Huizen – Oude Kerk

Orgels en organisten van de Oude Kerk te Huizen sedert 1912

Het orgel in de Oude Kerk te Huizen werd in 1912 gebouwd door de firma A.S.J. Dekker uit Goes. Het had 19 registers, verdeeld over twee manualen en pedaal. Aangenomen moet worden, dat het niet geheel nieuw was. Het was gebouwd volgens het pneumatische systeem. Het orgelfront vertoont een sterke overeenkomst met dat van het beroemde Maarschalkerweerd-orgel (1891) van het Concertgebouw in Amsterdam, dat was ontworpen door de architect van dit gebouw, A.L. van Gendt. Er wordt wel eens gedacht dat de kas mogelijk door Maarschalkerweerd gemaakt is, maar erg waarschijnlijk is dat niet. Waarschijnlijk is de kas toch door A.S.J. Dekker gemaakt. In 1923 werd de beeldengroep op de orgelkas geplaatst, voorstellende de harpspelende psalmist koning David, te midden van twee trompetspelende engelenfiguren. In de jaren ’30 werd een windmachine aangebracht. In de jaren ’40 volgden onderhoudswerkzaamheden door de firma Valckx & Van Kouteren. In de jaren ’60 werd de dispositie gewijzigd en werd de tractuur electro-pneumatisch. In 1977 werd besloten om over te gaan tot nieuwbouw. In 1979-1980 werd een nieuw orgel in de oude kas gebouwd door de firma Flentrop. Het is een mechanisch orgel met 26 stemmen verdeeld over Hoofdwerk, Bovenwerk en Pedaal. In 2012 werd het orgel gerestaureerd en schoongemaakt door de firma Reil. Het orgel heeft 26 stemmen (waaronder 6 tongwerken). In totaal zijn er 1592 orgelpijpen (waaronder 258 tongpijpen).

Dispositie van het Flentrop-orgel (1980) in historische kas (1912)

Hoofdwerk C-g3:Bovenwerk C-g3:Pedaal C-f1:
Bourdon 16′
Prestant 8′
Holpijp 8′
Octaaf 4′
Quint 3′
Octaaf 2′
Cornet V discant
Mixtuur IV-V
Fagot 16′
Trompet 8′
Prestant 8′ *
Viola di Gamba 8′ *
Roerfluit 8′
Octaaf 4′
Fluit 4′
Nasard 3′
Woudfluit 2′
Terts 1 3/5′
Flageolet 1′
Dulciaan 8′
Tremulant
Subbas 16′
Open Fluit 8′
Octaaf 4′
Bazuin 16′
Trompet 8′
Klaroen 4′

Koppelingen:
HW-BW
Ped-HW
Ped-BW
* = C-B gecombineerd
met de Roerfluit 8′

Verdeling van de registers boven de speeltafel:

1.
Prestant 8′
BW
2.
Viola di
Gamba 8′
BW
3.
Octaaf 4′
BW
4.
Roerfluit 8′
BW
5.
Fluit 4′
BW
6.
Woudfluit 2′
BW
7.
Nasard 3′
BW
8.
Terts 1 3/5′
BW
9.
Flageolet 1′
BW
10.
Dulciaan 8′
BW
11.
Cornet V
HW
12.
Prestant 8′
HW
13.
Bourdon 16′
HW
14.
Holpyp 8′
HW
15.
Octaaf 4′
HW
16.
Quint 3′
HW
17.
Octaaf 2′
HW
18.
Mixtuur IV-V
HW
19.
Fagot 16′
HW
20.
Trompet 8′
HW
21.
Tremulant
BW
Aan de linkerzijde
van de speeltafel:
Aan de rechterzijde
van de speeltafel:
A. Koppeling Hw-Bw22. Subbas 16′ Pedaal
B. Koppeling Ped-Hw23. Open Fluit 8′ Pedaal
C. Koppeling Ped-Bw24. Octaaf 4′ Pedaal
25. Bazuin 16′ Pedaal
26. Trompet 8′ Pedaal
27. Klaroen 4′ Pedaal

