Willem Mudde (1909-1984)

In 2009 was het 100 jaar geleden dat Willem Mudde werd geboren. Om deze reden werden zijn complete orgelwerken uitgevoerd in het Bach en Mozartfestival.
Mudde studeerde onder meer bij zijn schoonvader Jan Zwart en aan de Kirchenmusikschule te Berlijn. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij in Nederland de belangrijkste stimulator en voorman van de Lutherse kerkmuziek, waarbij hij ook internationaal naam maakte. In 1946 richtte hij de Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek op en vier jaar later startte hij het tijdschrift Musica Sacra. Aan het Utrechts Conservatorium doceerde hij orgel, muziektheorie en kerkmuziek. Hij oriënteerde zich op de Duitse kerkmuziekcultuur en was daarbij een pleitbezorger van muziek van Pepping en Distler. Als cantor-organist was hij achtereenvolgens werkzaam bij de Lutherse gemeenten van Purmerend, Hilversum, Amsterdam en Utrecht. Vanaf 1966 tot aan zijn overlijden was hij de vaste bespeler van het beroemde Bätz-orgel in de Lutherse Kerk in Den Haag.
In “Repertorium Orgelmusik” van Beckmann en in het “Compendium bij het Liedboek voor de Kerken” wordt abusievelijk melding gemaakt van “Variaties en fuga: O Nederland, let op uw saeck”. Dit werk komt echter niet voor in de lijst in “In de Hof der evangelische Kerkmuziek” van Mudde. Hier is sprake van een vergissing.
In de bundel “The Parish Organist”, in 1966 uitgegeven onder redactie van Willem Mudde, bevindt zich één koraalbewerking waar boven staat: Anonymus. Mogelijk heeft Mudde dit werk in een later stadium willen toevoegen aan deze bundel en wilde hij (bescheiden als hij was) niet een vierde maal zijn eigen naam boven een compositie vermelden. Daarom noteerde hij er boven: “Anonymus”. Het werk laat echter onmiskenbaar zijn stijl horen. Hoe dan ook, het leek me in elk geval goed om ook dit “anonieme” orgelwerk te betrekken bij de complete uitvoering van de orgelwerken van Willem Mudde.

De complete orgelwerken van Mudde, met jaar van uitvoering:

De orgelwerken zijn uitgevoerd door de volgende organisten:
Ad van Pelt, Bert ten Hoeve, Gerben Mourik, Herman van Vliet, Jeroen de Haan, Jos Moeke

