Ad van Pelt
Skip Navigation Links erkmuziek - ederlandse Muziek II

Nederlandse muziek (componisten geboren na 1900)

Nederland Laatst
gespeeld
Liedboek
1973
Liedboek
2013
Feike Asma, 1912-1984 Psalm 77
Voorspel en koraal Psalm 119
Mijn Verlosser hangt aan 't Kruis (boek 4, nr. 1)
O zegt het allen dat Hij leeft (boek 5, nr. 3)
Beveel gerust uw wegen (boek 8, nr. 2)
De Heer kent al de zijnen (boek 8, nr. 3)
Komt allen, deze dag moet waardig zijn bezongen (boek 10, nr. 2)
Heer, ik hoor van rijke zegen (boek 10, nr. 4)
Vaste rots van mijn behoud (boek 18, nr. 2)
2017
09
13
14
12
14
18
18
13
P 77
P 119
G 189
G 217
G 427
-
G 242
-
-
77
119
-
641
904
-
672
-
911
Wim van Beek, *1930 Wat de toekomst brengen moge (Gezang 293), uit: Orgelboek bij de 491 Gezangen 12 G 293 913
Klaas Bolt, 1927-1991 Variaties over Psalm 43 [Zetting 1,2 + Var. 1,2]
Trio over Psalm 75
O Lam van God
14
16
14
P 43
P 75
G 188
43
75
409
Jan Dirk Bonefaas, 1926-2004 Fantasie over Psalm 72 07 P 65 65
Bram Bruin, 1912-1968 Fantasie Psalm 122 15 P 122 122
Douwe Egbert Cnossen, 1931-1991 Fantasie Christus wandelt langs de straten 07 G 171 -
Chris Haalboom, *1932 Gezang 435 14 G 435 -
Nico van den Hooven, 1933-1991 Gezang 225 07 G 225 655
Theo Jellema, *1955 Zou ik niet van harte zingen (Orgelboek 41 Gezangen) 14 G 426 903
Gerrit Jellesma, 1880-1954 Psalm 116 {voor gemengd koor, soli en orgel} 14 P 116 116
Cor de Jong, *1954 Ter maaltijd van het Lam gereed (Orgelboek bij de 491 Gezangen) 13 G 346 -
Margaretha Christina de Jong, *1961
   Korte voorspelen (opus 70)
Psalm 1 tot en met 17 en 19
Psalm 31
Psalm 53
Psalm 145
Psalm 146
16
16
16
15
15
P 1 - 17
P 31
P 53
P 145
P 146
1 - 17
31
53
45
146
Margaretha Christina de Jong
   Overige werken
Psalm 8 (Berkenwouder Orgelboek) - opus 3
Psalm 143 (Organist en Eredienst) - opus 4
Psalm 56 (VOGG 2000) - opus 7
Psalm 91 (VOGG 2005) [deel 1 en 2] - opus 15
Psalm 113 (Partita over Psalm 113) - Partita II
Psalm 130 (Psalmen en Gezangen I) - opus 14 nr. 3
Psalm 134 (Psalmen 1) - opus 33
Psalm 135 (Psalmen 1) - opus 34
Psalm 150 (Vijf Psalmbewerkingen) - opus 9 nr. 5
De Heer is waarlijk opgestaan (Orgelboek bij de Gezangen VGK) - opus 80 nr. 3
18
18
18
18
15
16
16
16
18
18
P 8
P 143
P 56
P 91
P 113
P 130
P 134
P 135
P 150
-
8
143
56
91
113
130
134
135
150
-
Jan Jongepier, 1941-2011 Door de nacht van strijd en zorgen (Orgelboek bij de 491 Gezangen) 14 G 459 801
Cor Kee, 1900-1997 't Scheepke onder Jezus' hoede
Gezang 292 (Orgelboek bij de 491 Gezangen)
18
17
-
G 292
-
-
Paul Kieviet, *1964 Psalm 87 (VOGG 2011)
Duo Psalm 102 (VOGG 2012)
15
16
P 87
P 102
87
102
Jan Kleinbussink, *1946 Een naam is onze hope (Gezang 32, uit: Orgelboek 41 Gezangen) 18 G 303 968
Albert de Klerk, 1917-1998
   Bewerkingen over
   Psalmen en Gezangen
'k Wil U, o God, mijn dank betalen (1944)
Midden in de winternacht, uit: Ons Volkslied (1945)
O Kerstnacht, schooner dan de dagen, uit: Ons Volkslied (1945)
Kirken den er et gammelt hus, uit: Koralpreludier og variasjoner (1980)
Psalm 68 (Koraalbewerkingen bij de 150 Psalmen)
Gezang 34: Partita "Om Sions wil zwijg ik niet stil" (1982)
Gezang 66 (Orgelboek bij de 491 Gezangen)
Gezang 67 (Orgelboek bij de 491 Gezangen)
Gezang 125 (Orgelboek bij de 491 Gezangen)
Partita over Gezang 131
Gezang 157 (Orgelboek bij de 491 Gezangen)
Gezang 264 (Koraalbewerkingen bij de 491 Gezangen)
Gezang 439 Hoe glanst bij Gods kindren het innerlijk leven
Gezang 483: Gij die alle sterren houdt (1996)
17
13
14
13
15
16
17
17
17
09
14
17
08
18
G 390
-
G 154
G 170
P 68
G 34
G 66
G 67
G 125
G 131
G 157
G 264
G 439
G 483
245
486
510
837
68
176
157a
158a
466
-
518
750
752
919
Albert de Klerk
   Overige werken
De herdertjes lagen bij nachte, uit: Ons Volkslied (1945)
Dialoog, Fugato en Toccata, uit: Tien Orgelwerken (1946)
Pastorale, uit: Tien Orgelwerken (1946)
Paraphrase over "Vexilla Regis" (1949)
Variaties over een Kempisch Kerstlied (1953)
Fantasia Primi Toni "Ave Maris Stella", uit: Octo Fantasiae (1954)
Variaties over Psalm 95 (1962)
Variaties over Psalm 150 (1962)
Impetuoso en Pomposo, uit: Twelve Images (1969)
Variaties over Noël "Joseph est bien marié" (1978)
Variasjoner over "Fedrane kyrkja i Noregs land" (1980)
13
09
10
12
09
11
11
11
10
11
11
   
