Orgels in de gemeente Woerden

Hier volgt een overzicht van de 20 orgels in de gemeente Woerden die zijn bespeeld tijdens de concerten van het Bach en Mozartfestival,
met daaronder informatie over deze orgels, alsmede over de overige orgels in deze gemeente:

PlaatsKerk
HarmelenSint Bavokerk, Hervormde Kerk
KamerikGebouw Elim, Hervormde Kerk, Ontmoetingskerk
KanisSint Hippolytuskerk, Huisorgel Nico Weesjes
WoerdenBethlehemkerk, Bonaventurakerk (2 orgels), Ev.-Lutherse Kerk (2 orgels), Maranathakerk, Opstandingskerk, Petruskerk (4 orgels), Rehobothkerk
ZegveldHervormde Kerk

Meerdere foto’s zijn afkomstig van de website van Wim Verburg : www.orgelsite.nl
Deze foto’s zijn ongeveer in 2006 door Ad van Pelt en Wim Verburg gemaakt.

Harmelen – RK Sint-Bavokerk

Het orgel werd gebouwd door Pieter Maarschalkerweerd in 1858 voor de oude kerk. In 1917 werd het orgel overgeplaatst naar het huidige kerkgebouw. In 1960 werden restauraties en aanpassingen uitgevoerd door de firma Jos Vermeulen te Alkmaar. Het orgel moet op dit moment grondig gerestaureerd worden. De toonhoogte is a’ = 440 Hz.

Dispositie van het Maarschalkerweerd-orgel (1858)

Hoofdwerk C-f3:
Prestant 8′
Roorfluit 8′
Octaaf 4′
Roorfluit 4′
Quint 3′
Octaaf 2′
Mixtuur III-IV
Trompet 8′ – 1960
Bovenwerk C-f3:
Holpijp 8′
Salicionaal 8′
Viola di Gamba 8′
Prestant 4′
Gemshoorn 2′
Sesquialter II – 1960
Regaal 8′ – 1960

Manuaalkoppel
Pedaalkoppel
Pedaal C-d1:
Subbas 16′
Gedekt 8′ *
Baarpijp 8′ *
Fluit 4′ *
Nachthoorn 4′ *

* = uitgevoerd als unit
       Gedekt-Fluit,
       Baarpijp-Nachthoorn

Harmelen – Gereformeerde Kerk “De Open Poort”

Dispositie van het Verschueren-orgel (1979)

Hoofdwerk C-f3:
Prestant 8′
Gedekt 8′
Octaaf 4′
Octaaf 2′
Mixtuur IV
Bovenwerk C-f3:
Holpijp 8′
Roerfluit 4′
Gemshoorn 2′
Cornet IV discant
Dulciaan 8′
Tremulant
Pedaal C-d1:
Subbas 16′

Koppel HW-BW
Koppel Ped-HW
Koppel Ped-BW

Harmelen – Hervormde Kerk

De opdracht voor de bouw van dit instrument werd in 1900 verstrekt aan de firma Bätz-Witte. Het zou het laatste orgel van deze beroemde orgelbouwersfirma worden. Het werd in 1902 in gebruik genomen. Omdat Witte overleed tijdens de bouw, moest het worden voltooid door de firma Maarschalkerweerd. In 1981 volgde een restauratie door de firma Flentrop. Het instrument staat thans nog in de originele staat in deze kerk.

Dispositie van het Bätz/Witte-orgel (1902)

Hoofdwerk C-f3:
Bourdon 16′
Prestant 8′
Octaaf 4′
Flageolet 2′
Mixtuur II-III-IV
Trompet 8′
Nevenwerk C-f3:
Holfluit 8′
Salicet 8′
Fluit 4′
Pedaal C-d1:
Bourdon 16′
    transmissie

Koppel HW-NW
Koppel Ped-HW
Koppel Ped-NW

Kamerik – Gebouw Elim

Het orgel in gebouw Elim (tegenover de Hervormde Kerk), werd gebouwd door Hans de Borst. Het is een kopie van het Freytag-orgelpositief (ca.1805), dat vroeger opgesteld stond in het Kasteel Groeneveld te Baarn en dat zich thans bevindt in de Martinikerk te Doesburg.

