Jan Zwart (1877-1937)

Jan Zwart volgde orgellessen bij G.B. van Krieken en H. de Vries te Rotterdam. In 1898 werd hij organist van de Hersteld Evangelisch-Lutherse Kerk te Amsterdam.

Vanaf 1914 gaf hij regelmatig orgelbespelingen in Amsterdam. Aanvankelijk waren dit middagbespelingen, vanaf 1919 werden het avondbespelingen. Nadien verzorgde hij onder meer ook bespelingen in Alkmaar, Kampen, Zaandam en Zwolle. Dat gaf hem bij een breed publiek een grote bekendheid. Vanaf 1925 gaf hij regelmatig orgelbespelingen voor de Nederlandse radio. In 1929 volgde een exclusief contract met de NCRV. In de jaren dertig bespeelde hij in ieder geval ook het Bätz-orgel van de Petruskerk te Woerden.

De complete orgelwerken van Jan Zwart zijn in Woerden uitgevoerd tussen 2008 en 2016.

De volgende organisten verleenden medewerking:
Ad van Pelt, Arie Schüller, Bert ten Hoeve, Couzijn van Leeuwen, Erick Versloot, Everhard Zwart, Herman van Vliet, Jenneke den Hertog, Jeroen de Haan, Joop Eijkelenboom, Jos Moeke, Kees Bruggeman, Koos Damman, Nico van der Kooij, Richt Bouma, Robert Hoogenboom, Wilbert den Hertog

In de afgelopen jaren stonden deze werken van Jan Zwart op het programma

2016Lofzang van Maria (Boek X, nr. 2)
2015Hoe zal ik U ontvangen (Boek XVII); Vol van pracht (Boek XIII); Uren, dagen, maanden, jaren (Boek VII), Larghetto in As (1899); Fantasie en fuga Psalm 72 (editie Dirk Janszoon Zwart, 1e versie)
Hersteld Ev. Luthersch Gezang 192 (Boek VI); Psalm 3, 19 en 89 (Stuk V)
2014De Tien Geboden (Boek X, nr. 1); Morgenzang (Boek X, nr. 5); Moderato e maestoso, 1e deel uit de onvoltooide Orgelsonate in g (1899)
Psalm 8, 24, 36 en 73 (Boek VI); Psalm 72 (editie Dirk Janszoon Zwart, 2e versie); Waak op, gij geest der oude helden (Drie Pinksterzangen, nr. 2)

De complete orgelwerken van Jan Zwart, met het jaar van uitvoering:

BoekTitelJaar~~~~~Organist
Nederlandsche Orgelmuziek voor Kerk en Concertgebruik
IFantasie “Een Vaste Burg is onze God2010Robert
IISuite Kerstfeest nr. 1
1. Eere zij God (twee bewerkingen)
2. Stille Nacht (twee bewerkingen)
3. Er ruischt langs de Wolken
2008Nico
4. O hoe heerlijk, hoe begeerlijk (twee bewerkingen)
5. Nog juicht ons toe die zaal’ge Nacht
6. Halleluja, looft den Heer
2008Nico
IVDrie Orgelliederen
1. Vrees niet o mijn ziele (Als g’in nood gezeten)
2. Neem Heer mijn beide handen
3. U bid ik aan, o Macht der Liefde
2011
2011
2012
Joop
Joop
Everhard
VPassie en Paschen
1. Meditatie over Psalm 22
2. Canonisch voorspel “O Hoofd vol bloed en wonden”
2009Kees
3. Koraalvoorspel “Ja Jezus sterft, aan ’t Kruis geklonken”
4. Koraalbewerking derzelfde Melodie
2009Kees
5. Koraalvoorspel “Komt knielen wij voor Jezus samen”
6. Voorspel voor de Melodie van Psalm 66
7. Kleine Fantasie over het Paaschlied: “Daar juicht een toon”
2009Kees
VI20 Korte Koraalvoorspelen
1. Psalm 8 : 1
2. Psalm 24 : 1
3. Psalm 25 : 2
2014
2014
2012
Everhard
Everhard
Richt
4. Psalm 36 : 2
5. Psalm 42 : 5
6. Psalm 66 : 1
2014
2012
2012
Everhard
Wilbert
Ad
7. Psalm 72 : 11
8. Psalm 73 : 13
9. Psalm 75 : 1
2011
2014
2011
Ad
Everhard
Ad
10. Psalm 77 : 1
11. Psalm 84 : 1
2012
2012
Joop
Joop
12. Psalm 100 : 1
13. Evangelisch Gezang 4 : 1 (= Gezang 86)
14. Evangelisch Gezang 29 : 1 (= Gezang 445)
2011
2012
2012
Ad
15. Evangelisch Gezang 38 : 1 (Alle roem is uitgesloten)
16. Evangelisch Gezang 39 : 1 (= Gezang 217)
2012
2012
Ad
 17. Evangelisch Gezang 96 (= Gezang 221)
18. Evangelisch Gezang 163 (= Gezang 254)
2012
2012
Ad
19. Hersteld Ev.-Luthersch Gezang 192 (Ev. Gezang 243)
20. Ev. Luth. Gen. Bundel Gez. 17 (= Gezang 127)
2015
2011
Ad
VII5 Orgelkoralen
1. Gebed des Heeren
2. O Heil’ge Geest daal op ons neer
3. O god’lijk Lam, onschuldig / O hoofd vol bloed en wonden
2008
2009
2012
Bert
Herman
Erick
4. Uren, dagen, maanden, jaren
5. Morgenglans der eeuwigheid
2015
2012
Everhard
Everhard
VIII4 Geestelijke liederen
1. Scheepke onder Jezus’ hoede
2. Ga niet alleen door ’t leven
2011Everhard
3. Achter Hem aan
4. Heer blijf met mij
2011Everhard
XEnige Gezangen
1. De tien geboden des Heeren
2. De Lofzang van Maria, allegretto
2014
2016
Herman
Ad
3. De Lofzang van Maria, tranquillo
4. De Lofzang van Simeon
2013
2013
Ad
Ad
5. Morgenzang
6. O Hoofd bedekt met wonden
7. Alle roem is uitgesloten
2014
2012
2013
Herman
Ad
Jos
XIIDrie Oud-Hollandsche Liederen
1. Wilt heden nu treden voor God den Heere
2. Bede “O Heer die daer des Hemels tente spreyt”
3. Aria “Gelukkig is het land”
2012
2012
2008
Herman
Herman
Bert
XIII Suite Kerstfeest nr. 2 
1. Praeludium (Komt allen te samen)
2. Pastorale (I) “De Herders”
3. Pastorale (II) “De herdertjes lagen bij nachte”
2012
2012
2012
Everhard
Ad
Ad
4. Koraal-intermezzo (Van uit den hemel daalde ik neer)
5. Meditatie (Vol van pracht)
6. Postludium (Daar is uit ’s werelds duistre wolken)
2010
2015
2012
Ad
Everhard
Ad
XIV Fantasie “Het Wilhelmus” met de bede uit Psalm 1342013Herman
XV Canonisch Voorspel “God enkel licht” 2010Koos
XVI Postludium en koraal “Alle roem is uitgesloten” 2011Everhard
XVIIDrie Orgelkoralen 
 1. Hoe zal ik U ontvangen
2. Rust mijn ziel, uw God is Koning
3. O Heil’ge Geest, daal op ons neer
2015
2013
2009
Everhard
Jos
Herman
STUKMusijck over de Voijsen der Psalmen Davids  
ISombere muziek over Psalm 103 vers 82013Everhard
IIPsalm 25, 33, 6, 47, 42, 33
