Jan Zwart (1877-1937)

Jan Zwart volgde orgellessen bij G.B. van Krieken en H. de Vries te Rotterdam. In 1898 werd hij organist van de Hersteld Evangelisch-Lutherse Kerk te Amsterdam.

Vanaf 1914 gaf hij regelmatig orgelbespelingen in Amsterdam. Aanvankelijk waren dit middagbespelingen, vanaf 1919 werden het avondbespelingen. Nadien verzorgde hij onder meer ook bespelingen in Alkmaar, Kampen, Zaandam en Zwolle. Dat gaf hem bij een breed publiek een grote bekendheid. Vanaf 1925 gaf hij regelmatig orgelbespelingen voor de Nederlandse radio. In 1929 volgde een exclusief contract met de NCRV. In de jaren dertig bespeelde hij in ieder geval ook het Bätz-orgel van de Petruskerk te Woerden.

De complete orgelwerken van Jan Zwart zijn in Woerden uitgevoerd tussen 2008 en 2016.
Met dank aan kleinzoon dr. Frits Zwart voor het controleren van de onderstaande lijst en bovendien voor het toezenden van enkele orgelwerken die in de afgelopen jaren onder redactie van zijn vader Dirk Janszoon werden uitgegeven.

In de afgelopen jaren stonden deze werken van Jan Zwart op het programma

201617 december
Lofzang van Maria (Boek X, nr. 2)
201529 juli
Hoe zal ik U ontvangen (Boek XVII); Vol van pracht (Boek XIII); Uren, dagen, maanden, jaren (Boek VII), Larghetto in As (1899); Fantasie en fuga Psalm 72 (editie Dirk Janszoon Zwart, 1e versie)
12 augustus
Hersteld Ev. Luthersch Gezang 192 (Boek VI); Psalm 3, 19 en 89 (Stuk V)
20149 mei
De Tien Geboden (Boek X, nr. 1); Morgenzang (Boek X, nr. 5); Moderato e maestoso, 1e deel uit de onvoltooide Orgelsonate in g (1899)
6 augustus
Psalm 8, 24, 36 en 73 (Boek VI); Psalm 72 (editie Dirk Janszoon Zwart, 2e versie); Waak op, gij geest der oude helden (Drie Pinksterzangen, nr. 2)
20133 mei
Fantasie Psalm 24 [1e versie] (Stuk IV); Psalm 42 [2e en 3e bewerking] (Stuk V); Fantasie “Het Wilhelmus” met de bede uit Psalm 134 (Boek XIV)
31 juli
Alle roem is uitgesloten (Boek X); Rust mijn ziel, uw God is koning (Boek XVII)
7 augustus
Kleine fantasie over het Lutherlied “Een vaste burcht is onze God”; Koraalvoorspel Psalm 73; Jezus uw verzoenend sterven; Sombere muziek Psalm 103; Fantasie Psalm 24 (2e druk)
29 november
De Lofzang van Maria [2 bewerkingen] (Boek X); De Lofzang van Simeon (Boek X)

De complete orgelwerken van Jan Zwart, met het jaar van uitvoering:

BoekNederlandsche Orgelmuziek voor Kerk en ConcertgebruikJaar~~~~~Organist
IFantasie “Een Vaste Burg is onze God2010Robert Hoogenboom
IISuite Kerstfeest nr. 1
1. Eere zij God (1e versie)
2. Eere zij God (2e versie)
3. Stille Nacht (1e bewerking)
4. Stille Nacht (2e bewerking)
5. Er ruischt langs de Wolken
6. O hoe heerlijk, hoe begeerlijk (1e bewerking)
7. O hoe heerlijk, hoe begeerlijk (2e bewerking)
8. Nog juicht ons toe die zaal’ge Nacht
9. Halleluja, looft den Heer
2008Nico van der Kooij
IVDrie Orgelliederen
1. Vrees niet o mijn ziele (Als g’in nood gezeten)
2. Neem Heer mijn beide handen
3. U bid ik aan, o Macht der Liefde

2011
2011
2012

Joop Eijkelenboom (1,2)
Everhard Zwart (3)
VPassie en Paschen
1. Meditatie over Psalm 22
2. Canonisch voorspel “O Hoofd vol bloed en wonden”
3. Koraalvoorspel “Ja Jezus sterft, aan ’t Kruis geklonken”
4. Koraalbewerking derzelfde Melodie
5. Koraalvoorspel “Komt knielen wij voor Jezus samen”
6. Voorspel voor de Melodie van Psalm 66
7. Kleine Fantasie over het Paaschlied: “Daar juicht een toon”
2009Kees Bruggeman
VI20 Korte Koraalvoorspelen (1e bundel)
1. Psalm 8 : 1
2. Psalm 24 : 1
3. Psalm 25 : 2
4. Psalm 36 : 2
5. Psalm 42 : 5
6. Psalm 66 : 1
7. Psalm 72 : 11
8. Psalm 73 : 13
9. Psalm 75 : 1
10. Psalm 77 : 1
11. Psalm 84 : 1