Organisten vanaf 1912 tot heden

De heer Holstein was waarschijnlijk de allereerste organist van de Oude Kerk, vanaf 1912. Hij bleef waarschijnlijk tot circa 1950 in functie. Hij woonde te Blaricum. Er is nog een foto van hem achter de voormalige speeltafel van het orgel in de Nieuwe Kerk. Hij schijnt een bekwaam organist geweest te zijn. Nog in 2004 beschreef Jan Gooijer in het blad “Vocaal” een herinnering aan zijn spel. De auteur (geb. in 1941) noemt dat de jaarlijks terugkerende “machtige voorspelen over de Lofzang van Zacharias van organist Holstein” een diepe indruk op hem hebben gemaakt. 
Jan Baas was organist tijdens de oorlog. Omdat hij op 31 augustus 1941 spontaan het Wilhelmus inzette, ter gelegenheid van de verjaardag van Koningin Wilhelmina, werd hij door de Sicherheitsdienst opgepakt en veroordeeld tot drie weken opsluiting in het Huis van Bewaring in Amsterdam. De gemeente werd bovendien een hoge boete opgelegd van 59.450 gulden! 
Jacob Boor was waarschijnlijk organist van de Oude Kerk tussen circa 1950 en 1959. Hij was bakker van beroep en had een winkel in het centrum van Huizen.
Jan Pieter Boor (1923-1990) was organist van de Oude Kerk van 1959 tot 1989. Daarvoor is hij bijna 10 jaar werkzaam geweest als organist te Laren. In het dagelijks leven werkte hij bij de Balamundi (producent van vloerbedekking en behang) in Huizen. Daarnaast gaf hij orgellessen.
Henk Teuwissen (*1957) was tweede organist van 1979 tot 1981. Hij emigreerde hij naar Canada, maar keerde in 1985 terug naar Nederland. Nadien was hij onder meer organist te Edam. In De Drieklank te Almere-Buiten was hij cantor-organist. Nadien was hij onder meer organist van de PKN-gemeente te Tienhoven.
Hendrika Veerman (*1962) was van 1981 tot 1984 tweede organiste. Ze studeerde hoofdvak orgel aan het Utrechts Conservatorium bij Kees van Houten. Sedert 1990 is ze assistent-organiste van de Oude Kerk. Daarnaast is ze organiste van de Hervormde Kerk te Blaricum.
Cees van der Poel (*1970) was van 1984 tot 1997 tweede organist. Hij studeerde aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam bij Hans van Nieuwkoop. Nadien was hij van 1998 tot 2011 werkzaam als organist van De Morgenster te Hilversum. Sinds 2004 is hij redacteur van het maandblad Het Orgel en vanaf 2006 bovendien orgeladviseur.
Ad van Pelt (*1960) werd in 1989 eerste organist van de Oude Kerk, na een vergelijkend proefspel. Er waren vijf kandidaten. Hij moest voorspelen voor een commissie van de kerkmusici Koos Damman en Kees Glaubitz en enkele kerkvoogden. In de Oude Kerk organiseert hij regelmatig concerten. Daarnaast is hij onder meer organist van de Petruskerk en de Maranathakerk te Woerden.
Teun Lokhorst (*1938) was asssistent-organist van de Oude Kerk van 1996 tot 2020. Hij was van 1957 tot 1970 organist te Barneveld en van 1970 tot 2020 tweede organist van de Meentkerk te Huizen.
Paul Joosse (*1958) was van 1997 tot 2021 tweede organist van de Oude Kerk. Eerder was hij tweede organist van de Zenderkerk te Huizen.
Henk Lubbers was assistent-organist van 1997 tot 2002. Thans is werkzaam als predikant te Woudenberg.
Dirk-Jan Honing (1977-2018) was assistent-organist van 1997 tot 2003. Hij studeerde aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam bij Hans van Nieuwkoop en aan het Rotterdams Conservatorium bij Ben van Oosten. Vanaf 2004 was hij organist van de Hersteld Hervormde Gemeente te Huizen.
Johan Timmer (*1949) was assistent-organist van 2007 tot 2019. Daarnaast was hij organist in andere kerken.
Gerard de Wit (*1985) was assistent-organist van 2008 tot 2012. Thans is hij organist van de Oude Kerk te Zwijndrecht.
Eric Boot (*1997) was assistent-organist van 2011 tot 2022. Thans is hij organist te Amersfoort.
Wim Lustig is assistent-organist vanaf 2019. Daarnaast is hij organist te Bussum.
Richard Vos (*1969) was assistent-organist van 2021 tot 2022. Daarnaast is hij organist van de Nieuwe Kerk te Huizen.
Jesse Boor (*2002) was assistent-organist van 2021 tot 2022. Thans is hij organist van een kerk in Hilversum.
Peter Visser (*1977) is assistent-organist vanaf 2021. Daarnaast is hij tweede organist van de Meentkerk te Huizen.
Kees van den End (*1960) is assistent-organist vanaf 2022. Daarnaast is hij organist te Montfoort, Gouda en Hoevelaken.
Wilmer den Haan (*2003) is assistent-organist vanaf 2023. Daarnaast is hij organist in de Hersteld Hervormde Gemeente te Huizen en de Chr. Geref. Kerk te Naarden.
Reinier van Nieuw Amerongen (*1995) is assistent-organist vanaf 2023. Daarnaast is hij organist te Linschoten

