Appingedam

Ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van het Hinsz-orgel te Appingedam verscheen onlangs een afwisselende cd met Nederlandse en Duitse orgel- en beiaardwerken uit de 18e eeuw, uitgevoerd door Adolph Rots, sinds 1983 can­tor/o­r­ga­nist en beiaar­dier van deze Nico­laïkerk. Mede­werking wordt ver­leend door de so­praan Jitske Steen­dam. ­Op de beiaard wordt een uitvoering gegeven van onder andere de koraalbe­werking “Nun danket alle Gott” van Johann Eggert en een “Ou­ver­tu­re” van Ger­hardus Having­ha, organist en klok­ke­nist te Appin­gedam van 1718 tot 1722. Jitske Steen­dam brengt een prachtige cantate van Tele­mann en twee aria’s van Conrad Hurle­busch ten gehore. Hoewel de aria’s eigen­lijk met strijkin­stru­men­ten dienen te worden uitge­voerd, klinken deze werken met orgelbege­leiding toch ook zeer accep­ta­bel. Het fraaie Hinsz-orgel is solis­tisch te beluis­teren in onder andere een “Ouver­tu­re” in Fran­se stijl van Jacob Lus­tig, van 1728 tot 1796 orga­nist van de Marti­ni­kerk te Gronin­gen. Vooral in de koraal­be­wer­king “Chri­ste, der du bist Tag und Licht” van Georg Böhm wordt heel creatief gebruik ge­maakt van de vele moge­lijk­heden van het instrument. Aan het slot van het pro­gramma vormt een vrij­wel onbe­ken­de “Fuga in Bes” van J.S. Bach (BWV 955) een waar­dig besluit van de cd. Het booklet is voorzien van prima foto’s. Het ver­schaft lezens­waardige infor­matie over de in­stru­men­ten, de werken én de uitvoe­ren­den. De regis­tra­ties zijn over­zichte­lijk weerge­geven. De akoes­tiek van de hallenkerk is voorbeel­dig. De orgel­wer­ken zijn zó geko­zen, dat het ontbre­ken van een vrij pedaal niet als een gemis wordt erva­ren, te meer daar er wél regelma­tig gebruik wordt gemaakt van de Bourdon 16′ van het Hoofd­werk. Adolph R­ots speelt stijl­ge­trouw, nergens ge­haast of onrus­tig, goed gearticuleerd en met rijk ge­schakeer­de agogi­sche accen­ten. De opname (ook de buiten-opname van de bei­aard) is zonder meer goed te noemen. Aardig dat op sommige momen­ten naast het beiaard­spel ook het ge­tjilp van vogels wordt waar­genomen! – N.a.v. “250 jaar Hinsz-orgel Nicolaïkerk Appingedam”; Adolph Rots, orgel, beiaard; Jitske Steendam, sopraan; VLS Records, Beilen; VLC 0594. – [Drs. J.A. van Pelt – 25-11-1994]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s