Dispositie van het De Borst-orgel (2010)

Manuaal C-f3:
Holpijp 8′
Prestant 8′ discant
Prestant 4′ bas/discant
Fluit 4′
Octaaf 2′
Speelfluit 2′ 
Tremulant

Kamerik – Ontmoetingskerk

Het orgel van de Ontmoetingskerk werd gebouwd in 1912 door Martinus Vermeulen Kerkorgelfabriek te Woerden. In 2002 werden de vazen en de harp op de kas toegevoegd door de heer G. Wortman, die tevens het goudwerk aan de orgelkas aanbracht. In 2007, bij de laatste renovatie door de firma Reil, werd bovendien de tremulant aangebracht.

Dispositie van het Martinus Vermeulen-orgel (1912)

Manuaal C-f3:
Bourdon 16′
Prestant 8′
Viool 8′ (C-H in Holpyp)
Vox Celeste 8′ (C-H in Holpyp)
Holpyp 8′
Octaaf 4′
Fluit 4′
Octaaf 2′
Mixtuur III-IV bas/discant (1946)
Pedaal C-d1:
Subbas 16′
    transmissie

Koppeling:
Pedaal-Manuaal


Tremulant (2007)

Kamerik – Hervormde Kerk

Het orgel omvatte in eerste aanleg door Berend Jan van Eldik alleen de hoofdwerkkas van het huidige instrument. In 1972 werd het rugwerk in bijpassende stijl bijgemaakt door de firma Blank. In 2003 is het instrument vakkundig gerestaureerd door de firma Flentrop te Zaandam.

Dispositie van het Van Eldik-Blank orgel uit 1898 / 1972

Hoofdwerk C-g3:
Prestant 8′
Roerfluit 8′
Octaaf 4′
Nasard 3′
Octaaf 2′
Mixtuur III-IV
Trompet 8′
Rugwerk C-g3:
Holpijp 8′
Prestant 4′
Roerfluit 4′
Octaaf 2′
Sexquialter I-II
Tremulant
Pedaal C-f1:
Subbas 16′
Gedekt 8′
Fagot 16′
Koppelingen:
HW-RP
Ped-HW
Ped-RP

Kanis – RK Sint-Hippolytuskerk

Dispositie van het Maarschalkerweerd-orgel (1880)

Hoofdwerk C-g3:
Bourdon 16′
Prestant 8′
Roerfluit 8′
Octaaf 4′
Octaaf 2′
Sesquialter II (1970)
Mixtuur III-IV (1970)
Nevenwerk C-g3:
Holpijp 8′
Gemshoorn 4′
Nasard 3′
Woudfluit 2′
Kromhoorn 8′ (1970)

Pedaal C-f1:
Subbas 16′
    (transmissie)
Koppelingen:
HW-NW
Ped-HW
Ped-NW

Speelhulpen:
3 vaste combinaties
    P-MF-F
Automatische 
    pedaalomschakelaar

Kanis – Huisorgel Nico Weesjes

Het instrument werd gebouwd door de eigenaar en vaste bespeler Nico Weesjes.
De intonatie werd op voortreffelijke wijze verzorgd door de heer G. Wortman (Kamerik).
Zoals te zien is op de foto, is de kas op bijzondere wijze verfraaid door meerdere reproducties van fraaie schilderijen.
Het betreft schilderijen van Peter Paul Rubens.

Dispositie van het Weesjes-orgel (2006)

Manuaal C-f3
Holpijp 8′ (bas/discant)
Roerfluit 4′ (bas/discant)
Open fluit 2′ (bas/discant)

Woerden – Bethlehemkerk (Gereformeerde Gemeente)

Het orgel werd in 1975 gebouwd door de firma Ernst Leeflang. Het instrument heeft 16 registers en in totaal 986 orgelpijpen. Het is gebouwd volgens het neo-barokke principe. De koppelingen kunnen op twee manieren worden bediend, namelijk met registerknoppen en met voettreden.