Het vorige concert: 

5 september 2014 – Oude Kerk – Huizen – 20.00 uur – Gerard de Wit en Ad van Pelt, orgel, m.m.v. Johanneke de Wit, blokfluit en Richard Vos, cello

Iets over de historie van het orgel van de Oude Kerk

Door drs. H.J. de Bie en drs. J.A. van Pelt
overgenomen uit “Vier eeuwen Hervormde Gemeente Huizen, 1595-1995”, Huizen, 1995

De eerste 300 jaar van het bestaan van de Hervormde Gemeente werd de gemeentezang in de Oude Kerk ondersteund door een zongenaamde voorzanger. Een gemeentelid met een goede, krachtige stem stond achter de lessenaar, welke vroeger op het doophek was geplaatst. Hij moest luid en duidelijk met zijn stem de eerste toon aangeven, waarna de gemeente volgde en men gezamenlijk het aangekondigde lied kon zingen.
In het jaar 1912 werd het eerste orgel in de Oude Kerk geplaatst. Het volgende verslag geeft de inwijding van het orgel weer:
“Den 1sten April van het jaar 1912 ’s avonds half acht werd de gemeente Huizen in haar bedehuis saamgeroepen tot het inwijden van het kerkorgel. Een seer groote schare kwam samen. Tot in de uiterste hoeken was het bedehuis gevuld, zodat veelen zich met een staanplaats moesten vergenoegen (…) Het schoone orgel voldeed algemeen en doet alle eer aan den vervaardiger, de heer A.S.J. Dekker te Goes, die ook bij deze inwijding tegenwoordig was. Moge het schoone instrument dat ook voor het uiterlijk een sieraad in het kerkgebouw is, tot in verre geslachten het gezang der gemeente Huizen begeleiden…”
Het orgelfront vertoont, behoudens de bekroning met een beeldengroep, een zeer sterke overeenkomst met dat van het wereldberoemde Maarschalkerweerd-orgel uit 1891 in het Concertgebouw te Amsterdam, hetgeen ontworpen werd door de architect van dit gebouw, A.L. van Gendt. Mogelijkerwijs zou de orgelkas van het orgel in de Oude Kerk door dezelfde beroemde orgelbouwer gemaakt kunnen zijn, maar dat is lang niet zeker. Het staat in ieder geval vast, dat het binnenwerk werd vervaardigd door de orgelbouwersfirma A.S.J. Dekker te Goes. Het orgel had 19 registers, verdeeld over twee manualen en pedaal. Aangenomen moet worden, dat het orgel niet geheel nieuw was. Het instrument werd mogelijkerwijs samengesteld uit onderdelen van verschillende oudere orgels, die de orgelbouwer waarschijnlijk -evenals de kas- in voorraad had.
De pijpen konden tot klinken worden gebracht door middel van een zogenaamd pneumatisch systeem. Het principe van dit systeem komt hierop neer: wanneer een toets wordt ingedrukt, stroomt er lucht uit een blaasbalg in een soort ‘luchtkanaal’. Deze lucht stroomt in een klein balgje, dat zich onder de pijpen bevindt. Dit balgje stroomt vol met lucht en opent daardoor een klepje onder de pijp (het ventiel), met als gevolg dat de lucht uit de grote blaasbalg de pijp binnen kan stromen. Dit pneumatische systeem is reeds in de negentiende eeuw uitgevonden. Het heeft enkele voordelen: orgels met een dergelijk systeem zijn altijd licht en gemakkelijk bespeelbaar. Maar er zijn ook grote nadelen: zo’n orgel is erg kwetsbaar. Mankementen zijn moeilijk te repareren. Bovendien komt de klank steeds enige tijd ná het aanslaan van de toets, doordat het enige tijd duurt voordat de lucht zich heeft verplaatst in het buizen-systeem. Daarom moet de organist moeite doen om ‘goed in de maat’ te blijven spelen.
