Geboren tussen 1900 en 1940

Nederlandse muziek van componisten geboren tussen 1900 en 1940, ten gehore gebracht tijdens de diensten in Woerden, Huizen en Nieuwkoop

Nederland
Feike Asma
  1912-1984
Psalm 77
Voorspel en koraal Psalm 119
Mijn Verlosser hangt aan ’t Kruis (boek 4, nr. 1)
O zegt het allen dat Hij leeft (boek 5, nr. 3)
Beveel gerust uw wegen (boek 8, nr. 2)
De Heer kent al de zijnen (boek 8, nr. 3)
Komt allen, deze dag moet waardig zijn bezongen (boek 10, nr. 2)
Heer, ik hoor van rijke zegen (boek 10, nr. 4)
Vaste rots van mijn behoud (boek 18, nr. 2)
Wim van Beek
  1930-2017
Wat de toekomst brengen moge (Gezang 293), 
   uit: Orgelboek bij de 491 Gezangen
Klaas Bolt
  1927-1991
Variaties over Psalm 43 [Zetting 1,2 + Var. 1,2]
Trio over Psalm 75
O Lam van God
Jan Dirk Bonefaas
  1926-2004
Fantasie over Psalm 72
Bram Bruin
  1912-1968
Fantasie Psalm 122
Douwe Egbert Cnossen
  1931-1991
Fantasie Christus wandelt langs de straten
Chris Haalboom
  *1932
Gezang 435
Nico van den Hooven
  1933-1991
Gezang 225
Gerrit Jellesma
  1880-1954
Psalm 116 {voor gemengd koor, soli en orgel}
Cor Kee
  1900-1997
’t Scheepke onder Jezus’ hoede
Gezang 292 (Orgelboek bij de 491 Gezangen)
Albert de Klerk
  1917-1998
     Psalmen en Gezangen
‘k Wil U, o God, mijn dank betalen (1944)
Midden in de winternacht, uit: Ons Volkslied (1945)
O Kerstnacht, schooner dan de dagen, uit: Ons Volkslied (1945)
Kirken den er et gammelt hus, uit: Koralpreludier og variasjoner (1980)
Psalm 68 (Koraalbewerkingen bij de 150 Psalmen)
Gezang 5, uit: 41 Gezangen
Gezang 34: Partita “Om Sions wil zwijg ik niet stil” (1982)
Partita over Gezang 131
Gezang 483 Gij die alle sterren houdt (1996)
Albert de KlerkOrgelboek bij de 491 Gezangen:
Gezang 66
Gezang 67
Gezang 125
Gezang 157
Albert de KlerkKoraalbewerkingen bij de 491 Gezangen:
Gezang 264
Gezang 439 Hoe glanst bij Gods kindren het innerlijk leven
Gezang 461 O hoogt’ en diepte, looft nu God
Albert de Klerk
   Overige werken
De herdertjes lagen bij nachte, uit: Ons Volkslied (1945)
Dialoog, Fugato en Toccata, uit: Tien Orgelwerken (1946)
Pastorale, uit: Tien Orgelwerken (1946)
Paraphrase over “Vexilla Regis” (1949)
Variaties over een Kempisch Kerstlied (1953)
Offertorium “Ascendit Deus”, uit: Vijf polyfone studies (1956)
Fantasia Primi Toni “Ave Maris Stella”, uit: Octo Fantasiae (1954)
Variaties over Psalm 95 (1962)
Variaties over Psalm 150 (1962)
Impetuoso en Pomposo, uit: Twelve Images (1969)
Variaties over Noël “Joseph est bien marié” (1978)
Variasjoner over “Fedrane kyrkja i Noregs land” (1980)
Adriaan Kousemaker
  1909-1984
Avondzang (Bundel 1938)
Jan D. van Laar
  *1936
Jezus, ga ons voor (Orgelboek bij de 491 Gezangen)  
Gezang 264 (Orgelboek bij de 491 Gezangen)
Gezang 299 (Orgelboek bij de 491 Gezangen)
Rutger van Mazijk
  *1934
Preludium Psalm 100
d’Almachtig’ is mijn herder en geleide
Heer ik hoor van rijke zegen
Voor alle heil’gen in de heerlijkheid
Willem Mudde
  1909-1984
    Psalmen
Psalm 38, uit Vijf Canonische Psalmvoorspelen (1946)
Psalm 138
Psalm 139
Willem Mudde
   Gezangen
Gij, Jezus Christus, opgestegen (Gezang 232, uit Liedboek voor de Kerken)
Morgenglans der eeuwigheid (Orgelkoralen in de eredienst, 1951)
From Heaven above to earth I come (1960)
Praise, My Soul, the King of Heaven
Give Praise and Glory unto God (The Parish Organist XI, 1966)
Forty days and forty nights (Aus der Tiefe) (The Parish Organist XI, 1966)
O Worship the King (The Parish Organist XI, 1966)
Variaties en fuga over “Waer dat men sich al keerd of wend”
Variaties over “Er is een Kindeke geboren op aard”
Piet Post
  1919-1979
Gezang 299 (Liedboek voor de Kerken)
Bernard Renooij
1915-2006
Gezang 442 Jezus, ga ons voor (Liedboek voor de Kerken)
Arie S. SchullerPsalm 75
Bewerking over Gezang 303
Adriaan C. Schuurman
  1904-1998
Psalm 65
Psalm 125 (Bundel 1938)
Willem Vogel
  1920-2010
Psalm 47, uit Orgelboek bij de 150 Psalmen
Fantasia “Jezus leeft en wij met Hem”
O Nederland, let op uw saeck (deel 1, uit: Valeriussuite)
Gelukkig is het land (deel 2, uit: Valeriussuite)
Com nu met sang (deel 5, uit: Valeriussuite)
Festivo (deel 7, uit: Valeriussuite)
Paul Christiaan van Westering
  1911-1991
Gezang 259 (Bundel ’38)
Paul Wols
  1934-2018
Psalm 14 [uit: Korte Voorspelen]
Psalm 53 [uit: Korte Voorspelen]
Beveel gerust uw wegen
Simon de Zee
  1930-2004
Gezang 397 (Orgelboek bij de 491 gezangen)