Adriaan Kousemaker, 1909-1984 Avondzang (Bundel 1938) 14 G 386 239
Jan D. van Laar, *1936 Jezus, ga ons voor (Orgelboek bij de 491 Gezangen)  
Gezang 264 (Orgelboek bij de 491 Gezangen)
Gezang 299 (Orgelboek bij de 491 Gezangen)
15
17
14
G 442
G 264
G 299
835
750
727
Arie Loonstra, *1961 Psalm 44 (in Franse stijl)
Psalm 124 (in Franse stijl)
14
14
P 44
P 124
44
124
Rutger van Mazijk, *1934 Preludium Psalm 100
d'Almachtig' is mijn herder en geleide
Heer ik hoor van rijke zegen
Voor alle heil'gen in de heerlijkheid
18
14
18
14
P 100
G 13B
-
G 299
100
-
-
727
Theo Meurs *1959 Ik mag aan uwe kribbe staan
Vom Himmel kam der Engel Schar
Wij staan aan een kribbe
16
17
16
G 141
-
-
475
-
503
Willem Mudde, 1909-1984
   Psalmen
Psalm 38, uit: Vijf Canonische Psalmvoorspelen (1946)
Psalm 138
Psalm 139
10
10
10
P 38
P 138
P 139
38
138
139
Willem Mudde
   Gezangen
Gij, Jezus Christus, opgestegen
Morgenglans der eeuwigheid (Orgelkoralen in de eredienst, 1951)
From Heaven above to earth I come (1960)
Praise, My Soul, the King of Heaven
Give Praise and Glory unto God (The Parish Organist XI, 1966)
Forty days and forty nights (Aus der Tiefe) (The Parish Organist XI, 1966)
O Worship the King (The Parish Organist XI, 1966)
Variaties en fuga over "Waer dat men sich al keerd of wend"
Variaties over "Er is een Kindeke geboren op aard"
16
14
13
18
12
12
16
09
09
G 232
G 289
G 133
G 460
G 86
...
G 470
-
-
380
287
469
103c
825
...
-
-
-
Hans van Nieuwkoop, *1948 Psalm 147 (Koraalbewerkingen bij de 150 Psalmen)
D'Almachtige is mijn herder en geleide (Orgelboek bij de 491 Gezangen)
Sonatina over Gezang 480
16
14
14
P 147
G 13A
G 480
147
23a
823
Jaap Niewenhuijse, 1941-2008 Psalm 93 14 P 93 93
Piet Post, 1919-1979 Gezang 299 (Liedboek voor de Kerken) 14 G 299 727
Dick Sanderman, *1956 Psalm 117 (Orgelboek bij de 150 Psalmen)
Christmas Carols
16
08
P 117
...
117
...
Gijs van Schoonhoven, *1953 Koraal en Var. I en III, uit: Partita "Halleluja, lof zij het Lam" 15 G 259 -
Arie S. Schuller Psalm 75
Bewerking over Gezang 303
12
15
P 75
G 303
75
968
Adriaan C. Schuurman, 1904-1998 Psalm 65
Psalm 125 (Bundel 1938)
07
14
P 65
P 125
65
125
Pieter Stolk, 1945-2007 Eens was het nacht op aarde 09 - -
