Zwitserland

De Zwitserse organisten Annerös Hulliger en Philip Swanton hebben zich ten doel ge­steld onbe­ken­d Zwitsers reper­toire op te sporen en uit te voeren. Tastbaar resultaat daarvan is een cd waarop de beide kooror­gels uit de Kloosterkerk te Muri worden bespeeld. De goed bewaard gebleven orgels, gebouwd in 1744 door Bossart, klinken bijzon­der fraai. In 1962 werden ze gerestaureerd door de firma Metz­ler. Het Evan­ge­lie-orgel heeft acht regis­ters, het Epis­tel-orgel heeft het dubbe­le aantal stemmen. Beide orgels hebben één manu­aal en vrij pedaal. We kunnen de orgels uitgebreid beluisteren in een prach­tig pro­gramma met grotendeels ongepubliceerde 18e-eeuwse werken voor twee toets­in­stru­menten, die worden bewaard in de bi­blio­theek van de Kloosterkerk. Over de compo­nisten is in de meeste geval­len zeer weinig bekend. Enkele werken voor één orgel werden voor deze cd aange­past voor uit­voe­ring op twee orgels. Het pro­gramma wordt geopend met twee korte, eendelige sona­tes van Chiesa en Martini. Vervolgens horen we in twee sona­tes van Lovati en Piazza duide­lijk ver­want­schap met de Epis­tel­sonates van Mo­zart. Daarna komen de zeer fraaie solo-registers van beide orgels bijzonder goed tot hun recht in de prachti­ge “Aria mit 15 Veränderungen’ van Johann Chris­toph Bach. In een anoniem “Concer­tino a due Organi” her­kennen we duide­lijk de lichtvoetige, galante stijl van Carl Philipp Emanuel Bach. In de “Aria Prima” van Johann Xaver Nauss worden de talrijke ver­sie­rin­gen briljant en smaak­vol uitge­voerd. Tijdens het hele programma horen we zeer muzikaal en zangrijk orgelspel dat een grote blijdschap uit­straalt, waarbij boven­dien steeds duide­lijk wordt gearticu­leerd. Er is vol­doende varia­tie in regis­tra­tie. Het samen­spel is steeds per­fect. De kleine toonhoogte-ver­schillen tussen de beide orgels, die soms te horen zijn, doen geen afbreuk aan deze opnamen. Het booklet is voorzien van een fraaie foto’s. De registra­ties staan duide­lijk aange­geven. De opname is akoes­tisch uitermate gun­stig. Tenslotte een min­puntje: de nummers van de tracks 13-16 staan onjuist in het booklet vermeld. – N.a.v. “Die historischen Chororgeln der Klosterkirche zu Muri; Festliche Musik für zwei Orgeln”; Annerös Hulliger en Philip Swanton; Koch Schwann 3-1284-2 – [Drs. J.A. van Pelt – 10-6-1994]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s