Stichting Utrecht Orgelland

Eerstvolgende activiteit:

Excursie naar het Witte orgel in Museum Speelklok te Utrecht

Maandag 24 april 2023 – 14.00 uur
Vanaf 13.30 uur ontvangst met koffie/thee
14.00 uur start programma
ca. 16.00 uur afsluiting met een drankje.

Jaap-Jan Steensma zal een causerie over de orgelmakers Bätz houden en over de restauratie van het orgel
Pim Schipper zal het verhaal van Jaap-Jan uitgebreid op orgel ondersteunen.

Aanmelding:
Tot uiterlijk woensdag … april aanmelden bij het secretariaat, via 0346-212384.
Van niet-donateurs wordt een bijdrage van € 10,- gevraagd.

Stichting Utrecht Orgellland

De Stichting Utrecht Orgelland werd in 2005 in de stad Utrecht, de hoofdstad van de  gelijknamige provincie, opgericht. De stichting heeft tot doel het informeren over en bevorderen van belangstelling voor het rijke orgelbezit van de stad en de provincie Utrecht.

Kruispunten van wegen worden vrijwel altijd concentraties van – in het algemeen gesteld – verscheidenheden. Dit is in Utrecht al vanaf de Romeinse tijd in vrij sterke mate het geval. In midden-Nederland droeg (en draagt) deze bijzondere omstandigheid er aan bij, dat er zich in de afgelopen vijf eeuwen een orgelbezit ontwikkelde van zowel substantiële omvang als van opvallend grote verscheidenheid. Uniek in en voor ons land.

Zo is in Utrecht één van de oudste historische orgels van Nederland te vinden, het vroeg-17de eeuwse hoofdorgel van de Grote Kerk in Wijk bij Duurstede. Dit naast het jongste historische orgel van ons land, het grote Marcussenorgel uit 1956 van de Nicolaikerk in provinciehoofdstad Utrecht dat voor na-oorlogse orgelbouwvernieuwingen een inspirerend handvat bood aan hele generaties orgelmakers, organisten en orgelliefhebbers.

De belangrijkste orgelbouwers van de Nederlandse cultuurgeschiedenis vestigden zich in Utrecht. Tot op de huidige dag zijn hun sporen, vanaf de 15de eeuw, in Utrecht te vinden. Zoals zijn: Peter Gerritszoon, Peter Janszoon de Swart, leden van het beroemde orgelmakersgeslacht Bätz, de orgelmakers Lindsen, Witte en Maarschalkerweerd. Deze oeroude Utrechtse orgelbouwcultuur zet zich tot in onze tijd door, getuige de aanwezigheid van de orgelmakers Van Vulpen in Utrecht en Elbertse in Soest.

Grote musici – vaak ook componisten – ontplooiden op Utrechtse orgels hun bijzondere artistieke kwaliteiten, in het ene geval voor ‘vast’ en in het andere als gastorganist. Zoals zijn: Jan Pieterszoon Sweelinck, Johann Jacob Froberger, Pieter Hellendaal, Camille Saint-Saëns, Richard Hol, Johan Wagenaar, Stoffel van Viegen, Adriaan C. Schuurman, Hendrik Andriessen, Jeanne Desmessieux, Flor Peeters, Lambert Erné, Helmut Walcha, Anton Heiller, Herman Strategier, Luigi Tagliavini, Klaas Bolt, Jan Jongepier, Albert de Klerk, Feike Asma, Jean Guillou, Herman van Vliet, Jan Jansen en Jan Hage.

Een van de meest zichtbare activiteiten van de Stichting Utrecht Orgelland is de website van de Stichting Utrecht Orgelland, met daarop de orgels in de provincie Utrecht die gebouwd zijn tussen 1479 en 1956. Beide jaartallen grijpen terug op de Utrechtse Nicolaïkerk als markering van het begin van de Nederlandse orgelhistorie in 1479 en de opleving van de Nederlandse orgelbouw in 1956. Daarnaast treft u instrumenten aan die zijn geïnspireerd op het Marcussenorgel van de Nicolaïkerk én instrumenten die geregeld worden bespeeld in het kader van een concertserie. Huisorgels zijn, om privacy- en beveiligingsredenen niet opgenomen op de website.

Stichting Utrecht Orgelland

  • Jan van Ravenhorst, voorzitter
  • Han Siemons, secretaris
  • Pim Schipper
  • Dick van Dijk, lid en redactie website
  • Ad van Pelt, lid

Adviseurs

  • Peter van Dijk
  • Rogér van Dijk
  • Herman Sietsma

Vorige activiteiten:

Excursie naar het Bätz-orgel te Vleuten

Vrijdag 21 oktober 2022 – 14.00 uur
Jaap-Jan Steensma hield een causerie over de orgelmakers Bätz en over de restauratie van het orgel
Pim Schipper ondersteunde het verhaal van Jaap-Jan op orgel met improvisaties.

Excursie naar de Bätz-orgels te Woerden

Vrijdag 4 oktober 2019
13.30 uur – Ev.-Lutherse Kerk 
14.30 uur – Petruskerk
Jeroen de Haan en Ad van Pelt, orgel

Excursie naar twee grote kerken in Oudewater (met drie historische orgels)

Vrijdag 17 mei 2019 
13.30 uur – Grote of St.-Michaëlskerk Kerk
15.00 uur St.-Franciscuskerk

Grote of St.-Michaëlskerk – Hoofdorgel (Gerben Mourik, 1-3), Koororgel (Pim Schipper, 4-6)
1. Samuel de Lange sr. : Fantasie-Sonate nr. 4
2. Marinus Hendrik van ’t Kruijs : Andante (opus 29.2)
3. Improvisatie: drie karakterstukken in Duits-romantische, 19e eeuwse stijl
4. Hendrik Andriessen : Thema met variaties
5. George Thalben-Ball : Elegy
6. Improvisatie in de stijl van George Frideric Handel

St.-Franciscuskerk – Gerben Mourik
1. Hendrik Andriessen : Deuxième Choral
2. Jules Grison : Pastorale en La
3. Improvisatie : Prélude, variations et final sur ‘O Filia et Filiae’