van Twillert (Quatuor); G. de Wit (Psalm 5)
Loonstra (Franse stijl); M. Vos
J. de Wit (VOGG 2005)
M.C. de Jong (Psalmen en Gezangen I)
M.C. de Jong (Psalmen 1)
M.C. de Jong (Psalmen 1)
M.C. de Jong (opus 4)
M.C. de Jong (Korte voorspelen)
M.C. de Jong (Korte voorspelen) 
van Nieuwkoop
M.C. de Jong (Vijf Psalmbewerkingen)

...