Heinrich Schütz

Hier hebben we een cd met tien prachtige motetten van Schütz (1585-1672), uitgevoerd door “Pro Cantione Antiqua”, bestaande uit twee coun­ter-teno­ren, drie tenoren en twee bassen. Mede­wer­king wordt ver­leend door het “London cornett and sack­but ensemble” met vijf baroktrombo­nes en de “Restora­ti­on Acade­my” met barokviolen, luit, violone, basviool en orgel­conti­nuo. Schütz was de grootste componist van protes­tantse kerkmu­ziek vóór Bach. Hij combineerde de stijl van zijn Venetiaanse leermees­ter, Giovanni Gabrieli, met die van Noord-Duitse barok en bracht die tot een ongeëve­naard hoog niveau. Het programma wordt op stralende wijze begonnen met het prach­tige kerstmotet “Hodie Christus natus est” voor zes stem­men en ­conti­nu­o. In het aan­grijpende motet “Fili mi, Absalon”, waarin David treurt over Absalom, wordt de indrukwekkende inlei­ding gespeeld door de trombones. De woor­den van David worden gezongen door een bas en begeleid door orgel, basviool en trombo­nes. Het motet “Ich danke dir, Herr” is een blij­moe­dig loflied, waarin een beweeg­lijke rit­miek en een afwis­selen­de metriek naar voren komen. Vervolgens horen we in het kerst­motet “Der Engel sprac­h”, met de bekende woor­den van de engel tot de herders (uit Lucas 2), daad­werke­lijk grote blijd­schap, die nog bijzon­dere luister wordt bijge­zet door de plech­tige klank van de trombo­nes. Met het motet “Selig sind die Todten”, voor zes stemmen en continuo, wordt de cd op voor­beel­dige wijze beslo­ten. Jammer dat de Schütz Werke Verzeichnis-nummers (SWV) niet in het booklet vermeld staan. Gelukkig staan wél de teksten volledig afgedrukt, met een Engelse vertaling. Op deze zeer mooie cd wordt zuiver gemusiceerd, met aandacht voor details en in overeen­stemming met de barok­ke uitvoe­ringspraktijk. De teksten zijn duidelijk verstaan­baar, de ver­schil­lende in­stru­menten zijn onderling goed te onder­scheiden en goed in verhou­ding. De opname uit 1979 werd dus volkomen terecht heruit­gege­ven op cd. – N.a.v. “Schütz, 10 Motets”; Pro Cantione Antiqua o.l.v. Edgar Fleet; ondon Cornett and Sackbut ensemble; Restoration Acade­my; Alan Cuckston, orgelcontinuo; ASV Quicksilva CD QS 6105. – [Drs. J.A. van Pelt – 2-9-1994]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s