Stef Tuinstra, *1954 Zonne der gerechtigheid 14 G 313 967
Willem van Twillert, *1952 Psalm 17 (Voorspelen over alle Psalmmelodieën)
Psalm 115 (Voorspelen over alle Psalmmelodieën)
Quatuor over Psalm 121
Partita over Psalm 30, 76, 139 (1985)
Jezus leven van ons leven (1987)
O Hoofd vol bloed en wonden (1987)
12
14
12
15
14
14
P 17
P 115
P 121
P 139
G 182
G 183
17
115
121
139
575
576
Herman van Vliet, 1941-2018 Psalm 49 (Koraalbewerkingen bij de 150 Psalmen)
Nu valt de nacht (Orgelboek bij de 491 Gezangen)
18
13
P 49
G 195
49
590
Willem Vogel, 1920-2010 Psalm 47 (Orgelboek bij de 150 Psalmen)
Fantasia "Jezus leeft en wij met Hem"
O Nederland, let op uw saeck (deel 1, uit: Valeriussuite)
Gelukkig is het land (deel 2, uit: Valeriussuite)
Com nu met sang (deel 5, uit: Valeriussuite)
Festivo (deel 7, uit: Valeriussuite)
15
11
15
15
16
15
P 47
G 217
-
G 416
G 415
G 415
47
...
-
-
865
865
Maarten Vos, *1941 Psalm 10 (variatie 1)
Psalm 12 (vier variaties)
Psalm 115
Psalm 117 (VOGG 2011)
Variatie 2, uit: Variaties over Psalm 124
Bedezang voor de predikatie (VOGG 2011)
12
12
15
14
14
12
P 10
P 12
P 115
P 117
P 124
Gez. H
10
12
115
117
124
-
Tim van der Weide, *1945 Daar juicht een toon [deel 1, uit: Paassuite]
Weest gegroet, gij eersteling der dagen [deel 2, uit: Paassuite]
Christus, onze Heer, verrees [deel 3, uit: Paassuite]
Ik zeg het allen, dat Hij leeft [deel 4, uit: Paassuite]
Kondig het jubelend aan [deel 5, uit: Paassuite]
18
18
18
18
18
-
G 221
G 215
G 218
G 224
-
-
624
642
659
Paul Christiaan van Westering, 1911-1991 Gezang 259 (Bundel '38) 17 G 292 -
Gerard de Wit, *1985 Psalm 68 (VOGG 2011)
Psalm 121 (Psalmen 5 van Stichting Charité)
12
16
P 68
P 121
68
121
Jaap de Wit, *1969 Psalm 126 [koraal, var. 2 en var. 4] (VOGG 2005) 14 P 126 126
Paul Wols, *1934 Psalm 14 [uit: Korte Voorspelen]
Psalm 53 [uit: Korte Voorspelen]
Beveel gerust uw wegen
16
16
15
P 14
P 53
G 465
14
53
904
Simon de Zee, *1930 Gezang 397 (Orgelboek bij de 491 gezangen) 17 G 397 90a
Martin Zonnenberg, *1958 Het is zo lang geleden [deel 1, uit: Kerstoratorium "Licht en vrede"
Kerst-Intrada
17
17
-
-
498
-
Dirk Zwart *1962 Uw opgang naar Jeruzalem, uit: Paasoratorium "Het Lam dat ons doet leven" 07 - -