In 1923 werd de beeldengroep op de orgelkas geplaatst, voorstellende de harpspelende psalmist koning David, te midden van twee trompetspelende engelenfiguren. Het plaatsen van beelden op het orgelfront is overigens een gebruik dat vroeger in de Nederlanden en in andere Europese landen dikwijls werd toegepast. Tot in de jaren dertig werden de blaasbalgen van het orgel van de Oude Kerk bediend door een orgeltrapper, aangezien er in de kerk nog geen elektriciteit aanwezig was. Toen er echter een windmachine werd geplaatst, was de orgeltrapper niet meer nodig. In 1940 werden er enkele grote onderhoudswerkzaamheden verricht door de firma Valckx & Van Kouteren. In de jaren zestig werden enkele laat-romantische orgelregisters uit de dispositie vervangen door stemmen die tot op zekere hoogte meer aansloten bij de toen heersende stroming in de orgelbouw: de Neo-Barok. Bovendien werd het kwetsbare pneumatische systeem gewijzigd in het zogenaamde elektro-pneumatische. Dit enigszins verbeterde systeem veranderde echter weinig aan de dubieuze kwaliteit van het buizen-systeem en van het pijpwerk, zodat er in 1976 diende te worden besloten om over te gaan tot nieuwbouw.
Eind 1977 werd besloten het nieuwe orgel te laten inbouwen in de bestaande historische, fraaie kas. De opdracht werd verstrekt aan de firma Flentrop Orgelbouw b.v. te Zaandam. Hierbij werd sterk overwogen om het orgel over te plaatsen naar de westelijke torengaanderij. De plaats van het orgel is op de huidige plaats voor wat betreft de klankuitstraling niet optimaal. Wanneer het orgel naar de westwand was verplaatst, had het pijpwerk hoger geplaatst kunnen worden. Omdat het het klankgedeelte zich dan hoger zou bevinden, had het geluid zich gemakkelijker in de kerk kunnen verspreiden en zou de gemeente de totaalklank als nóg fraaier hebben ervaren. In verband met hogere kosten, alsmede het feit dat er een aantal zitplaatsen zou moeten worden opgeofferd wanneer het orgel tegen de torenwand zou worden geplaatst, is van overplaatsing afgezien. In 1979 werd met de bouw van het nieuwe orgel begonnen. Het orgel werd gebouwd volgens het mechanische principe, waarbij de organist via de toetsen een direct contact heeft met de pijpen, door middel van een mechaniek van latten en hefbomen. Het orgel met twee manualen en pedaal bevat 26 sprekende stemmen. Van de 1592 pijpen is het merendeel gemaakt van orgelmetaal (dit is een legering van tin en lood). Daarnaast is een klein gedeelte van de pijpen gemaakte van mahoniehout. Het nieuwe orgel kwam in 1980 gereed en werd op 23 september van dat jaar tijdens een bijzondere samenkomst in gebruik genomen. Bij de feestelijkheden rondom de ingebruikneming werd het orgel onder meer bespeeld door de heer J.P. Boor, die van 1959 tot 1988 als hoofdorganist aan de Oude Kerk verbonden was. De opbouw, de dispositie, alsmede de klank van het orgel vertonen duidelijke overeenkomsten met het prachtige Naber-orgel uit 1852, dat zich thans bevindt in de Nederlandse Hervormde Kerk te Sliedrecht.
Het is bijzonder geschikt voor de uitvoering van Nederlandse en Duitse orgelwerken uit de 17e tot en met de 19e eeuw, waaronder de orgelwerken van Johann Sebastian Bach een vooraanstaande plaats innemen. Daarnaast kan men op het orgel van de Oude Kerk orgelwerken uit de gehele Europese orgelliteratuur, zij het deels aangepast, met een bevredigend klankresultaat ten uitvoer brengen.
Vanaf oktober 1983 worden er in de Oude Kerk regelmatig orgelconcerten gegeven.

