Erwin Wiersinga

Een interessante combinatie. Werken van drie belangrijke twintigste-eeuwse Franse organisten: Langlais, Litaize en Du­ruflé, door Erwin Wiers­inga gespeeld op het Schyven-orgel (uit 1874) te Laken (Brus­sel). Van Langlais wordt om te begin­nen het bekende “Te Deum” met grote zeg­gingskracht tot klin­ken ge­bracht. Vervol­gens de minder bekende “Trois Poèmes Evangéli­ques”. Met name in de introver­te delen maakt deze muziek ­een diepe indruk. Het ge­bruik van specifieke regis­traties (zoals de voix céles­tes) draagt bij tot de mys­tie­ke sfeer. In het derde deel, dat is geïnspi­reerd op het grego­ri­aans, wordt toege­werkt naar een fraaie climax. De overdaad aan klanken blijft goed te volgen. Van Litaize speelt Wiersinga twee delen uit de “24 Pré­ludes liturgiques”. Zeer waarde­vol­le stukken die het be­slist waard zijn om vaker te worden beluis­terd. Met name het “Alle­gr­etto”, dat eveneens op het gregoriaans is gebaseerd. Deze vroege werken van Litaize kenmerken zich door een tradi­ti­onele rit­miek en een gematigd moderne harmo­niek. Een veel moderner klankidioom daarentegen horen we in de “Prélude et Danse Fuguée” (uit 1964), waarvan de slotfrase zeer indruk­wek­kend wordt uitgevoerd. Als laatste werk staat de “Sui­te pour Orgu­e” van Duruflé geprogrammeerd. Duruflé schreef zeer weinig, maar wát hij schr­eef, was uit­zon­der­lijk goed. Dat geldt zeker ook voor dit werk, waarvan Wiersin­ga een zeer knappe vertol­king van levert, vooral van de Pré­lude. Maar ook in de werve­lende Toccata wordt de span­nings­boog goed aangelegd. Het Schyven-orgel in de Onze Lieve Vrouwekerk te Laken (Brussel) is zeer geschikt voor deze Franse twintigste-eeuwse wer­ken. Het heeft een warme, grondtonige klank en be­schikt over een behoorlijk gescha­keerd palet aan regis­tra­tiemoge­lijkhe­den. De akoestiek is gun­stig. De opname is ruimte­lijk. Het booklet ver­schaft zinvolle infor­ma­tie, met een goede foto van de speeltafel en een tekening van het orgelfront. – N.a.v. “Langlais-Litaize-Du­ruflé”; Schyvenorgel Onze Lieve Vrouwe­kerk te Laken (Brus­sel); Erwin Wiersinga, orgel; VLS Records, Bei­len; VLC 0495. – [Drs. J.A. van Pelt – 24-4-1996]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s