Orgelspel door het Kerkelijk Jaar en bij bijzondere gelegenheden

Advent   Liedboek
1973
Liedboek
2013
Albert de Klerk De Lofzang van Maria, uit: Orgelboek bij de 491 Gezangen (1985)
De Lofzang van Zacharias, uit: Orgelboek bij de 491 Gezangen (1985)
O kom, o kom, Immanuël, uit: Orgelboek bij de 491 Gezangen (1985)
O kom, o kom, Immanuël, uit: Koraalbewerkingen bij de 491 Gezangen (1993)
G 66
G 67
G 125
G 125
157a
158a
466
466
Pieter Stolk Eens was het nacht op aarde -
Kerst      
Albert de Klerk Midden in de winternacht, uit: Ons Volkslied (1945)
O Kerstnacht, schooner dan de dagen, uit: Ons Volkslied (1945)
Variaties over een Kempisch kerstlied (1953)
Variaties over "Joseph est bien marié" (1978)
Partita over "O zalig, heilig Bethlehem" (1993)
-
G 154
-
-
G 131 
486
510
-
-
-
Theo Meurs Ik mag aan uwe kribbe staan
Wij staan aan een kribbe
G 141
-
475
503
Willem Mudde Variaties over "Er is een Kindeke geboren op aard" (1948)
From Heaven above to Earth I Come (1960)
-
G 133
-
469
Dick Sanderman Christmas Carols ... ...
Martin Zonnenberg Het is zo lang geleden, uit: Kerstoratorium - 498
Oudjaar      
Cor Kee Gezang 292 Wegen Gods, hoe duister zijt gij, uit: Orgelboek bij de 491 Gezangen G 292 -
Paul Christiaan van Westering Gezang 259, uit: Bundel '38 G 292 -
Simon de Zee Gezang 397 O God, die droeg ons voorgeslacht, uit: Orgelboek bij de 491 Gezangen G 397 90a
Epifanie (Driekoningen)      
Albert de Klerk Kirken den er et gammelt hus, uit: Koralpreludier og variasjoner (1980) G 170 837
Lijdenstijd (40-dagentijd)      
Feike Asma Mijn Verlosser hangt aan 't Kruis (boek 4, nr. 1) G 189 -
Klaas Bolt O Lam van God, onschuldig G 188  409
Albert de Klerk Paraphrase over "Vexilla Regis" (1949) - -
Willem van Twillert Jezus leven van ons leven (1987)
O Hoofd bedekt met wonden (1987)
G 182
G 183
575
576
Herman van Vliet Nu valt de nacht, uit: Orgelboek bij de 491 Gezangen (1995) G 195 590
Pasen      
Feike Asma O zegt het allen, dat Hij leeft (boek 5, nr. 3) G 217 641 
Nico van den Hooven Zingt voor de Heer een nieuw gezang G 225 655
Willem Vogel Fantasia voor orgel "Jezus leeft, en wij met Hem!" G 217  641
Tim van der Weide Daar juicht een toon [deel 1, uit: Paassuite]
Weest gegroet, gij eersteling der dagen [deel 2, uit: Paassuite]
Christus, onze Heer verrees [deel 3, uit: Paassuite]
Ik zeg het allen, dat Hij leeft [deel 4, uit: Paassuite]
Kondig het jubelend aan [deel 5, uit: Paassuite]
-
G 221
G 215
G 218
G 224
-
-
624
642
659
Bevrijdingsdag      
Willem Vogel O Nederland, let op Uw saeck (deel 1, uit: Valeriussuite)
Gelukkig is het land (deel 2, uit: Valeriussuite)
Komt nu met zang (deel 5, uit: Valeriussuite)
Festivo (deel 7, uit: Valeriussuite)
-
416
415
415
-
-
865
865
Hemelvaart      
Dick Sanderman Psalm 117 P 117  117 
Willem Vogel Psalm 47, uit: Orgelboek bij de 150 Psalmen P 47 47 
Pinksteren      
Feike Asma Komt allen, deze dag moet waardig zijn bezongen (boek 10, nr. 2)
Heer, ik hoor van rijke zegen (boek 10, nr. 4)
G 242
672
Rutger van Mazijk Heer, ik hoor van rijke zegen - -
Trinitatis      
Gijs van Schoonhoven Partita "Halleluja! Lof zij het Lam" - Koraal en Var. 1 en 3 G 259 -
Eeuwigheidszondag / Rouwdiensten      
Van Mazijk d'Almachtig' is mijn herder en geleide   G 13B -
Klaas Bolt Variaties over Psalm 43 P 43 43
Heilig Avondmaal      
Feike Asma Vaste rots van mijn behoud (boek 18, nr. 2) - 911
Cor de Jong Ter maaltijd van het Lam gereed, uit: Orgelboek bij de 491 Gezangen G 346 -