Van april tot juni 2012 werd een restauratie uitgevoerd door de firma Reil.
In 2016 en 2020 volgden onderhoudsbeurten inclusief een generale stemming.

Tijdens de restauratie stond het koororgel van de Zenderkerk tijdelijk in de Oude Kerk

Dit orgel werd gebouwd door de Firma Flentrop in 1962.
Het heeft de volgende dispositie:
Holpijp 8′ bas/discant
Prestant 4′
Roerfluit 4′ bas/discant
Gemshoorn 2′ bas/discant
Sesquialter II discant
Cymbel I-II
Manuaal:
C–g3

Pedaal
aangehangen:
C–d1

Hier volgt een overzicht van de concerten van Ad van Pelt in de Oude Kerk te Huizen

15 oktober 1983
1. Georg Böhm : Praeludium und Fuge in C
2. Johann Sebastian Bach : O Mensch, bewein dein Sünde gross (BWV 622)
3. Joseph Rheinberger : Sonate nr. 1 in c (opus 27)
4. Théodore Dubois : In Paradisum
5. Jan Zwart : Psalm 72 vers 11
6. Louis Vierne : Allegro, uit: Deuxième Symphonie (opus 20)

29 december 1988 – Proefspel
1. Johann Sebastian Bach : Fuga in g, uit: Fantasia en Fuga in g (BWV 542); Allein Gott in der Höh sei Ehr (BWV 664)
2. Gottfried August Homilius : Straf mich nicht, in deinem Zorn
3. Improvisatie in diverse stijlen over Psalm 84
4. Improvisatie over een opgegeven psalmmelodie

22 september 1990 – m.m.v. een organiste (3)
1. Johann Sebastian Bach : Partita “O Gott, du frommer Gott” (BWV 767); Preludium en fuga in G (BWV 541)
2. Klaas Bolt : O Lam van God, onschuldig
3. Franz Schubert : Fuga in e {orgel vierhandig}
4. Klaas Bolt : Trio over Psalm 75
5. Josef Rheinberger : Delen 1 en 2, uit: Sonate nr. 1 (opus 27)
6. Willem Vogel : Fantasie “Jezus leeft, en wij met Hem!”

