Ad van Pelt
Skip Navigation Links rgels - estauratie Bätz-orgel Woerden

Nieuws over de restauratie van het Bätz-orgel van de Petruskerk te Woerden

Het restauratie van het orgel van de Petruskerk duurde van september 2018 tot juni 2019
De eerste dagen werd, door vier medewerkers van de fa. Van Vulpen, het grootste gedeelte van het pijpwerk uit het orgel genomen en getransporteerd naar Utrecht. Ook is de windvoorziening, de beide handklavieren, het pedaalklavier, een flink deel van de windladen en een groot aantal kleine onderdelen gedemonteerd.

Klik hier voor foto's van de restauratie : 

Foto's van de restauratie van het Bätz-orgel

In maart 2019 zijn de windladen teruggeplaatst en is de mechaniek al voor een groot gedeelte gecontroleerd en waar nodig gerepareerd en afgeregeld. Op 4 april werden ook de blaasbalgen teruggeplaatst. Ze zijn op de dag af precies 7 maanden in Utrecht geweest (van 4 september tot 4 april). Daarna zijn de windkanalen aangesloten en de orgelpijpen weer op de lade gezet. De orgelpijpen zijn allemaal goed op lengte gebracht. De ingebruikname was op 8 juni om 15.00 uur. Hierbij waren ongeveer 250 personen aanwezig. Meer informatie : Gebr. Van Vulpen Utrecht


De bronafbeelding bekijken
Peter van Dijk

Restauratie Bätz-orgel Woerden
In de Petruskerk (Hervormde Gemeente Woerden) staat een uniek Bätzorgel met grote cultuur-historische waarde, dat in 1768 is gebouwd door J.H.H. Bätz. Het orgel, bestaat dit jaar 250 jaar.
In 1971 wist men dat de klank van de frontpijpen aanzienlijk verbeterd zou kunnen worden, maar de technische kennis om dit te afdoende te bereiken ontbrak nog. Inmiddels is de techniek aanzienlijk verbeterd en kunnen de frontpijpen zo hersteld worden, dat de klank volledig teruggebracht kan worden naar de oorspronkelijke situatie en klank uit 1768.
Het majesteitelijke hoofdorgel in de Petruskerk te Woerden staat er na 250 jaar nog net zo bij als toen het opgeleverd werd. Vrijwel al het pijpwerk uit 1768 is nog aanwezig en de materiele 'verbeteringen' die orgelbouwers in de loop van de tijd hebben aangebracht zijn in 1969 door Van Vulpen weer ongedaan gemaakt. Zo heeft Mart Vermeulen in 1911 een derde klavier aangebracht waarvan de pijpen in een zwelkast achter het hoofdwerk werden geplaatst. Ook zijn in 1939 door C. Verweys enkele registers gewijzigd en toegevoegd. In 1821 werd het orgel gelijkzwevend gestemd. Deze aanpassing is gedaan in het kader van een grote reparatie in 1821 door Johann Caspar Friedrichs. In 1992 is het orgel opnieuw geïntoneerd door Van Vulpen. In 2014 volgde een grote schoonmaak. 
Toen de vroedschap van Woerden in december 1765 besloot dat er een nieuw orgel gebouwd moest worden, kreeg de Utrechtse orgelmaker Johann Heinrich Hartmann Bätz de opdracht toegekend. Hij voltooide het instrument, bestaande uit hoofdwerk, rugwerk en pedaal in 1768. De kas, met snijwerk van de Leidse beeldsnijder Johannes Schaddé lijkt een kopie van het wereldberoemde Müller-orgel van de Grote of St. Bavokerk te Haarlem, met uitzondering van de sterk gereduceerde pedaaltorens. Op het rugwerk staat het stadswapen van Woerden, geflankeerd door musicerende engelenfiguren. De hoofdkast wordt bekroond door een harp-spelende David, eveneens omgeven door musicerende engelen.

U kunt alsnog bijdragen in de kosten door één of meer frontpijpen te adopteren.
Dit adopteren kan via de website www.batzorgel-petruskerk.nl
U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnr. NL77 RABO 0373 7332 67 t.n.v. Hervormde Gemeente te Woerden o.v.v. 'Gift orgelpijp'.
 

Avondconcert - 20.00 uur

9 november - Wouter van den Broek, hobo
Ruth Houtman en Laura Bruggen, viool; 
Tom Moonen, altviool; Tara Kumar, cello; 
Sarah Haynes, contrabas; Ad van Pelt, orgel
Projectkoor o.l.v. Wiebe Tilstra


 

Zaterdagmiddagconcerten
15.00 uur tot 15.40 uur


12 oktober
Anna Hiemstra, viool
Liselotte Kuling, fluit
en Ad van Pelt, orgel

Stand van de opbrengst van de actie (per 4 november 2019): € 16.000,- van de € 20.000,- gedoneerd. Dit is 80,0 %

                                                                                                                       80,0 %...

Stand per 9 augustus : € 4.000,- gedoneerd = 20 % 
Stand per 24 september : € 5.000,- gedoneerd = 25 %
Stand per 6 november : € 6.000,- gedoneerd = 30 %
Stand per 12 januari 2019 : € 11.000,- gedoneerd = 55 %
Stand per 31 mei 2019 : € 12.000,- gedoneerd = 60 %
Stand per 4 november 2019 : € 16.000,- gedoneerd - 80 %

Op 8 juni vond het ingebruiknameconcert plaats.
Wim Diepenhorst (demonstratie van de registers), Peter van Dijk (1-3) en Ad van Pelt (4-8)
1. Anonymus : Allegro uit Concerto in d (Husumer Orgelbuch, 1758)
2. Pietro Antonio Locatelli : Menuet met variaties (1731/1732)
3. Johann Sebastian Bach : Toccata en fuga in d (BWV 565)
4. Johann Nikolaus Hanff : Helft mir Gottes Güte preisen
5. Dietrich Buxtehude : Lobt Gott, ihr Christen allzugleich (BuxWV 202); Wir danken dir, Herr Jesu Christ (BuxWV 224)
6. Margreeth de Jong : Psalm 8 (opus 3)
7. Johann Philipp Kirnberger : Komm o komm, du Geist des Lebens; Nun danket alle Gott
8. Johann Sebastian Bach : Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist (BWV deest en BWV 667)