Dispositie van het Leeflang-orgel (1975)

Hoofdwerk C-g3:
Prestant 8′
Roerfluit 8′
Octaaf 4′
Gedekte fluit 4′
Octaaf 2′
Mixtuur IV
Trompet 8′
Rugwerk C-g3:
Gedekt 8′
Prestant 4′
Quint 2 2/3′
Woudfluit 2′
Terts 1 3/5′
Dulciaan 8′
Tremulant
Pedaal C-f1:
Subbas 16′
Prestant 8′
Fagot 16′

Koppelingen:
HW-RW
Ped-HW

Woerden – RK Sint-Bonaventurakerk – hoofdorgel

Het orgel werd in de jaren 1917 tot 1919 gebouwd door Jos Vermeulen te Alkmaar. Het heeft een pneumatische tractuur met kegelladen. In 1946 werd het orgel door Jos. Vermeulen gerestaureerd. Daarbij werd de dispositie behoorlijk gewijzigd. Bij de laatste restauratie door Adema’s Kerkorgelbouw in 2010 werden deze wijzigingen weer ongedaan gemaakt. Op het Hoofdmanuaal maakte een Quint 3’ plaats voor de Fluit Harmoniek 8’, de Octaaf 2’ voor de Fluit 4’ en de Mixtuur werd in zijn oude samenstelling hersteld. Op Manuaal II werden Zingend Prestant 4’, Roerfluit 4’ en Terts 1 3/5’ vervangen door Viola di Gamba 8’, Dolce 8’ en Violine 4’. De Terts werd geplaatst op de in 1946 geplaatste pneumatische lade waarop een Scherp III stond. Op het pedaal werd de 10 2/3-transmissie uit de Subbas hersteld, een Ruispijp III ruimde het veld voor de Cello 8’. Alle superoctaven van het Hoofdmanuaal zijn weer bijgemaakt.

Dispositie van het Vermeulen-hoofdorgel (1919)

Hoofdwerk C-g3: *)
Prestantfluit 16′
Prestant 8′
Fluit harmoniek 8′
Salicionaal 8′
Bourdon 8′
Octaaf 4′
Fluit 4′
Mixtuur II-III-IV-V
Trompet 8′

*) uitgebouwd tot g4
ten behoeve van de
superoctaafkoppel
Zwelwerk C-g3:
Bourdon 16′
Viool prestant 8′
Viola di Gamba 8′
Voix Celeste 8′
Dolce 8′
Holpyp 8′
Violine 4′
Nasard 3′
Piccolo 2′
Terts 1 3/5′
Echo Trompet 8′
Tremolo
Pedaal C-f1:
Prestantbas 16′
Subbas 16′
Quintbas 10 2/3′
Cello 8′
Fluit 4′
Bazuin 16′

Koppelingen:
I-II
I-I 4′
I-II 16′
Ped-I
Ped-II
Speelhulpen
Autom. Pedaal-
   omschakeling
2 vrije combinaties
7 vaste combinaties:
    T-FF-F-MF-P-PP
Transpositeur

Woerden – RK Sint-Bonaventurakerk – transeptorgel

Het orgel, evenals het hoofdorgel gebouwd door de firma Vermeulen uit Weert, is afkomstig uit de Kerk van de O.L.V. van de Rozenkrans te Tilburg, die in 1998 werd gesloopt, waarna het orgel een plaats in de Sint-Bonaventurakerk kon krijgen. Ingericht volgens het pneumatisch/elektrische systeem en samengesteld uit 16 registers.

Dispositie van het Vermeulen-transeptorgel (1923)

Hoofdwerk C-g3:
Bourdon 16′
Prestant 8′
Salicionaal 8′
Roerfluit 8′
Octaaf 4′
Octaaf 2′
Mixtuur II-III
Trompet 8′
Zwelwerk C-g3:
Holpijp 8′
Viola di Gamba 8′
Céleste 8′
Viola 4′
Fluit 2′
Hobo 8′

Pedaal C-f1:
Subbas 16′
Octaafbas 8′
Koppelingen:
I+II
I-I 4′
I-II 16′
P-I
P-II

Speelhulpen:
vrije combinatie
4 vaste combinaties:
    P-MF-F-T

Woerden – RK Sint-Bonaventurakerk – Wortman-orgel

Het orgelpositief werd gebouwd als huisorgel door de heer Gerard Wortman in 1966

Dispositie van het Wortman-orgel (1966)

Manuaal C-f3:
Holpyp 8′ bas/discant (C-B hout)
Fluit 4′ bas/discant
Quint 3′ discant
Prestant 2′ (bas/diskant)

Woerden – Evangelisch-Lutherse Kerk, hoofdorgel

Jonathan Bätz, kleinzoon van Johann Heinrich Hartmann Bätz (de bouwer van het orgel in de Petruskerk), bouwde dit orgel in 1846. Twee jaar later bouwde hij een vrijwel identiek orgel voor de Hervormde Kerk te Harmelen, maar dat instrument ging helaas bij een grote kerkbrand verloren in 1900.