27 maart 1993
1. Johann Sebastian Bach : Herzlich tut mich verlangen (BWV 727); Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ (BWV 649); Toccata en fuga in d (BWV 565)
2. Felix Mendelssohn-Bartholdy : Koraal met vier variaties “Vater unser im Himmelreich”, uit: Sonate nr. 6 (opus 65/6)

25 september 1993
1. Johann Sebastian Bach : Praeludium und Fuge e-moll (BWV 533); Wo soll ich fliehen hin (BWV 646)
2. Johann Ludwig Krebs : Fantasia sopra “Freu dich sehr, o meine Seele”
3. Johann Christian Kittel : Praeludium nr. 15 in G
4. Johannes Brahms : Herzlich tut mich verlangen (opus 122/9)
5. Willem Vogel : Fantasie over “Jezus leeft, en wij met Hem”

26 maart 1994
1. Johann Sebastian Bach : Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen (BWV 1093); Ach Herr, mich armen Sünder (BWV 742); O Mensch, bewein dein Sünde gross (BWV 622)
2. Louis-Nicolas Clérambault : Suite de deuxième ton (1710)

10 september 1994
1. Johann Sebastian Bach : Praeludium und Fuge F-dur (BWV 556); Nun freut euch, lieben Christen g’mein (BWV 734)
2. Johann Ludwig Krebs : Fantasia sopra “Freu dich sehr, o meine Seele”
3. Vincenzo Bellini : Sonata per organo
4. Klaas Bolt : Trio over Psalm 75
5. Rutger van Mazijk : Preludium Psalm 100

1 oktober 1994
1. Johann Sebastian Bach : Preludium en fuga in C (BWV 553); Preludium en fuga in Bes (BWV 560); O Lamm Gottes unschuldig (BWV 1095); Jesu, meines Lebens Leben (BWV 1107); Christus, der ist mein Leben (BWV 1112); Alle Menschen müssen sterben (BWV 1117); Christ, der du bist der helle Tag (BWV 1120)
2. Wolfgang Amadeus Mozart : Fantasie in d (KV 397)

14 juli 1995 – m.m.v. Piet Boor, hobo (1,4); Dick Barmentlo, cornet (3,5)
1. Benedetto Marcello : Allegro moderato, uit: Concerto in c
2. Johann Sebastian Bach : Praeludium en fuga in C (BWV 549)
3. Johan Ludwig Krebs : Fantasia sopra “Kommt her zu mir”
4. Allessandro Besozzi : Sonate in C
5. Johann Ludwig Krebs : Wachet auf, ruft uns die Stimme

30 september 1995 – Werken van Johann Sebastian Bach
1. Fantasia in C (BWV 570)
2. Lob sei dem allmächtigen Gott (BWV 704)
3. Triosonate in e (BWV 528)
4. Praeludium en fuga in a (BWV 543)

14 september 1996 – Middagconcert
1. Johann Sebastian Bach : Toccata en fuga in d (BWV 565)
2. Alfred Hollins : A Trumpet Minuet
3. Johann Ludwig Krebs : Toccata in E
4. Johann Sebastian Bach : Preludium en fuga in G (BWV 541)
5. Georg Philipp Telemann : Fantasia in F : Nun danket alle Gott
6. Alexandre Guilmant : Paraphrase sur un choeur de Handel (opus 90/16)

13 september 1997 – Middagconcert
1. John Stanley : Volantary in e (opus 7/7)
2. William Boyce : Trumpet Voluntary in D
3. Johann Sebastian Bach : Largo, uit: Triosonate nr. 2 in c (BWV 526); Preludium en fuga in G (BWV 541)

