Willem van Twillert

Het prachtige Hinsz-orgel uit 1733 in de Petruskerk te Leens kan worden gerekend tot de mooiste orgels van ons land. Op de cd “Musicq voor het orgel” bespeelt Willem van Twillert dit unieke instrument in een fraai program­ma met composi­ties uit het eind van de zeventiende tot het begin van de negen­tiende eeuw. Van Twillert levert hiermee een warm plei­dooi voor deze minder bekende periode die de scha­kel vormt tussen Barok en Roman­tiek. De achttiende eeuwse, zogenaamde “ga­lan­te stij­l”, ken­merkt zich onder meer door sier­lijkheid en licht­voetig­heid. Terwijl in de Barok de poly­fonie hoogtij vierde, krijgt in deze periode de melo­die steeds meer aan­dacht. Volko­men terecht komt deze stijl de laatste jaren steeds meer in de belang­stel­ling te staan, mede dankzij cd’s als deze. Een groot deel van het programma is opgebouwd uit koraal­bewerkingen van componi­sten als Ad­lung, Kellner en Mar­purg, afgewisseld met twee praeludia van Kittel, een lichtvoe­tig Con­certo van Gerber en enkele trio’s van Sorge en Rembt. De Barok komt aan bod in drie verzen over “Ach wir armen Sünd­er” van Weckmann, waarin onder meer de prachtige Cornet 2′ van het pedaal te beluisteren is. Van Schnei­der, een Bach-leer­ling, horen we het Praelu­dium und Allabreve G-dur, waarin het compo­si­tori­sche vakmanschap van de leer­mees­ter duide­lijk door­klinkt. Het programma wordt waardig besloten met Ein­lei­tung, Thema und Varia­tionen van de vroeg-roman­ticus Hesse. Van Twillert speelt smaakvol, gevarieerd, vitaal en steed­s duide­lijk gearticuleerd. Daarbij houdt hij goed reke­ning met de gun­stige akoes­tiek. De prachtige solo-registers dul­ci­aan, vox huma­na, sexqui­alter en na­sard dragen in hoge mate bij tot de char­mes van het orgel. Maar het is vooral ook het helde­re en door­zichtige plenum dat sub­stan­tieel bijdraagt tot de inter­natio­nale faam van dit beroemde werk van Hinsz. Het booklet verschaft interes­sante infor­ma­tie, met goede foto’s en afbeeldingen. Helaas ontbreken de registra­ties. – N.a.v. “Musicq voor het orgel”; Hinsz-orgel Pe­trus­kerk te Leens; Willem van Twillert, orgel; VLS Records, Beilen; VLC 0794. – [Drs. J.A. van Pelt – 10-2-1995]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s