Dispositie van het Jonathan Bätz-orgel (1846)

Hoofdwerk C-f3:
Prestant 8′
Roerfluit 8′
   (= Bourdon 8′)
Octaaf 4′
Quint 3′
Octaaf 2′
Mixtuur II-III-IV
Cornet IV discant
Onderpositief C-f3:
Holfluit 8′
Viola di Gamba 8′
Fluit 4′
Gemshoorn 2′
Pedaal C-c1:
Aangehangen

Manuaalkoppel

Woerden – Ev.-Lutherse Kerk, kistorgel

Dit fraaie kistorgel is eigendom van cantor-organist Jeroen de Haan. Het werd gebouwd in 2010 door Herman Pelgrim. De zeer kunstzinnig gekleurde laagste pijpen van de Bourdon 8′ zijn afneembaar, zodat het orgel relatief eenvoudig te vervoeren is. Zeer bijzonder is het unieke register None 8/9′. Dit register verschaft de orgelklank een bijzondere en “zilverachtige” charme.

Dispositie van het Pelgrim-kistorgel (2010)

Manuaal C-d3:
Bourdon 8′ bas/discant
Openfluit 8′ discant
Gamba 8′ discant
Fluit 4′
Openfluit 2′
None 8/9′ discant
Quint 2/3′ baskant

Woerden – Kruiskerk

Het orgel was in 1956 gebouwd voor het voormalige St. Elisabeth-ziekenhuis in Tilburg. In 1982 werd het overgeplaatst naar de Kruiskerk. Bij deze overplaatsing kreeg het instrument een nieuwe kas. Er is een vrijstaande speeltafel. Op advies van dr. M.A. Vente zijn bij deze gelegenheid enkele wijzigingen aangebracht: Roerfluit 4′ van Manuaal I werd Roerfluit 8′. De Quint 2~2/3′ van Manuaal I kwam te vervallen. Op Manuaal I werd de Octaaf 2′ geplaatst, die vanaf Manuaal II kwam. Op Manuaal II kwamen de Zweving 8′ en ook de zwelkast te vervallen en de Waldhoorn 4′ werd een Woudfluit 2′.

Dispositie van het Vermeulen-orgel (1956)

Manuaal I (C-g3):
Prestant 8′
Roerfluit 8′
Octaaf 4′
Octaaf 2′
Mixtuur II-III-IV
Manuaal II (C-g3):
Holpijp 8′
Spitsgamba 8′
Prestant 4′
Fluit 4′
Woudfluit 2′
Sexquialter II
Solo Trompet 8′
Tremulant
Pedaal C-f1:
Subbas 16′
Gedekt 8′ (unit)
Bourdon 4′ (unit)

Koppelingen:
I-II
Ped-I
Ped-II
Ped-II 4′
Speelhulpen:
1 vrije combinatie
3 vaste combinaties:
    P-MF-T
Tongwerk af
Automatisch Pedaal

Woerden – Maranathakerk

Op 7 april 1981 werd de Maranathakerk in gebruik genomen. Op 10 september 1983 volgde de ingebruikname van het Van Vulpen-orgel. Het orgel heeft twee klavieren en een vrij pedaal. Het pijpwerk van het Borstwerk bevindt zich achter fraai verguld snijwerk van de Utrechts beeldhouwer Jeanot Bürgi. De klank is geïnspireerd op de orgelklank van orgels rond 1820.?

Dispositie van het Van Vulpen-orgel (1983)

Hoofdwerk C-g3:
Bourdon 16′
Prestant 8′
Holpijp 8′
Octaaf 4′
Quint 3′
Octaaf 2′
Mixtuur IV-VI
Cornet IV discant
Trompet 8′ bas/discant
Borstwerk C-g3:
Gedekt 8′
Fluit travers 8′
    vanaf f
Roerfluit 4′
Quintfluit 3′
Fluit 2′
Voxhumana 8′

Tremulant
Pedaal C-f1:
Bourdon 16′
   transmissie
Prestant 8′
   transmissie
Bazuin 16′

Koppelingen:
HW-BW
Ped-HW
Ped-BW

Woerden – Opstandingskerk

Het orgel werd in 1911 gebouwd door de firma G. van Leeuwen uit Leiden. Het orgel heeft een pneumatische tractuur en de speeltafel bevindt zich aan de linkerkant (vanuit de kerk gezien). Het orgel stond aanvankelijk in de oude Gereformeerde Kerk aan de Molenstraat en werd in 1925 overgeplaatst naar de nieuwe Opstandingskerk. Omdat het wat aan de kleine kant voor deze grotere kerk was, werd de dispositie in 1954 op enkele punten aangepast. De Vox Celeste 8 werd een Gemshoorn 2′. Op het Hoofdwerk werden de Mixtuur en de Quint 3′ toegevoegd. Bovendien kwam er een nieuwe koppel van Pedaal-Bovenwerk.