29 november 1997 – m.m.v. Liselotte Kuling, fluit (3,5,7)
1. Georg Böhm : Vom Himmel hoch, da komm ich her
2. Nicolaus Bruhns : Preludium en fuga in g
3. Johann Sebastian Bach : Sonate voor fluit en b.c. in C (BWV 1033)
4. Johann Sebastian Bach : Nun komm der Heiden Heiland (BWV 659)
5. Wolfgang Amadeus Mozart : Kerksonate in C (KV 336)
6. Johannes Brahms : Es ist ein Ros entsprungen (opus 122/8); Preludium en fuga in g (WoO 10)
7. Hans Hiller : Andante religioso (opus 6)
8. Hendrik Andriessen : Veni, veni, Emmanuel, uit: Advent to Whitsuntide (1961)

31 oktober 1998 – m.m.v. Liselotte Kuling, fluit (1); Jeugdkoor Jubilate (Maartensdijk) o.l.v. Gera van Eijk (2,3)
1. Hans Hiller : Andante religioso (opus 6)
2. Charles Hubert Parry : Jeruzalem
3. George Wissel : Lift up your heads

4 mei 2001
1. Johann Sebastian Bach : Preludium in b, uit: Das Wohltemperierte Klavier, deel 2
2. Ludwig van Beethoven : Adagio cantabile, uit: Sonate Pathétique (opus 13)
3. Edward Grieg : Ases Tod, uit: Peer Gynt-suite (opus 46)
4. Franz Schubert : Auf einen Totenakker hat mich mein Weg gebracht, uit: Die Winterreise
5. Wolfgang Amadeus Mozart : Lacrymosa, uit: Requiem (KV 626)

3 augustus 2001 – m.m.v. Geertje Boer, sopraan (3,4,6) – Concert ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de organist
1. Jacob Praetorius : Vater unser im Himmelreich
2. Johann Sebastian Bach : Wachet auf, ruft uns die Stimme (BWV 645); Allein Gott in der Höh sei Ehr (BWV 675); Vater unser im Himmelreich (BWV 683)
3. Johann Sebastian Bach : Es glänzet der Christen inwendiges Leben (BWV 456); Gott lebet noch! (BWV 461); Ich freue mich in dir (BWV 465)
4. George Frederic Handel : He shall feed his flock; How beautiful are the feet, uit: The Messiah (HWV 56)
5. Johann Sebastian Bach : Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter (BWV 650)
6. Johann Sebastian Bach : Kommt Seelen, dieser Tag (BWV 579); Ich liebe Jesum alle Stund (BWV 468); Der Tag mit seinem Lichte (BWV 448)
7. Joseph Rheinberger : Trio in C (opus 49/2); Sonate nr. 1 in c (opus 27)

23 september 2005 – Concert ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Flentrop-orgel
1. Dietrich Buxtehude : Nun lob, mein Seel, dem Herren (BuxWV 215)
2. Johann Sebastian Bach : Wir glauben all an einen Gott (BWV 680)
3. César Franck : Sortie en fa mineur (FWV 24/1)
4. Jan Zwart : Canonisch voorspel over Psalm 84
5. Hendrik Andriessen : Veni, Creator Spiritus (1961)
6. Feike Asma : Psalm 77
7. Larry Visser : Four Choral Preludes on “Lobe den Herren” (1996)

12 juli 2008 – Middagconcert in het kader van “Orgeltochten Noord-Holland”
1. Jan Pieterszoon Sweelinck : Psalm 116 (SwWV 313)
2. Dietrich Buxtehude : Wir danken dir, Herr Jesu Christ (BuxWV 224)
3. Johann Sebastian Bach : Concerto in G, naar Antonio Vivaldi (BWV 973)
4. William Boyce : Trumpet Voluntary nr. 3 in C
5. Johann Ludwig Krebs : Fantasia sopra “Freu dich sehr, o meine Seele”
6. Wolfgang Amadeus Mozart : Kerksonate nr. 5 (KV 145)
7. Felix Mendelssohn-Bartholdy : Sonate nr. 6 (opus 65/6)
8. Théodore Dubois : Grand Choeur, uit: Douze Pièces (1886)

