Gustav Leonhardt

Reeds in de jaren zestig en zeventig was het spel van Gustav Leonhardt toonaange­vend. Hij stond bekend als een pio­nier op het gebied van de au­then­tieke uit­voe­rings­prak­tijk, zowel op orgel als op klave­cimbel. Hij heeft echter nooit contact met het publiek ge­zocht. In zijn cd-book­lets vinden we daarom gewoonlijk geen woord over zijn respec­tabele staat van dienst. Op zich een lovens­waardig principe: goede wijn be­hoeft immers geen krans. Vanaf 1947 studeerde hij te Basel. Daar ontdek­te hij de grote voor­de­len van authentieke instru­menten voor de uitvoe­ring van oude muziek. Ook maakte hij er onder meer kennis met Nicolaus Harnoncourt, met wie hij later alle kerke­lijke canta­tes van Bach op cd zou vastleggen. In 1951 werd hij pro­fessor voor klavecim­bel te Wenen. Vanaf 1954 was hij docent aan het Swee­linck Conserva­torium te Amster­dam. In 1981 volgde de benoeming als orga­nist van de Amsterdamse Nieuwe Kerk. Na zijn Oostenrijkse jaren maakte Gustav Leon­hardt verschillende opnamen van Oostenrijkse orgels. Ook op de cd ‘Historic Organs of Austria’ bespeelt hij twee fraaie histori­sche Oostenrijkse orgels, die onlangs zijn gerestau­reerd. Het uitgelezen programma met bijzondere orgelmuziek bevat werken van onder anderen Erbach, Frober­ger, Fischer, Kerll, Muf­fat, Pachelbel en Speth. Leonhardt maakt de hooggespannen verwachtingen waar: Hij speelt stijl­vol, registreert helder en articuleert duide­lijk, waardoor de structuur van de composities goed te volgen blij­ft. Leonhardt zorgt voor een vitale, boei­ende, veer­krach­tige en soms zelfs dansante voordracht. Op smaak­volle wijze, maar niet overdadig, voegt hij ver­sie­ringen toe. De 69-jarige musicus blijkt nog tot een flexibele, ‘jeug­di­ge’ interpre­tatie in staat te zijn. Soms is die zeer virtuoos. Over de hele linie is zijn vertolking van de muziek ragfijn en nauw­keurig. Helaas vinden we in het booklet geen informa­tie over de compo­nisten en hun werk. Jam­mer, want juist bij zo’n inte­res­sant pro­gramma zou je daar graag wat over willen lezen. Geluk­kig bevat het booklet wél een vrij uitge­breide beschrij­ving van de orgels en een over­zicht van alle toege­paste regis­traties. – N.a.v. “Historic Organs of Austria”; orgels te Schlägl en Klosterneuburg; Gustav Leon­hardt, orgel; Sony Classical; SK 68262. – [Drs. J.A. van Pelt – 21-11-1997]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s