Willem Mudde (1909-1984)

In 2009 was het precies 100 jaar geleden dat Willem Mudde werd geboren. Om deze reden werden de complete orgelwerken van Willem Mudde uitgevoerd in het Bach en Mozartfestival.
Willem Mudde studeerde onder meer bij zijn schoonvader Jan Zwart en aan de Kirchenmusikschule te Berlijn. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij in Nederland de belangrijkste stimulator en voorman van de Lutherse kerkmuziek, waarbij hij ook internationaal naam maakte. In 1946 richtte Willem Mudde de Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek op en vier jaar later startte hij het tijdschrift Musica Sacra. Aan het Utrechts Conservatorium doceerde hij orgel, muziektheorie en kerkmuziek. Hij oriënteerde zich sterk op de Duitse kerkmuziekcultuur en was daarbij een pleitbezorger van muziek van Pepping en Distler. Als cantor-organist was hij achtereenvolgens werkzaam bij de Lutherse gemeenten van Purmerend, Hilversum, Amsterdam en Utrecht. Vanaf 1966 tot aan zijn overlijden was hij de vaste bespeler van het beroemde Bätz-orgel in de Lutherse Kerk in Den Haag.
In de onderstaande lijst staan diverse orgelwerken van Willem Mudde. Deze orgelwerken zijn uitgevoerd door de organisten Jeroen de Haan, Bert ten Hoeve, Jos Moeke, Gerben Mourik, Ad van Pelt en Herman van Vliet.
In “Repertorium Orgelmusik” van Beckmann en in het “Compendium bij het Liedboek voor de Kerken” wordt abusievelijk melding gemaakt van “Variaties en fuga: O Nederland, let op uw saeck”. Dit werk komt echter niet voor in de lijst in “In de Hof der evangelische Kerkmuziek” van Mudde. Hier is sprake van een vergissing.
In de bundel “The Parish Organist”, in 1966 uitgegeven onder redactie van Willem Mudde, bevindt zich één koraalbewerking waar boven staat: Anonymus. Mogelijk heeft Mudde dit werk in een later stadium willen toevoegen aan deze bundel en wilde hij (bescheiden als hij was) niet een vierde maal zijn eigen naam boven een compositie vermelden. Daarom noteerde hij er boven: “Anonymus”. Het werk laat echter onmiskenbaar zijn stijl horen. Hoe het ook zij, het leek me in elk geval goed om ook dit “anonieme” orgelwerk te betrekken bij de complete uitvoering van de orgelwerken van Willem Mudde.

In de periode 2009 tot 2012 zijn de complete orgelwerken van Willem Mudde uitgevoerd in het “Bach en Mozartfestival Woerden”
19 augustus 2009 – Bert ten Hoeve – Petruskerk – Woerden: Vijf Canonische Orgelkoralen (1946)
22 augustus 2009 – Ad van Pelt – Sint Joriskerk – Amersfoort: Variaties en fuga “Waer dat men sich al keerd’ of wend” (1934)
12 september 2009 – Ad van Pelt – Ev.-Lutherse Kerk – Woerden: Lof zij de Heer {begeleidingspartita} (1964)
17 oktober 2009 – Jeroen de Haan – Petruskerk – Woerden: Passacaglia voor orgel over Luther’s De Profundis-lied “Aus tiefer Not schrei ich zu dir” (1977)
24 oktober 2009 – Jeroen de Haan – Ev.-Lutherse Kerk – Woerden: Orgelkoraal “Aus tiefer Not schrei ich zu dir”
26 december 2009 – Ad van Pelt – Petruskerk – Woerden: Variaties over het oud-Nederlandse Kerstlied “Er is een Kindeke geboren op aard” (c.1947)
8 mei 2010 – Herman van Vliet – Petruskerk – Woerden: Psalm 25 en 146, uit: 14 Psalmvoorspelen + Introductie, Koraal en Ciaconna over psalm 24 + Koraalvoorspel “Lieve Jezus, zie ons saâm”
24 september 2010 – Ad van Pelt – Oude Kerk – Zoetermeer: Vijf Canonische Psalmvoorspelen.
26 maart 2011 – Ad van Pelt – Petruskerk – Woerden: Morgenglans der eeuwigheid, uit: Orgelkoralen voor de eredienst (1951) + Gezang 331, uit: Orgelboek bij de 491 Gezangen (1985)
17 augustus 2011 – Gerben Mourik – Petruskerk – Woerden: Partita over Gezang 402 “Verheugt u, christenen, tesaam!” [in: 12 Partita’s, deel 3] (1983) + Gezang 232 “Gij, Jezus Christus, opgestegen”
8 mei 2012 – Herman van Vliet – Petruskerk – Woerden: Orgelkoraal Psalm 86, in oude stijl (1951)
21 juni 2012 – Ad van Pelt – Petruskerk – Woerden: From heaven above to earth I come (1960) + Verrezen is de zaal’ge dag {begeleidingspartita} (1964)
25 juli 2012 – Jos Moeke – Petruskerk – Woerden: Concerto “Vom Himmel hoch” (1978)
22 augustus 2012 – Ad van Pelt – Petruskerk – Woerden: Koraalvoorspelen uit “The Parish Organist” (1966)

De complete orgelwerken van Mudde, met jaar van uitvoering en naam van de organist:

JaarWerkJaarOrganist / Musici
1934Variaties en fuga “Waer dat men sich al keerd’ of wend” 
(Koog a/d Zaan, Boek XVII)
2009Ad van Pelt
1945Vijf Canonische Psalmvoorspelen
(uitgave: Joh. Wagenaar)
1. Psalm 138
2. Psalm 139
3. Psalm 33
4. Psalm 38
5. Psalm 27
2010Ad van Pelt
1946Vijf Canonische Orgelkoralen
(uitgave: Joh. Wagenaar)
1. De Heer is God en niemand meer
2. Wat God doet, dat is welgedaan
3. Jezus neemt de zondaars aan
4. Lof zij den Heer, den almachtigen Koning der eere
5. Hoe schoon blinkt ons de Morgenster
2009Bert ten Hoeve
c.1947Variaties over het oud-Nederlandse Kerstlied
“Er is een Kindeke geboren op aard” 
(Ars Nova, Goes, nr. 147)
2009Ad van Pelt
1948Introductie, Koraal en Ciaconna Psalm 24 
(Ars Nova, Goes, nr. 172)
2010Herman van Vliet
c.1948Twee Psalmbewerkingen, in: 14 Psalmvoorspelen
(Ars Nova, Goes, nr. 176)
1. Psalm 25
2. Psalm 146
2010Herman van Vliet
1951Orgelkoralen in de eredienst, 1e deel (Harmonia 764)
1. Psalm 86
2. Morgenglans der Eeuwigheid (Gezang 289) 
[ook in: Koraalbewerkingen bij de 491 Gezangen]


2012
2011


Herman van Vliet
Ad van Pelt
1955Gezang 232 “Gij, Jezus Christus, opgestegen”2011Gerben Mourik
1960Chorale Prelude for Organ
“From Heaven above to Earth I come”
based on Martin Luther’s hymn 
“Vom Himmel hoch, da komm ich her” 
(uitgave: Augsburg Publishing House, Minneapolis, USA)
2012Ad van Pelt
1964Twee begeleidingspartita’s
(Koog a/d Zaan, Boek XVIII)
1. Lof zij de Heer
2. Verschenen is de zaal’ge dag


2009
2012


Ad van Pelt
Ad van Pelt
1966Drie koraalvoorspelen in “The Parish Organist” – Part Eleven
“Thirty-five Preludes on familiar hymn tunes” 
(uitgave: Concordia Publishing House, St. Louis, USA)
1. Give praise and glory unto God 
/ Lord Jesus Christ, Thou hast prepared 
(Elbing with Herr Jesu Christ, du hast bereit)
2. O Worship the King (Hanover)
3. Forty days and forty nights
(Heinlein with Aus der Tiefe)
4. Praise, my soul, the King of Heaven 
(“Anonymus”, maar mogelijk toch ook van Willem Mudde)
2012Ad van Pelt
1977Passacaglia voor orgel over Luther’s De Profundis-lied
“Aus tiefer Not schrei ich zu dir”
2009Jeroen de Haan
1978Concerto “Vom Himmel hoch” 
(uitgave: Commissie voor de Kerkmuziek, Amstelveen)
2012Jos Moeke
1983Partita over Gezang 402 “Verheugt u, christenen, tesaam!”
(in: 12 Partita’s, deel 3)
2011Gerben Mourik
c.1983Wij geloven allen in één God 
(Gezang 331, in: Orgelboek bij de 491 Gezangen)
2011Ad van Pelt
 TOTAAL:    

Enige niet uitgegeven orgelwerken:

JaarWerkJaarOrganist / Musici
Koraalvoorspel:
“Wie maar den goeden God laat zorgen”
c.1935Koraalvoorspel:
“Lieve Jezus zie ons saâm”
2010Herman van Vliet
c.1977Orgelkoraal “Aus tiefer Not schrei ich zu dir” 
[Uit angst en nood stijgt mijn gebed, Gezang 19]
2009Jeroen de Haan

Andere werken van Willem Mudde die zijn uitgevoerd tijdens de concerten van het Bach en Mozartfestival Woerden:

JaarWerkJaarMusici
1963Organ and Trumpet:
Accompaniments to Festival Hymns 
(uitgave: Augsburg Publishing House, Minneapolis, USA)
1964From Heaven above to Earth I come 
{harmonisatie}
2012Ad van Pelt, orgel
1964Twee begeleidingspartita’s 
(Koog a/d Zaan, Boek XVIII)
  
 1. Lof zij de Heer2009Ev.-Lutherse Cantorij
o.l.v. Jeroen de Haan
Ad van Pelt, orgel
 2. Verschenen is de zaal’ge dag2012Gelegenheidskoor
o.l.v. Wiebe Tilstra
Marjolein van Zoelen, fluit
Ad van Pelt, orgel
Zingt nu de Heer, stem allen in {koor}2009Ev.-Lutherse Cantorij
o.l.v. Jeroen de Haan
Een vaste burcht is onze God {koor}2009Ev.-Lutherse Cantorij
o.l.v. Jeroen de Haan

Nog enkele andere werken van Willem Mudde:

1. Dankt, dankt nu allen God – voor koor, gemeente en orgel – uitgegeven bij Ars Nova (Goes)
2. Hoe schoon blinkt ons der morgenster – liturgische koraalcantate voor gemeente, koor, soli en orgel
3. Sing praise to the Lord – motet – Augsburg Publishing House, Minneapolis (1958)
4. De Heer is God (Ges. 2) Du Lebenstbrot Herr Jesu Christ – Liturgiese orrelmusiek – uitgever: Bloemfontein : Nederduitse Gereformeerde Kerk in die O.V.S., [1972?]
5. Introïtus motet over Psalm 98 : 1,2 – Uitgave Stichting Lutherse Werkgroep voor de kerkmuziek (1975?)