Dispositie van het Van Leeuwen-orgel (1911)

Hoofdwerk C-f3:
Bourdon 16′
Prestant 8′
Roerfluit 8′
Octaaf 4′
Quint 3′
Octaaf 2′
Mixtuur II-IV
Trompet 8′
   bas/discant
Bovenwerk C-f3:
Holpijp 8′
Gamba 8′
Fluit 4′
Gemshoorn 2′
Tremulant

Pedaal C-d1:
Subbas 16′
    transmissie
Koppelingen:
HW-BW
HW-HW 4′
Ped-HW
Ped-BW

Speelhulpen:
4 vaste combinaties:
   P-MF-F-T

Woerden – Petruskerk, hoofdorgel

Dispositie van het Johann Heinrich Hartmann Bätz-orgel (1768)

Hoofdwerk C-d3:
Prestant 16′ [Discant dubbel]
Baardpijp 8′
Quintadeen 8′
Roerfluyt 8′
Octaaf 4′
Fluyt 4′
Quint 3′ [Discant dubbel]
Octaaf 2′ [Discant dubbel]
Nagthoorn 2′
Mixtuur IV-VI-VIII
Trompet 8′
Vox humana 8′
Trambland tot Vox humana 8′
Rugwerk C-d3:
Prestant 8′ [Discant dubbel]
Holpijp 8′
Octaaf 4′
Fluyt 4′
Nasaat 3′
Superoctaaf 2′
Flageolet 1½’
Mixtuur III-IV-V-VI sterk
Cornet IV discant
Trompet 8′
Trambland tot Ruxpositief

Voorts:
Winduytlating
Drie Afsluytingen
Pedaal C-d1:
Bordon 16′
Prestant 8′
Octaaf 4′
Fagot 16′
Trompet 8′

Koppelingen:
Copling HW-RW bas/discant
Copling RW-HW
Copling Ped-HW

Zeer belangrijk:
De klavierkoppels kunnen tijdens
het spelen niet worden getrokken,
ook kunnen ze niet worden weggeduwd

Voor meer informatie over het hoofdorgel van de Petruskerk: klik hier.

Woerden – Petruskerk, koororgel

Het bovenste deel van de front van het koororgel van de Petruskerk dateert van omstreeks 1830. Het is niet bekend wie dit gedeelte gebouwd heeft. Het stond oorspronkelijk in de Hervormde Kapel aan de Nieuwe Haven te Edam. In 1984, kort na de restauratie van de Petruskerk, werd dit front, voorzien van een nieuwe kas, door de Gebroeders Van Vulpen te Utrecht in Woerden geplaatst. De kas is een ontwerp van Paul van Vliet, architect ten tijde van de restauratie van de Petruskerk. Ook werden in 1984 nieuwe frontpijpen geplaatst, maar het binnenwerk bleef nog geheel leeg. In 1987 bouwde de firma Van Vulpen een nieuw binnenwerk in de bestaande kas. De toonhoogte is a’ = 440 Hertz. Daardoor is het goed te combineren met moderne instrumenten, maar kan het niet gelijktijdig of in afwisseling worden bespeeld met het hoofdorgel, aangezien dat gestemd staat op a’ = 415 Hertz.

Dispositie van het Van Vulpen-koororgel (front circa 1830 / binnenwerk 1987)

Manuaal C-f3:
Bourdon 8′ (bas/discant)
Fluit travers 8′ (discant)
Prestant 4′
Fluit 4′ (bas/discant)
Octaaf 2′ (bas/discant)
Sexquialter II (bas/discant)
Pedaal C-d1:
Bourdon 16′

Tremulant

Voor meer informatie over het koordorgel van de Petruskerk: klik hier.