Orgelspel door het Kerkelijk Jaar en bij bijzondere gelegenheden

ComponistTitelLied
Adventde KlerkDe Lofzang van Maria
De Lofzang van Zacharias
157
158
O kom, o kom, Immanuël,
uit: Orgelboek bij de 491 Gezangen (1985)
LvdK 125
O kom, o kom, Immanuël,
uit: Koraalbewerkingen bij de 491 Gezangen (1993)
LvdK 125
Kerstde KlerkMidden in de winternacht
uit: Ons Volkslied (1945)
486
O Kerstnacht, schooner dan de dagen
uit: Ons Volkslied (1945)
510
Variaties over een Kempisch kerstlied (1953)
Variaties over “Joseph est bien marié” (1978)

-.
Partita over “O zalig, heilig Bethlehem” (1993)LvdK 131
 MuddeVariaties over “Er is een Kindeke geboren op aard” (1948)
From Heaven above to Earth I Come (1960)469
OudjaarKeeWegen Gods, hoe duister zijt gij,
uit: Orgelboek bij de 491 Gezangen (1985)
LvdK 292
 van WesteringGezang 259, uit: Bundel ’38..
 de ZeeGezang 397 O God, die droeg ons voorgeslacht,
uit: Orgelboek bij de 491 Gezangen (1985)
90a
Nieuwjaarvan LaarGezang 442 Jezus, ga ons voor
uit: Orgelboek bij de 491 Gezangen (1985)
835
RenooijGezang 442 Jezus, ga ons voor835
Epifaniede KlerkKirken den er et gammelt hus,
uit: Koralpreludier og variasjoner (1980)
LijdenstijdAsmaMijn Verlosser hangt aan ’t Kruis (boek 4, nr. 1)LvdK 189
 BoltO Lam van God, onschuldig409
 de KlerkParaphrase over “Vexilla Regis” (1949)
PasenAsmaO zegt het allen, dat Hij leeft (boek 5, nr. 3)642
 van den HoovenZingt voor de Heer een nieuw gezang655
 VogelFantasia voor orgel “Jezus leeft, en wij met Hem!”641
BevrijdingVogelO Nederland, let op Uw saeck (deel 1, uit: Valeriussuite)
Gelukkig is het land (deel 2, uit: Valeriussuite)
Komt nu met zang (deel 5, uit: Valeriussuite)
Festivo (deel 7, uit: Valeriussuite)

LvdK 416
LvdK 415
Hemelvaartde KlerkOffertorium “Ascendit Deus”, uit: Vijf polyfone studies (1956)
MuddeGij, Jezus Christus, opgestegenLvdK 232
VogelPsalm 47, uit: Orgelboek bij de 150 Psalmen47
PinksterenAsmaKomt allen, deze dag moet waardig zijn bezongen (boek 10, nr. 2)LvdK 242
Heer, ik hoor van rijke zegen (boek 10, nr. 4)
 van MazijkHeer, ik hoor van rijke zegen
Eeuwigheid
Rouw
van Mazijkd’Almachtig’ is mijn herder en geleide  23a
(of LvdK 13B)
 BoltVariaties over Psalm 4343
Heilig AvondmaalAsmaVaste rots van mijn behoud (boek 18, nr. 2)911