2014
2014
2012
2014
2012
2012
2011
2014
2011
2012
2012

Everhard Zwart (1,2,4,8)
Richt Bouma (3)
Wilbert den Hertog (5)
Ad van Pelt (6,7,9)
Joop Eijkelenboom (10,11)
 12. Psalm 100 : 1
13. Evangelisch Gezang 4 : 1 (= Gezang 86)
14. Evangelisch Gezang 29 : 1 (= Gezang 445)
15. Evangelisch Gezang 38 : 1 (Alle roem is uitgesloten)
16. Evangelisch Gezang 39 : 1 (= Gezang 217)
17. Evangelisch Gezang 96 (= Gezang 221)
18. Evangelisch Gezang 163 (= Gezang 254)
19. Hersteld Ev.-Luthersch Gezang 192 (Ev. Gezang 243)
20. Ev. Luth. Gen. Bundel Gez. 17 (= Gezang 127)
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2015
2011
Ad van Pelt (12-20)
VII5 Orgelkoralen
1. Gebed des Heeren
2. O Heil’ge Geest daal op ons neer
3. O god’lijk Lam, onschuldig / O hoofd vol bloed en wonden
4. Uren, dagen, maanden, jaren
5. Morgenglans der eeuwigheid

2008
2009
2012
2015
2012

Bert ten Hoeve (1)
Herman van Vliet (2)
Erick Versloot (3)
Everhard Zwart (4,5)
VIII4 Geestelijke liederen
1. Scheepke onder Jezus’ hoede
2. Ga niet alleen door ’t leven
3. Achter Hem aan
4. Heer blijf met mij
2011Everhard Zwart
XEnige Gezangen
1. De tien geboden des Heeren
2. De Lofzang van Maria, allegretto
3. De Lofzang van Maria, tranquillo
4. De Lofzang van Simeon
5. Morgenzang
6. O Hoofd bedekt met wonden
7. Alle roem is uitgesloten

2014
2016
2013
2013
2014
2012
2013

Herman van Vliet (1,5)
Ad van Pelt (2,3,4,6)
Jos Moeke (7)
XIIDrie Oud-Hollandsche Liederen
1. Wilt heden nu treden voor God den Heere
2. Bede “O Heer die daer des Hemels tente spreyt”
3. Aria “Gelukkig is het land”

2012
2012
2008

Herman van Vliet (1,2)
Bert ten Hoeve (3)
XIII Suite Kerstfeest nr. 2 
1. Praeludium (Komt allen te samen)
2. Pastorale (I) “De Herders”
3. Pastorale (II) “De herdertjes lagen bij nachte”
4. Koraal-intermezzo (Van uit den hemel daalde ik neer)
5. Meditatie (Vol van pracht)
6. Postludium (Daar is uit ’s werelds duistre wolken)

2012
2012
2012
2010
2015
2012

Everhard Zwart (1,5)
Ad van Pelt (2,3,4,6)
XIV Fantasie “Het Wilhelmus” met de bede uit Psalm 1342013Herman van Vliet 
XV Canonisch Voorspel “God enkel licht” 2010Koos Damman 
XVI Postludium en koraal “Alle roem is uitgesloten” 2011Everhard Zwart
XVII Drie Orgelkoralen 
1. Hoe zal ik U ontvangen
2. Rust mijn ziel, uw God is Koning
3. O Heil’ge Geest, daal op ons neer

2015
2013
2009

Everhard Zwart
Jos Moeke
Herman van Vliet
STUKMusijck over de Voijsen der Psalmen Davids  
ISombere muziek over Psalm 103 vers 82013Everhard Zwart
IIPsalm 25, 33, 6, 47, 42, 33
1. Psalm 25 : 1 Andante religioso
2. Psalm 33 (Voluit) Alla Breve
3. Psalm 33 (Verkort) Con moto e maestoso (= nr. 91)
4. Psalm 6 (in de stijl van Oud-Nederlandsch Koraalspel)
5. Psalm 47 (Feest Voorspel met Koraal)
6. Psalm 42 (Orgelkoraal)
7. Psalm 33 (Toccatine)

2012
2010
2012
2012
2012
2012
2012

Everhard Zwart (1,7)
Jenneke den Hertog (2,3)
Richt Bouma (4,6)
Koos Damman (5)
IIIPsalm 33, 51
Fantasie-Toccata Psalm 33
Elegisch voorspel Psalm 51 : 1

2010
2010

Herman van Vliet
Jeroen de Haan
IVPsalm 24
Psalm 24 (1e druk) – versie 1960 (Willem Mudde)
Psalm 24 (2e druk) – versie 1982 (Dirk Janszoon Zwart en Feike Asma)