Woerden – Petruskerk, orgelpositief

Het orgelpositief van de Petruskerk werd in 1982 gebouwd door de jonge orgelbouwers Hans de Borst en de heer Salari. Het instrument heeft van 1982 tot 2008 dienst gedaan in het verzorgingshuis Miland te Kamerik. De kas is van Amerikaans eiken. Het pijpwerk is afkomstig van Stinkens. In 2008 werd het instrument overgebracht naar de Petruskerk, aangezien het verzorgingshuis Miland werd gesloten. De toonhoogte is a’ = 440 Hertz (bij 20 graden Celsius). Ook dit instrument is goed te combineren met moderne instrumenten, maar kan het niet gelijktijdig of in afwisseling worden bespeeld met het Hoofdorgel, aangezien dat gestemd staat op a’ = 415 Hertz.

Dispositie van het De Borst-Salari-orgelpositief (1982)

Manuaal C-f3:
Holpyp 8′ bas/discant (C-B hout)
Fluit 4′ bas/discant
Quint 3′ discant
Prestant 2′ (bas/diskant)

Woerden – Petruskerk, klein orgelpositief

In de Petruskerk staat bovendien een klein orgelpositief met 44 houten pijpen. 
Dit orgeltje is omstreeks 1967 door een particulier uit Woerdense Verlaat in Engeland als “bouwpakket” gekocht.
Het werd in 1992 door Ad van Pelt overgenomen.

Dispositie van het kleine orgelpositief  (circa 1965)

Manuaal f-c4
Fluit 4′
(Stopped Diapason)

Het is uitstekend bruikbaar voor het uitvoeren van muziek ‘for a mechanical clock’, zoals geschreven door George Frideric Handel. 
Ook de stukken voor ‘Flötenuhr’ van bijvoorbeeld Carl Philipp Emanuel Bach en Joseph Haydn klinken voortreffelijk op dit instrument.

Woerden – Rehobothkerk

Het orgel van de Rehobothkerk werd vermoedelijk in 1708 gebouwd door Jacob van den Eynde voor een onbekende kerk in Zuid-Nederland of Vlaanderen. Na diverse omzwervingen werd het in 1962 in Utrecht geplaatst. Bij die gelegenheid werd het uitgebreid met een vrij pedaal, opgesteld in aparte pedaaltorens. Vanaf 1979 bevindt het orgel zich in de Rehobothkerk te Woerden, eerst in de Achterstraat en vanaf 1986 in het nieuwe kerkgebouw aan de Leidsestraatweg.

Dispositie van het Van den Eynde/Blank -orgel (circa 1708 / 1962)

Manuaal C-f3:
Prestant 8′
Holpijp 8′
Octaaf 4′
Fluit 4′
Quintfluit 3′
Octaaf 2′
Mixtuur II-III
Cornet III discant
Pedaal C-d1:
Subbas 16′
Prestant 8′

Pedaalkoppel

Tremulant

Zegveld – Hervormde Kerk

Het orgel werd gebouwd door de firma J. van Gelder te Leiden. Het had één klavier en een aangehangen pedaal (met een omvang van C tot c’). De keuring en inspeling werd verricht door de Utrechtse Dom-organist Richard Hol. De dispositie luidde: Bourdon 16′, Prestant 8′, Holpijp 8′, Salicionaal 8 (vanaf c), Octaaf 4′, Fluit 4′, Quint 3′, Octaaf 2′ en Trompet 8′ B/D. In 1938 werden herstelwerkzaamheden uitgevoerd. In 1959 werd de Mixtuur toegevoegd door de firma Verschueren. Helaas was er in 1982 een brand waarbij het orgel ernstige schade opliep. In 1984 werd door de firma Verschueren in de oude kas een nieuw orgel gebouwd, met gebruikmaking van het grootste gedeelte van het oude pijpwerk. Het orgel heeft thans twee klavieren en een pedaal.

Dispositie van het Van Gelder-orgel (1879)

Hoofdwerk C-f3:
Bourdon 16′
Prestant 8′
Holpijp 8′
Octaaf 4′
Quint 3′
Octaaf 2′
Mixtuur II-III (1959)
Trompet 8′ bas/discant
Nevenwerk C-f3:
Roerfluit 8′ (1984)
Salicionaal 8′ *
Fluit 4′ *
Nasard 3′ (1984)
Woudfluit 2′ (1984)
Terts 1 3/5′ (1984)

* = oorspronkelijk op HW
Pedaal C-d1:
Subbas 16′ (transmissie)

Tremulant

Koppel HW-NW
Koppel Ped-HW
Koppel Ped-HW