Ad van Pelt
Skip Navigation Links artburg - uziekconcours - et volgende concours

Informatie over het Muziekconcours Wartburg 2021

De finale vindt bij toerbeurt in één van de locaties van het Wartburg College plaats.
De eerstvolgende finale zal plaatsvinden op een nader te bepalen datum in 2021, de locatie is nog niet bekend.
Volgens planning is in 2021 de locatie Revius aan de beurt, in 2023 weer de locatie Guido de Brès en in 2025 de locatie Marnix.

Iedere locatie mag 3 finalisten naar deze finale sturen, dus in totaal 4 x 3 leerlingen = 12 finalisten. De prijzen bestaan uit enveloppen met inhoud. Ook wordt er een publieksprijs uitgereikt.
Het concours wordt in 2021 voor de twaalfde keer gehouden. Ook ditmaal kun je je opgeven voor een instrument of voor zang. Je kunt niet optreden met een groep.
Bij de finale zal er een vaste begeleider zijn, je mag ook zelf een eigen begeleider meenemen.
De voorrondes zijn inmiddels achter de rug op alle locaties. 
ierbij mag je (indien nodig) zelf een begeleider meenemen. Bij de voorronden zijn familie en vrienden en vriendinnen hartelijk welkom.
Aan het einde van de voorronden worden de 3 finalisten bekend gemaakt. 
Je mag een compositie (of composities) uitvoeren van minimaal 3 minuten en maximaal 8 minuten speeltijd.
Je kunt je (bij voorkeur tot begin februari 2021) opgeven per e-mail, maar ook via de onderstaande strook, die je kunt inleveren bij een muziekdocent.

1. Tijdens de voorronde bestaat de jury in principe uit twee of drie personen. De muziekdocent zal als presentator optreden. Laatstgenoemde heeft ook de supervisie.
2. De jury bij de finale bestaat uit minimaal 4 Wartburgmuziekdocenten (van iedere locatie één), mogelijk aangevuld met één externe deskundige. 
3. In 2021 vindt de finale plaats op een nader te bepalen locatie van het Wartburg College, de datum is nog niet bekend.
4. Van iedere locatie zal de hoogst scorende finalist genoemd worden. Er zal weer een publieksprijs uitgedeeld worden.
5. Rond 1 februari 2021 moeten de namen van de 3 finalisten van elke locatie zijn ingeleverd, met vermelding van klas, instrument en compositie; eveneens een duidelijke kopie van iedere compositie.
6. De vaste begeleider op de finale van het Muziekconcours 2021 is weer de pianist Lennart Morree (winnaar van het Wartburg concours van 2002). Het is ook mogelijk om een eigen begeleider mee te nemen.  

 

*************************************************************************************************

NAAM: ……………………………………………………….. KLAS: ………….

geeft zich hierbij op voor het Wartburg Muziekconcours 2019. Ik neem deel aan:

A. Instrumentale deel                               B. Vocale deel                      (doorhalen wat niet van toepassing is)

Indien A. hiernaast instrument aangeven: ………………………………………………….

Indien B. hiernaast stemsoort aangeven: ……………………

De compositie (of composities) die ik speel/zing:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………