4 juni 2010 – m.m.v. Erik Verbrugh, verteller (2)
1. Johann Sebastian Bach : Toccata en fuga in d (BWV 565)
2. Christian Friedrich Ruppe : De slag bij Waterloo (opus 23)

2 april 2011 – Middagconcert
1. Johann Sebastian Bach : Preludium en fuga in G (BWV 541); Wachet auf, ruft uns die Stimme (BWV 645)
2. George Frideric Handel : Arrival of the Queen of Sheba, uit: Solomon (HWV 67) 
3. Johannes Brahms : Herzlich tut mich verlangen (opus 122/9)
4. Théodore Dubois : Toccata en sol majeur, uit: Douze pièces (1886)

31 maart 2012 – Orgel Oude Kerk 100 jaar
1. Jan Pieterszoon Sweelinck : Onse Vader in Hemelrijck (SwWV 309); Vater unser im Himmelreich (SwWV 309a)
2. Georg Friedrich Händel : Allemande in a (HWV 478); Sonatina in a (HWV 584)
3. Jan Zwart : Psalm 61 (Koraalbewerkingen 1); Jezus mijn Heiland (uit: Koraalmuziek voor orgel, deel 1); Fantasie en fuga Psalm 72 (Stuk X)
4. Jan Zwart : Psalm 89; Alle Menschen müssen sterben; Jezus leeft en wij met Hem / Christus is opgestaan; Merck toch hoe sterck; O zegt het allen dat Hij leeft (uit: Koraalmuziek voor orgel, deel 2)

27 juni 2012 – Ingebruikname van het orgel na een restauratie door de firma Reil
1. Johann Sebastian Bach : Herr Christ, der einig Gottes Sohn (Emans 86); Allein Gott in der Höh sei Ehr (BWV 663a); Komm, Gott, Schöpfer, Heiliger Geist (BWV 667a); Gelobet seist du, Jesu Christ (BWV 722a)
2. Johann Gottfried Walther : Herr Gott, dich loben alle wir

10 mei 2013 
1. Johann Christian Kittel : Präludium XV [G-dur]
2. Johann Ludwig Krebs : Fantasia “Freu dich sehr, o meine Seele” (Krebs-WV 519)
3. Gottfried August Homilius : Schmücke dich, o liebe Seele (BWV Anh. 74); Straf mich nicht, in deinem Zorn
4. Christian Heinrich Rinck : Präludium C-dur [fürs volle Werk]
5. Georg Andreas Sorge : Fuga over B-A-C-H [C-dur] (BWV Anh. 107)
6. Max Reger : Niederländisches Dankgebet (1915)

5 september 2014 – m.m.v. Gerard de Wit, klavecimbel [2,4,7] en orgel [5]; Johanneke Rebel, blokfluit [2,4,7]; Richard Vos, cello [7] – Concert ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum als organist van de Oude Kerk
1. Johann Nikolaus Hanff : Ein feste Burg ist unser Gott
2. Joseph Bodin de Boismortier : Sonate nr. 2 in G (opus 91)
3. Johann Gottfried Walther : Freu dich sehr, o meine Seele; Herr Gott, dich loben alle wir
4. Johann Sebastian Bach : Triosonate nr. 6 (BWV 530)
5. Johann Sebastian Bach : Ouvertüre, uit: Suite nr. 4 (BWV 1069) [orgel vierhandig]
6. Johann Ludwig Krebs : Freu dich sehr, o meine Seele (Krebs-WV 519)
7. Carl Philipp Emanuel Bach : Sonate in e (Wq 124)
8. Josef Rheinberger : Fuga en Intermezzo, uit: Sonate nr. 8 in e (opus 132)
9. Max Reger : Wer nur den lieben Gott lässt walten (opus 135a/28)
10. Max Reger : Altniederländisches Dankgebet (1915)
11. Feike Asma : Psalm 77
12. Klaas Bolt : Trio over Psalm 75
13. Rutger van Mazijk : Psalm 100