 

Enkele psalmbewerkingen

Psalm Componist
1 - 17
10
12
14
17
19
30
31
36 (68)
38
44
47
49
M.C. de Jong (Korte voorspelen)
M. Vos (var. 1)
M. Vos (vier variaties)
Wols (Korte voorspelen)
van Twillert
M.C. de Jong (Korte voorspelen)
van Twillert (Partita)
M.C. de Jong (Korte voorspelen)
de Klerk (Koraalbewerkingen bij de 150 Psalmen)
Mudde
Loonstra (Franse stijl)
Vogel (Orgelboek bij de Psalmen)
Van Vliet (Koraalbewerkingen bij de 150 Psalmen)
53
56
65 (72)
75
77 (86)
87
93
100
M.C. de Jong (Korte voorspelen); Wols (Korte voorspelen)
M.C. de Jong (VOGG 2000)
Bonefaas Schuurman
Bolt
Asma
Kieviet (VOGG 2011)
Niewenhuijse
van Mazijk
102
113
115
117 (127)
121
122
124
125
126
130
134
135
138
139
143
145
146
147
150
Kieviet (VOGG 2012)
M.C. de Jong (Korte voorspelen)
van Twillert; M. Vos
Sanderman; M. Vos
van Twillert (Quatuor); G. de Wit (Psalm 5)
Bruin
Loonstra (Franse stijl); M. Vos
Schuurman (Bundel 1938)
J. de Wit (VOGG 2005)
M.C. de Jong (Psalmen en Gezangen I)
M.C. de Jong (Psalmen 1)
M.C. de Jong (Psalmen 1)
Mudde
Mudde
M.C. de Jong (opus 4)
M.C. de Jong (Korte voorspelen)
M.C. de Jong (Korte voorspelen) 
van Nieuwkoop
M.C. de Jong (Vijf Psalmbewerkingen)

...