Woerden – Petruskerk (koororgels)

Het koororgel en het orgelpositief van de Petruskerk te Woerden

Het bovenste deel van het front van het koororgel van de Petruskerk dateert van omstreeks 1830. Het is niet bekend wie dit gedeelte gebouwd heeft. Het stond oorspronkelijk in de Hervormde Kapel aan de Nieuwe Haven te Edam. In 1984, kort na de restauratie van de Petruskerk, werd dit front, voorzien van een nieuwe kas, door de Gebroeders Van Vulpen te Utrecht in Woerden geplaatst.
De kas is een ontwerp van Paul van Vliet, architect ten tijde van de restauratie van de Petruskerk. Ook werden in 1984 nieuwe frontpijpen geplaatst, maar het binnenwerk bleef nog geheel leeg.
In 1987 bouwde de firma Van Vulpen een nieuw binnenwerk in de bestaande kas.
De toonhoogte is a’ = 440 Hertz. Daardoor is het goed te combineren met moderne instrumenten, maar kan het niet gelijktijdig of in alternatim worden bespeeld met het Hoofdorgel, aangezien dat gestemd staat op a’ = 415 Hertz.

Dispositie van het Van Vulpen-koororgel in de Petruskerk
(front uit ca. 1830 / binnenwerk 1987)

Manuaal C-f3:Pedaal C-d’:
Bourdon 8′
Fluit travers 8′
Prestant 4′
Fluit 4′
Octaaf 2′
Sexquialter 2 sterk

bas/discant
discant

bas/discant
bas/discant
bas/discant
Bourdon 16′

Tremulant

Verdeling van de registers

Aan de linkerzijde
van de speeltafel:
Aan de rechterzijde
van de speeltafel:
1. Bourdon 8′ bas
2. Prestant  4′
3. Fluit 4′ bas
4. Octaaf 2′ bas
5. Sexquialter 2 sterk bas
6. Koppeling Pedaal-Manuaal
7. Bourdon 16′ Pedaal
8. Bourdon 8′ discant
9. Fluit travers 8′ discant
10. Fluit 4′ discant
11. Octaaf 2′ discant
12. Sexquialter 2 sterk discant
13. Tremulant
14. Calcant

Het orgelpositief van de Petruskerk werd in 1982 gebouwd door de jonge orgelbouwers Hans de Borst en de heer Salari. Het instrument heeft van 1982 tot 2008 dienst gedaan in het verzorgingshuis Miland te Kamerik. De kas is van Amerikaans eiken. Het pijpwerk is afkomstig van Stinkens. In 2008 werd het instrument overgebracht naar de Petruskerk, aangezien het verzorgingshuis Miland werd gesloten. De toonhoogte is a’ = 440 Hertz (bij 20 graden Celsius). Ook dit instrument is goed te combineren met moderne instrumenten, maar kan het niet gelijktijdig of in alternatim worden bespeeld met het Hoofdorgel, aangezien dat gestemd staat op a’ = 415 Hertz. Het kan wel worden gecombineerd met het koororgel.

Dispositie van het De Borst-Salari-
orgelpositief (1982)

Manuaal C-f3:
Holpyp 8′
Fluit 4′
Quint 3′
Prestant 2′
bas/discant (C-B hout)
bas/discant
discant
bas/discant

Verdeling van de registers

Aan de linkerzijde
van de speeltafel:
Aan de rechterzijde
van de speeltafel:
1. Holpyp 8′ bas
2. Fluit 4′ bas
3. Prestant 2′ bas
4. Aan/Uit
5. Holpyp 8′ discant
6. Fluit 4′ discant
7. Quint 3′ discant
8. Prestant 2′ discant

Woerden – Petruskerk, klein orgelpositief

In de Petruskerk staat bovendien een klein orgelpositief met 44 houten pijpen.
Dit orgeltje is omstreeks 1967 door een particulier uit Woerdense Verlaat in Engeland als “bouwpakket” gekocht.
In 1992 werd het door Ad van Pelt van hem overgenomen.
Het is uitstekend bruikbaar voor het uitvoeren van muziek ‘for a mechanical clock’, zoals geschreven door
George Frideric Handel. 
Ook de stukken voor ‘Flötenuhr’ van bijvoorbeeld Carl Philipp Emanuel Bach en Joseph Haydn
klinken voortreffelijk op dit instrument.

Dispositie van het kleine orgelpositief (ca. 1967)
Manuaal f-c4 Fluit 4′(Stopped Diapason)

Hier een korte opname van dit orgel:
Improvisatie over Psalm 133