JaarWerkJaarOrganist
1934Variaties en fuga “Waer dat men sich al keerd’ of wend” 
(Koog a/d Zaan, Boek XVII)
2009Ad
1945Vijf Canonische Psalmvoorspelen
(uitgave: Joh. Wagenaar)
1. Psalm 1382010Ad
2. Psalm 1392010Ad
3. Psalm 332010Ad
4. Psalm 382010Ad
5. Psalm 272010Ad
1946Vijf Canonische Orgelkoralen
(uitgave: Joh. Wagenaar)
1. De Heer is God en niemand meer2009Bert
2. Wat God doet, dat is welgedaan2009Bert
3. Jezus neemt de zondaars aan2009Bert
4. Lof zij den Heer, den almachtigen Koning der eere2009Bert
5. Hoe schoon blinkt ons de Morgenster2009Bert
c.1947Variaties over het oud-Nederlandse Kerstlied
“Er is een Kindeke geboren op aard” 
(Ars Nova, Goes, nr. 147)
2009Ad
1948Introductie, Koraal en Ciaconna Psalm 24 
(Ars Nova, Goes, nr. 172)
2010Herman
c.1948Twee Psalmbewerkingen, in: 14 Psalmvoorspelen
(Ars Nova, Goes, nr. 176)
1. Psalm 252010Herman
2. Psalm 1462010Herman
1951Orgelkoralen in de eredienst, 1e deel (Harmonia 764)
1. Psalm 862012Herman
2. Morgenglans der Eeuwigheid (Gezang 289) 
[ook in: Koraalbewerkingen bij de 491 Gezangen]
2011Ad
1955Gezang 232 “Gij, Jezus Christus, opgestegen”2011Gerben
1960Chorale Prelude for Organ
“From Heaven above to Earth I come”
based on Martin Luther’s hymn 
“Vom Himmel hoch, da komm ich her” 
(uitgave: Augsburg Publishing House, Minneapolis, USA)
2012Ad
1964Twee begeleidingspartita’s
(Koog a/d Zaan, Boek XVIII)
1. Lof zij de Heer2009Ad
2. Verschenen is de zaal’ge dag2012Ad
1966Drie koraalvoorspelen in “The Parish Organist” – Part Eleven
“Thirty-five Preludes on familiar hymn tunes” 
(uitgave: Concordia Publishing House, St. Louis, USA)
1. Give praise and glory unto God 
/ Lord Jesus Christ, Thou hast prepared 
(Elbing with Herr Jesu Christ, du hast bereit)
2012Ad
2. O Worship the King (Hanover)2012Ad
3. Forty days and forty nights
(Heinlein with Aus der Tiefe)
2012Ad
4. Praise, my soul, the King of Heaven 
(“Anonymus”, maar mogelijk toch ook van Willem Mudde)
2012Ad
1977Passacaglia voor orgel over Luther’s De Profundis-lied
“Aus tiefer Not schrei ich zu dir”
2009Jeroen
1978Concerto “Vom Himmel hoch” 
(uitgave: Commissie voor de Kerkmuziek, Amstelveen)
2012Jos
1983Partita over Gezang 402 “Verheugt u, christenen, tesaam!”
(in: 12 Partita’s, deel 3)
2011Gerben
c.1983Wij geloven allen in één God 
(Gezang 331, in: Orgelboek bij de 491 Gezangen)
2011Ad

Enige niet uitgegeven orgelwerken:

JaarWerkJaarOrganist
Koraalvoorspel:
“Wie maar den goeden God laat zorgen”
c.1935Koraalvoorspel:
“Lieve Jezus zie ons saâm”
2010Herman
c.1977Orgelkoraal “Aus tiefer Not schrei ich zu dir” 
[Uit angst en nood stijgt mijn gebed, Gezang 19]
2009Jeroen

Andere werken van Willem Mudde die zijn uitgevoerd tijdens de concerten van het Bach en Mozartfestival Woerden:

JaarWerkJaarMusici
1963Organ and Trumpet:
Accompaniments to Festival Hymns 
(uitgave: Augsburg Publishing House, Minneapolis, USA)
1964From Heaven above to Earth I come 
{harmonisatie}
2012Ad van Pelt, orgel
1964Twee begeleidingspartita’s 
(Koog a/d Zaan, Boek XVIII)
  
 1. Lof zij de Heer2009Ev.-Lutherse Cantorij
o.l.v. Jeroen de Haan
Ad van Pelt, orgel
 2. Verschenen is de zaal’ge dag2012Gelegenheidskoor
o.l.v. Wiebe Tilstra
Marjolein van Zoelen, fluit
Ad van Pelt, orgel
Zingt nu de Heer, stem allen in {koor}2009Ev.-Lutherse Cantorij
o.l.v. Jeroen de Haan
Een vaste burcht is onze God {koor}2009Ev.-Lutherse Cantorij
o.l.v. Jeroen de Haan

Nog enkele andere werken van Willem Mudde:

1. Dankt, dankt nu allen God – voor koor, gemeente en orgel – uitgegeven bij Ars Nova (Goes)
2. Hoe schoon blinkt ons der morgenster – liturgische koraalcantate voor gemeente, koor, soli en orgel
3. Sing praise to the Lord – motet – Augsburg Publishing House, Minneapolis (1958)
4. De Heer is God (Ges. 2) Du Lebenstbrot Herr Jesu Christ – Liturgiese orrelmusiek – uitgever: Bloemfontein : Nederduitse Gereformeerde Kerk in die O.V.S., [1972?]
5. Introïtus motet over Psalm 98 : 1,2 – Uitgave Stichting Lutherse Werkgroep voor de kerkmuziek (1975?)