1. Psalm 25 : 1 Andante religioso
2. Psalm 33 (Voluit) Alla Breve
2012
2010
Everhard
Jenneke
3. Psalm 33 (Verkort) Con moto e maestoso (= nr. 91)
4. Psalm 6 (in de stijl van Oud-Nederlandsch Koraalspel)
2012
2012
Jenneke
Richt
5. Psalm 47 (Feest Voorspel met Koraal)
6. Psalm 42 (Orgelkoraal)
7. Psalm 33 (Toccatine)
2012
2012
2012
Koos
Richt
Everhard
IIIPsalm 33, 51
Fantasie-Toccata Psalm 33
Elegisch voorspel Psalm 51 : 1
2010
2010
Herman
Jeroen
IVPsalm 24
Psalm 24 (1e druk) – versie 1960 (Willem Mudde)
Psalm 24 (2e druk) – versie 1982 (Dirk Janszoon Zwart en Feike Asma)
2013
2013
Herman
Everhard
VPsalm 1, 3, 4, 5, 19, 33, 42, 89
1. Psalm 1 (twee bewerkingen)
2. Psalm 3 vers 3 “Ik lag en sliep gerust”
3. Psalm 4 Intonatie
2012
2015
2010
Jeroen
Ad
Jenneke
4. Psalm 5 (vrij-canonisch)
5. Psalm 19 Mixolydisch voorspel
6. Psalm 33 (1e bewerking) – Voor alléén het 7e vers
2010
2015
2014
Jenneke
Ad
Everhard
7. Psalm 33 (2e bewerking) Con moto e maestoso (= nr. 75)
8. Psalm 42 (1e bewerking) “dan sus, dan soo”
9. Psalm 42 (2e bewerking)
2010
2012
2013
Jenneke
Joop
Herman
10. Psalm 42 (3e bewerking) Lento
11. Psalm 89 Maestoso
2013
2015
Herman
Ad
VIPsalm 77 (86), 92, 116 (74), 102
1. Psalm 77 (86)
2. Psalm 92
2011
2011
Robert
Robert
3. Psalm 116 (74)
4. Psalm 102
2011
2011
Robert
Robert
VIICanonisch voorspel over Psalm 84 : 12008Ad
VIIIFantasie Psalm 66 : 12012Everhard
IXToccata over Psalm 1462009Couzijn
XPsalm 72
1. Fantasie Psalm 72 : 11 (versie zoals in Stuk X)
2. Fantasie Psalm 72 : 11 (1e versie in de editie 2003)
3. Fantasie Psalm 72 : 11 (2e versie in de editie 2003)
2012
2015
2014
Ad
Everhard
Everhard
XIPsalm 91, 68
1. Orgelkoraal Psalm 91
2. Voorspel en Koraal Psalm 68
2011Herman
XIIHymne Psalm 752012Arie
 Diverse orgelwerken  
 Moderato e maestoso,
1e deel uit de onvoltooide Orgelsonate in g (1899)
– verzorgd door Dirk Janszoon Zwart
2014Herman
 Larghetto voor orgel in As (1899) – voltooid door Jaap Zwart2015Everhard
 Furiante – voltooid door Dirk Janszoon Zwart2009Herman
Drie Pinksterzangen – verzorgd door Dirk Janszoon Zwart
 1. O Heil’ge Geest, daal op ons neer
2. Waak op, gij geest der oude helden
3. Daal in ons, o stroom van leven
2009
2014
2009
Herman
Everhard
Herman
 Koraalbewerkingen I – verzorgd door Frits Zwart (2010)  
 1. Psalm 61
2. Psalm 73 (twee bewerkingen)
3. Gebed des Heeren
2012
2013
2012
Ad
Everhard
Ad
4. Een Vaste Burg is onze God (bijlage bij “De Harp”, 1937)
5. God, enkel Licht (twee bewerkingen)
2013
2012
Everhard
Wilbert
 Reconstructie – verzorgd door Willem Hendrik Zwart (1988)  
 Ouverture “Dankt, dankt nu allen God”
en “Wilt heden nu treden”
2011Everhard
 Koraalmuziek 1 – Notatie: Gerrit Jan van de Werfhorst (2011)  
 1. Jezus mijn Heiland en U geldt de zaak
2. Fantasie Psalm 72 “Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen”
3. Prijs den Heer met blijde galmen (JdH 446)
2012
2012
2012
Ad
Joop
Joop
4. Komt nu met zang
5. Halleluja, eeuwig dank en eere
2012
2012
Joop
Joop
 Koraalmuziek 2 – Notatie: Gerrit Jan van de Werfhorst (2011)  
 1. Alle Menschen müssen sterben
2. Psalm 89
3. Jezus leeft en wij met Hem / Christus is opgestaan
2012
2012
2012
Joop
Ad
Ad
4. Merck toch hoe sterck
5. O zegt het allen dat Hij leeft
6. Kom tot uw Heiland
2012
2012
2012
Ad
Ad
Joop
 Overige werken  
 Kerst-Cantate “Hosianna” {gemengd koor, orgel}
– bewerking Willem Hendrik Zwart
uitgevoerd door het koor “Revival o.l.v. Henk Hilgeman
2012Ad