2013
2013

Herman van Vliet
Everhard Zwart
VPsalm 1, 3, 4, 5, 19, 33, 42, 89
1. Psalm 1 (1e bewerking)
2. Psalm 1 (2e bewerking)
3. Psalm 3 vers 3 “Ik lag en sliep gerust”
4. Psalm 4 Intonatie
5. Psalm 5 (vrij-canonisch)
6. Psalm 19 Mixolydisch voorspel
7. Psalm 33 (1e bewerking) – Voor alléén het 7e vers
8. Psalm 33 (2e bewerking) Con moto e maestoso (= nr. 75)
9. Psalm 42 (1e bewerking) “dan sus, dan soo”
10. Psalm 42 (2e bewerking)
11. Psalm 42 (3e bewerking) Lento
12. Psalm 89 Maestoso

2012
2012
2015
2010
2010
2015
2014
2010
2012
2013
2013
2015

Jeroen de Haan (1,2)
Ad van Pelt (3,6,12)
Jenneke den Hertog (4,5,8)
Everhard Zwart (7)
Joop Eijkelenboom (9)
Herman van Vliet (10,11)
VIPsalm 77 (86), 92, 116 (74), 102
1. Psalm 77 (86)
2. Psalm 92
3. Psalm 116 (74)
4. Psalm 102
2011Robert Hoogenboom
VIICanonisch voorspel over Psalm 84 : 12008Ad van Pelt
VIIIFantasie Psalm 66 : 12012Everhard Zwart
IXToccata over Psalm 1462009Couzijn van Leeuwen
XPsalm 72
1. Fantasie Psalm 72 : 11 (versie zoals in Stuk X)
2. Fantasie Psalm 72 : 11 (1e versie in de editie 2003)
3. Fantasie Psalm 72 : 11 (2e versie in de editie 2003)

2012
2015
2014

Ad van Pelt (1)
Everhard Zwart (2,3)
XIPsalm 91, 68
1. Orgelkoraal Psalm 91
2. Voorspel en Koraal Psalm 68
2011Herman van Vliet
XIIHymne Psalm 752012Arie Schüller
 Diverse orgelwerken  
 Moderato e maestoso, 1e deel uit de onvoltooide Orgelsonate in g (1899)
– verzorgd door Dirk Janszoon Zwart
2014Herman van Vliet
 Larghetto voor orgel in As (1899)
– voltooid door Jaap Zwart
2015Everhard Zwart
 Furiante – voltooid door Dirk Janszoon Zwart2009Herman van Vliet
Drie Pinksterzangen
– verzorgd door Dirk Janszoon Zwart
 1. O Heil’ge Geest, daal op ons neer
2. Waak op, gij geest der oude helden
3. Daal in ons, o stroom van leven
2009
2014
2009
Herman van Vliet (1,3)
Everhard Zwart (2)
 Koraalbewerkingen I
– verzorgd door Frits Zwart (2010)
  
 1. Psalm 61
2. Psalm 73 (I) – vers 13
3. Psalm 73 (II)
4. Gebed des Heeren
5. Een Vaste Burg is onze God (bijlage bij “De Harp”, 1937)
6. God, enkel Licht – Canonisch voorspel (I)
7. God, enkel Licht – Canonisch voorspel (II)
2012
2013
2013
2012
2013
2012
2012
Ad van Pelt (1,4)
Everhard Zwart (2,3,5)
Wilbert den Hertog (6,7)
 Reconstructie – verzorgd door Willem Hendrik Zwart (1988)  
 Ouverture “Dankt, dankt nu allen God”
en “Wilt heden nu treden”
2011Everhard Zwart
 Koraalmuziek 1 – Notatie:
Gerrit Jan van de Werfhorst (2011)
  
 1. Jezus mijn Heiland en U geldt de zaak
2. Fantasie Psalm 72 “Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen”
3. Prijs den Heer met blijde galmen (JdH 446)
4. Komt nu met zang
5. Halleluja, eeuwig dank en eere
2012
2012
2012
2012
2012
Ad van Pelt (1)
Joop Eijkelenboom (2-5)
 Koraalmuziek 2 – Notatie:
Gerrit Jan van de Werfhorst (2011)
  
 1. Alle Menschen müssen sterben
2. Psalm 89
3. Jezus leeft en wij met Hem / Christus is opgestaan
4. Merck toch hoe sterck
5. O zegt het allen dat Hij leeft
6. Kom tot uw Heiland
2012
2012
2012
2012
2012
2012
Joop Eijkelenboom (1,6)
Ad van Pelt (2-5)
 Overige werken  
 Kerst-Cantate “Hosianna” {gemengd koor, orgel}
– bewerking Willem Hendrik Zwart
2012Koor “Revival” o.l.v. Henk Hilgeman
Ad van Pelt, orgel